Kontaktirajte nas putem email-a

UDRUGA TRENERA HRVATSKOG RUKOMETNOG SAVEZA

Metalčeva 5, 10000 Zagreb

H R V A T S K A

W: uhrt.hr

E: lidija@hrs.hr,d.bojic@hrs.hr