Upisi na rukometna obrazovanja

Kineziološki Fakultet Sveučilišta u Splitu

Zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da na Kineziološkom Fakultetu Sveučilišta u Splitu započinje upis 4. generacije studenata na Izvanredni stručni studij kineziologije za izobrazbu trenera i kineziterapeuta (prediplomski i specijalistički…

Produžetak roka za prijavu za upis na SCIT

Skrećemo Vam pažnju da Stručni studij za izobrazbu trenera u trajanju od 3 godine ima veći broj studijskih usmjerenja za školovanje trenera: FITNES, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA, SPORTSKA REKREACIJA I RAZNI SPORTOVI.