Produžetak roka za prijavu za upis na SCIT

Skrećemo Vam pažnju da Stručni studij za izobrazbu trenera u trajanju od 3 godine ima veći broj studijskih usmjerenja za školovanje trenera: FITNES, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA, SPORTSKA REKREACIJA I RAZNI SPORTOVI.

Natječaj za upis pristupnika na stručne studije Studijskog centra za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

FITNES, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA, SPORTSKA REKREACIJA I RAZNI SPORTOVI (atletika, hrvanje, judo, košarka, nogomet, rukomet, tenis, hokej na travi, jedrenje, odbojka, plivanje, ritmička gimnastika, sportska gimnastika, skijanje, streljaštvo, streličarstvo, mačevanje, vaterpolo, veslanje, ronjenje, kajakaštvo, boks, karate, taekwondo, stolni tenis i za sve one sportove za koje se pojavi interes).

P R I J A V A

Prijavu sa svim potrebnim prilozima ( dokumentacijom ) molimo preporučenom poštom poslati do __20 lipnja__2012_ . godine, na adresu: HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ, ( za Silvu Šuster ), Metalčeva 5, 10000 ZAGREB,.

Obavijest o održavanju tečaja za TRENERE RUKOMETA – II. dio specijalnosti

U organizaciji Hrvatske olimpijske akademije (HOA-e) i Hrvatskog rukometnog saveza (HRS-a), sukladno programu osposobljavanja i stručnog usavršavanja kadrova za obavljanje stručnih poslova u športu („Glasnik“ Ministarstva prosvjete, kulture i športa RH od 30. lipnja 1992. godine - sada Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) Zakonu o športu (NN br.71/06) te programu rada HOA-e za 2012. godinu, u Puli će u vremenu od 23. lipnja do 05. srpnja 2012. biti realiziran TEČAJ ZA TRENERE RUKOMETA – II. dio specijalnosti.

zatvori meni