O nama

OSNOVNE INFORMACIJE O RAZVOJU RUKOMETA I EDUKACIJI TRENERA NA NIVOU REPUBLIKE HRVATSKE

 

1.KRATKI PREGLED POVIJESTI RUKOMETA U HRVATSKOJ

Počeci igranja rukometa na nivou Hrvatske datiraju od 1932 godine kada se započinje sa organiziranjem utakmica VELIKOG RUKOMETA između srednjih škola u Zagrebu. Nakon velikog uspjeha među zagrebačkim srednjoškolcima, rukomet se počinje igrati i na području Bjelovara i Varaždina.

Osnivanjem Hrvatskog rukometnog saveza 19.12.1948. godine započinje se sa sustavnom edukacijom mladeži, sportskih radnika i sudaca odlaskom velikog broja rukometnih instruktora na ostala područja Hrvatske koja su bila rukometno ne informirana. Pri Hrvatskom rukometnom savezu 1948 godine započela je sa radom i Komisija za kadrove u sportu koju možemo smatrati pretećem Udruge trenera HRS-a., a za predsjednika je izabran profesor tjelesne i zdravstvene kulture Krešimir Pavlin. Razvoj sadašnjeg rukometa, koji je onda imao naziv «mali rukomet» započeo je u Zagrebu 12.02.1950. kada je odigrana i prva utakmica u dvorani.

1958 godine definitivno se prestaje igrati «veiki rukomet» te se sustavno započinje sa organizacijom državne lige u «malom rukometu»

 

2. POVIJEST I RAZVOJ EDUKACIJE TRENERA NA PODRUČJU HRVATSKE

Kao što smo i naveli u gornjem tekstu edukacija rukometnih trenera, započela je organizirano 1948 godine odlaskom instruktora HRS-a koji su na područjima koja nisu imala nikakve informacije o rukometu, počeli sa edukacijom igrača, trenera i sudaca. Godinu dana kasnije instruktori HRS-a započeli su i sa edukativno-informativnim radom u susjednim državama

( Makedonija, Slovenija, Crna Gora)

Instruktori koji su vršili edukaciju na terenu bili su školovani na tečajevima koje je organizirao HRS. Dolaskom međunarodnih instruktora iz Njemačke Bernharda Kempe i Siegried Perrey u Beograd 1953 i 1954 godine ( gdje je održan tečaj za sve rukometne instruktore sa područja Jugoslavije) započinje se sa ozbiljnijim pristupom edukaciji trenera. Naravno, moramo istaknuti da se do 1958 godine sva pažnja posvećivala «velikom rukometu», ali smatramo važnim istaknuti dugu tradiciju edukacije trenera, bez obzira na veličinu rukometnog igrališta i broj igrača.

U razdoblju od 1948-1952  godine osposobljeno je za rad u rukometu 240 instruktora i 3 trenera.

1958 godine započinje raditi i «Jugoslovenska škola rukometa» koja se redovito organizirala na području Hrvatske, a tek mali broj njih organiziran je u Sloveniji, Srtbiji i  Crnoj Gori.

1959 godine započinje sa radom Visoka škola za fizičku kulturu u Zagrebu, na kojoj se educiraju rukometni treneri

1973 godine  Visoka škola za fizičku kulturu u Zagrebu mijenja ime u Fakultet za fizičku kulturu. Od 2001 godine Fakultet za fizičku kulturu mijenja ime u Kineziološki fakultet.

1975 godine sustav edukacije osoba za rad u sportu propisan je od strane države koja je striktno odredila stupnjeve edukacije trenera. Po prvi puta treneri su podijeljeni u 3 nivoa edukacije; trener, viši trener i diplomirani trener ovisno o stupnju edukacije.

21. siječnja 1976 godine u Poreču je održana Osnivačka konferencija Udruge trenera HRS-a na kojoj je prisustvovalo 146 trenera iz Hrvatske. U isto vrijeme je održana u Poreču i

1. ŠKOLA RUKOMETA HRS-A. Na konferenciji su usvojeni opći akti i pravilnici Udruge trenera te izabrano predsjedništvo i usvojen program rada.

Nakon 1976 godine, UT HRS početkom svake godine organizira ŠKOLE RUKOMETA HRS-a na kojima prisustvuje veliki broj rukometnih trenera i predavača.

Nakon 1990 godine ŠKOLA RUKOMETA HRS-a mijenja naziv u SEMINAR TRENERA HRS-a. U sijećnju 2003 godine organizirati će se 27. SEMINAR TRENERA  HRS-a.

 

3. STRUKTURA EDUKACIJE TRENERA U HRVATSKOJ

Nakon kratkog povijesnog uvida, prezentirati ćemo vam trenutnu edukaciju rukometnih trenera u suradnji Hrvatskog rukometnog saveza, Kineziološkog fakulteta u Zagrebu i Hrvatskog olimpijskog odbora.

 

3.1. STUDIJSKI CENTAR ZA IZOBRAZBU TRENERA – KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Stručni studij za izobrazbu trenera

Na dodiplomskom veleučilišnom stručnom studiju za stjecanje više stručne spreme i stručnog naziva školuju se studenti / studentice za zvanje: Stručni prvostupnik (baccalaureus) trenerske struke iz:

 • izabranog sporta (npr. atletike, hrvanja, juda, karatea, košarke, nogometa, odbojke, plivanja, ronjenja, rukometa, sportske gimnastike, streljaštva, tenisa, vaterpola…)
 • Fitnesa
 • Kondicijske pripreme sportaša
 • Sportske rekreacije

Studij traje tri školske godine ili šest semestara, pri čemu se zajedničke programske osnove slušaju tijekom I., III. i V. semestara, a predmeti sportske specijalnosti slušaju se u II. IV. i VI. semestru. Studij se za sada ustrojava i izvodi kao izvanredni studij.
Nakon što položi ispite iz svih predmeta, student /studentica studij završava polaganjem završnog ispita pred tročlanim povjerenstvom.

Specijalistički diplomski stručni studij

Kao logičan nastavak stručnog studija za izobrazbu trenera provodi se diplomski specijalistički stručni studij za izobrazbu trenera specijalista dodatna četiri semestra , odnosno dvije studijske godine.

Svi polaznici ovog programa završetkom studija stječu stručne kompetencije za rad u izabranom sportu, sportskoj rekreaciji, fitnesu ili kondicijskoj pripremi sportaša.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija svi polaznici stječu stručni naziv STRUČNI SPECIJALIST TRENERSKE STRUKE odgovarajućeg smjera.

Studenti koji završe bilo koji od navedenih stručnih studija (stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij) završetkom studija ne stječu nastavničke kompetencije i ne mogu ni pod kojim uvjetima ostvariti pravo na zapošljavanje i rad u nastavnom procesu u odgojno-obrazovnim ustanovama.

SVEUČILIŠNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Prema važećem Nastavnom planu i programu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije ovaj je studij, u svojoj biti, zamišljen, koncipiran i ustrojen prioritetno kao jedinstveni integrirani sveučilišni nastavnički studij kineziologije, isto kao i neki drugi nastavnički studiji, a koji polaznike studija osposobljava za budući neposredni rad u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u odgojno-obrazovnim ustanovama od osnovne škole do fakulteta i čijim završetkom polaznici stječu akademski naziv magistra kineziologije u edukaciji.

Sukladno tome svi pristupnici, nakon položenog razredbenog ispita, upisuju se na Kineziološkom fakultetu na jedinstveni integrirani petogodišnji sveučilišni nastavnički studij kineziologije.

Prilikom upisa u VII. (sedmi) semestar studija, uz obvezni edukacijski modul, studenti obvezno upisuju, po vlastitom izboru, i još jedan modul iz područja primijenjene kineziologije koji će tim studentima dati po završetku studija i dopunsku visoku kvalifikaciju i za rad u području izabranog sporta, ili sportske rekreacije, ili kineziterapije ili sportskog menadžmenta.

Ovakav model studiranja, usklađen s ECTS bodovnim sustavom odnosno bolonjskim procesom, temeljito je raspravljen i jednoglasno prihvaćen na Fakultetskom vijeću i svim drugim nadležnim tijelima Kineziološkog fakulteta, kao model koji apsolutno danas, a gledano i perspektivno, najviše odgovara potrebama nastave tjelesne i zdravstvene kulture na svim razinama odgoja i obrazovanja kao i svakodnevnim potrebama sporta i sportske prakse uopće. On je po ocjeni predlagača istodobno i dovoljno fleksibilan i elastičan da svim upisanim studentima uz primjeran rad i zalaganje omogući u razumnom roku završetak studija.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije student stječe potrebne kompetencije za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture na svim stupnjevima odgoja iobrazovanja (od predškolskog do visokoškolskog) i akademski naziv MAGISTAR KINEZIOLOGIJE (U EDUKACIJI), skraćeno MAG.CIN., te u skladu s izabranim modulom i dopunske kompetencije za rad ujednom od područja primijenjene kineziologije.

Druga kompetencija iz izabranog područja primijenjene kineziologije dodaje se prvom akademskomnazivu, a iz sadržaja isprave o završenom studiju mora biti jasno vidljiv i potpuni akademski naziv s dvijekvalfikacije kojeg je stekao završeni student integriranog sveučilišnog studija kineziologije (MAGISTAR KINEZIOLOGIJE U EDUKACIJI I SPORTU, ili SPORTSKOJ REKREACIJI, ili KINEZITERAPIJI, ili SPORTSKOM MENEDŽMENTU).

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvodi slijedeće programe poslijediplomskih studija:

 • poslijediplomski doktorski studij kineziologije(dr.sc.kineziologije – 3.godine-VI semestara)
 • poslijediplomski specijalistički studiji primijenjene kineziologije u edukaciji
 • poslijediplomski specijalistički studiji primijenjene kineziologije u rekreaciji
 • poslijediplomski specijalistički studiji primijenjene kineziologije u sportu
 • POSILJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (mag.kineziologije specijalist) –III. semestra

3.2 Edukacija rukometnih trenera pri Hrvatskom olimpijskom odboru

Hrvatski rukometni odbor u suradnji sa HRS-om organizira od 1991 godine Tečaj za rukometne trenere u trajanju dva semestra ili godine dana. Nastava se održava u Puli dva puta na godinu u trajanju od 14 dana za svaki semestar. Polaznici tečaja imaju 8 općih predmeta, 3 specijalistička i predagošku praksu. Nakon položenih svih ispita dobivaju diplomu trenera rukometa.

 

Tabela 1. PRIKAZ SUSTAVA EDUKACIJE RUKOMETNIH TRENERA U  HRVATSKOJ

4. OPĆE ODREDBE PROPSINKA  UDRUGE TRENERA HRS-A O RANGIRANJU TRENERA S OBZIROM NA STUPANJ EDUCIRANOSTI

Udruga trenera HRS-a izradila je Propisnik kojim se reguliraju vrste licenca koje trener može posjedovati s obzirom na stupanj educiranosti. Licence smo rangirali prema slijedećim stupnjevima edukacije:

MASTER LICENCA (M.L.) – treneri koji su doktorirali na doktorskom studiju i treneri koji su magistrirali na poslije diplomskon studiju Kineziološkog fakulteta- smjer rukomet

«A»- LICENCA- treneri koji su diplomirali na Kineziološkom fakultetu i usmjerili rukomet, te treneri koji su diplomirali na Višoj trenerskoj i usmjerili rukomet.

«B»-LICENCA– treneri koji su diplomirali na Kineziološkom fakultetu, a nisu  usmjerili rukomet, te treneri koji su diplomirali na Višoj trenerskoj, a nisu usmjerili rukomet.

«C»-LICENCA– treneri koji su dobili diplomu nakon završenog tečaja HOO-a i HRS-a.

«D»-LICENCA– treneri koji su počeli sa radom u rukometu,  i imaju upisanu stručnu trenersku školu školu dobivaju ovakovu licencu koja im vrijedi 3 godine ukoliko su upisali Tečaj HOA, 5 godina ukoliko su uspisali Višu trenersku ili 7 godina ukoliko su upisali Kineziološki fakultet.godinu dana.

 

5. SMJERNICE EDUKACIJE TRENERA U HRVATSKOJ

Udruga trenera HRS-a svjesna je da Hrvatska kao mala i tržišno-sportski nedovoljno  razvijena zemlja, ne može trenerima pružiti maksimalne uvjete za rad i napredak.Veliki broj trenera zbog loše financijske situacije u klubovima odlazi u druge države koje im mogu osigurati kvalitetan rad i napredak. S obzirom na veliki broj licenciranih trenera ( njih 480 ) koji trenutno radi u hrvatskim klubovima, naš prioritet je da podignemo nivo educiranosti trenera. Treneri zbog nedovoljnih materijalnih sredstava zanemaruje edukaciju, ali veliki broj ih je zainteresiran za daljnu edukaciju, putem regionalnih tečajeva te fokusiranjem nastave u jednom mjestu.

Svjesni smo isto tako da nam sa najmlađima radi veliki broj ne educiranih trenera, bivših igrača.

Međutim, da sve nije tako crno govori i podatak da je veliki broj novo licenciranih trenera završilo stručne škole, da su to mladi treneri, bivši rukometaši, te da je sve veći interes za upis na tečajeve HOO-a i višu trenersku školu u Zagrebu.

Ciljevi Udruge trenera u idućih godinu dana:

 1. Podržati intenciju Kineziološkog fakulteta da se na višoj trenerskoj školi otvori smjer za edukaciju trenera koji rade sa mlađim dobnim skupinama,
 2. Podignuti nivo edukacije trenera, a pogotovo onih koji rade sa mlađim dobnim skupinama,
 3. Zauzeti stav prema Upravnom odboru HRS-a da samo treneri koji imaju navišu licencu mogu raditi sa nacionalnim selekcijama,
 4. Razvijati rukomet kroz školska natjecanja i popularizaciju mini rukometa u školama i klubovima,
 5. Popularizacija rukometa na pijesku tijekom ljetnih mjeseci te uklopiti isti u turističku ponudu Hrvatske,
 6. Uključiti što veći broj hrvatskih trenera u evropski sustav edukacije trenera.
 7. Poboljšati suradnju sa ostalim evropskim savezima i njihovim Udrugama trenera kroz razmjene iskustava, literature i stručne pomoći.

6. PROJEKTI I NOVE IDEJE U HRVATSKOM RUKOMETNOM SAVEZU

Ove godine prezentiran je Projekt razvoja kampova na nivou Hrvatske u koji smo uključili sve regionalne i županijske centre i klubove. Cilj ovoga projekta je da se popularizira rukomet, stvori veća baza mladih rukometaša na terenu te da se dobije uvid o kvaliteti rada u svim sredinama u Hrvatskoj.

Ove godine smo pokrenuli i regionalne seminare za trenere, na kojima po grupama radimo pokazna predavanja na igralištu te teoretska predavanja vezana za nove trendove u rukometu.Na ovakove seminare prvenstveno dolaze treneri koji rade sa mlađim dobnim skupinama.

Početkom prošle godine započeli smo sa osnivanjem stručne trenerske biblioteke, kupovinom stručne literature te suradnjom sa Kineziološkim fakultetom koji nam je donirao veliki broj stručnih knjiga. Smisao biblioteke je da svi treneri koji su učlanjeni u Udrugu trenera imaju mogućnosti doći do stručne literature i educirati se. Usporedo sa time smo stvorili i vlastitu videoteku, u kojoj smo započeli sa skupljanjem edukativnih, propagandnih i dokumentarnih video-kazeta vezanih za rukomet.  Imamo još nekoliko inicjativa, ali do realizacije je još potrebno dosta vremena zbog financijskih poteškoća.