Split dobio studij za sportske trenere

  • Post category:Novosti

KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU RASPISAO NATJEČAJ ZA UPIS PRVE GENERACIJE PREDDIPLOMSKOG I SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA ZA IZOBRAZBU TRENERA I KINEZITERAPEUTA

12. otvoreno prvenstvo Hrvatske u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake

  • Post category:Novosti

Karlovac - Nedjelja, 15. travnja 2012. god. - 2002. godište i mlađe – djevojčice Karlovac - Nedjelja, 15. travnja 2012. god. - 2002. godište i mlađi – dječaci Karlovac - Nedjelja, 22. travnja 2012. god. - 2001. godište i mlađe - djevojčice Karlovac - Nedjelja, 22. travnja 2012. god. - 2001. godište i mlađi - dječaci

10 međunarodna konferencija ”Kondicijska priprema sportaša 2012.”

Jubilarna, 10. međunarodna konferencija ''Kondicijska priprema sportaša 2012.'' s glavnom temom Specifična kondicijska priprema održat će se 17. i 18. veljače, 2012. godine na Kineziološkom fakultetu u suradnji s najvećom svjetskom udrugom u području kondicijske pripreme National Strength and Conditioning Association (NSCA).