Odluka u svezi trenera koji imaju privremenu “D” licencu Udruge trenera HRS-a

Odluka u svezi trenera koji imaju privremenu “D” licencu Udruge trenera HRS-a

ODLUKA TRENERI HOO HRS

Ur. Broj 0516*5*2015

Zagreb 04. 05. 2015.

SVIM KLUBOVIMA I TRENERIMA HRS-a

Predmet : Odluka u svezi osoba koji imaju privremenu D licencu Udruge trenera HRS-a

Poštovani,

Vodstvo HRS-a je nakon sastanka sa predstavnikom MZOS načelnikom uprave za sport g. Darkom Vučićem te ravnateljem Hrvatske olimpijske akademije g. Sašom Cerajem donijelo odluku da će se određenim trenerima omogućiti produživanje D licence, ali po različitim kriterijima:

1. KRITERIJ

Svi navedeni treneri na navedenom popisu (17 trenera) trebaju do 01.09.2015. položiti razliku ispita, ispite koje još nisu položili te seminarski rad da bi dobili stalnu C licencu. HOA i HRS će za sve njih organizirati najkasnije do 01.09.2015. slušanje i polaganje ispita za vrijeme jednog vikenda u Zagrebu. Na taj način će svi imati mogučnost odslušati i položiti ispite. Nakon što dobiju uvjerenje HOA svim trenerima će se izdati stalna C licenca. Ukoliko treneri ne izvrše svoje obveze prema HOA-i do 01.09.2015., HRS im ne može produžiti licence za sezonu 2015/2016. Isto tako je važno da svi treneri prisustvuju seminaru u Umagu od 15-17.05. 2015. jer bez toga neće moći produžiti licencu kada dobiju uvjerenje od HOA.
Popis polaznika obrazovnog programa za trenere rukometa kod kojih je utvrđeno da nisu ispunili sve obveze po programu usavršavanja, odnosno da im nedostaje bilo neki ispit ili seminarski rad odnosno pedagoška praksa. Po ispunjenju istih može se pristupiti izradi završnog uvjerenja o usavršavanju.

HRVOJE BRSTILO, Sisak – seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
MARIA BODROŽIĆ-SELAK, Slavonski Brod – seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
ŽELJKO RINGSMUTH, Osijek – seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
JELENA PANDŽA, Đakovo – seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
KATICA KOLIĆ, Slunj – seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
JULIO KOJIĆ, Šilo – seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
ZORAN MASLIĆ, Matulji – seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
TANJA MADŽARAC, Sv. Ivan Zelina – seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
IVAN VIŠKOVIĆ, Koromačno – seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
MARIO VRBANAC, Petrinja – seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
DEAN VUKOVIĆ, Tenja – kineziološka metodika-popravni i seminarski rad
VLATKO VAJTNER, Osijek – statistika i seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
ANTUN ŽUPANIĆ, Donji Andrijevci – metodika praktično (specijalnost) i seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
IVAN MITAR, Seget Donji, seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
RANKA JAPUNDDŽA, Rovinj – kin. Metodika, teorija treninga, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
MIA STIPIĆ, Sv. Ivan Zelina – seminarski rad, Povijest olimpizma i Zaštita na radu
IVAN RAJAKOVIĆ – seminarski rad, dva kolegija iz općeg dijela i u drugom dijelu ocjena iz taktike

Svi gore navedeni polaznici dužni su odslušati i položiti dva razlikovna ispita (Povijest olimpizma – 5 sati i Zaštitu na radu – 2 sata) zbog novog rješenja izdanog od MZOS-a.

2. KRITERIJ

Svi treneri sa oba popisa ( grupa II. i grupa III.) će moći ODMAH dobiti D PRIVREMENU licencu za sezonu 2015./2016. s time da će tijekom 2015.-2016. za njih biti organiziran II. dio tečaja koji moraju upisati, odslušati te do seminara 2016. položiti sve ispite. Isto tako važno je da svi treneri prisustvuju seminaru u Umagu od 15.–17. 05. 2015. jer bez toga neće moći produžiti licencu.

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE TRENERA/ICE RUKOMETA

GRUPA II. (Pula i Osijek)

Po rješenju za izvođenje programa iz 2003. g. Hrvatska olimpijska akademija u 2010. i 2011. godini započela je prvi ciklus (I. dio specijalnosti) usavršavanja za trenere rukometa u Puli i Osijeku.
Niže navedeni kandidati odslušali su i položili I. dio specijalnosti programa za trenere rukometa.
Za odslušati i položiti ostaju im II. dio specijalnosti i opće programske osnove (9 nastavnih cjelina).
Ovime su navedeni kandidati odslušali i položili 30% programa te moraju odslušati i položiti još 70% programa – otprilike 213 sati nastave.
Za niže navedene kandidate potrebno je organizirati provedbu programa i preostalih nastavnih cjelina i omogućiti završetak programa.

1. Siniša Ostoić
2. Mladen Tušek
3. Daniel Marić
4. Dragutin Novak
5. Alen Požgaj
6. Ian Radilović
7. Zlatko Saračević
8. Sanja Skitarelić
9. Pero Tadić
10.Josip Topić
11.Diego Tuljak
12.Tomislav Vidaković
13. Marica Vučković
14. Petar Zelenika
15. Ivica Žunec
16. Miodrag Kragojević
17. Igor Kos
18. Marin Klarić
19. Ivan Jusup
20. Mirsad Jukan
21. Filip Horvat
22. Hrvoje Hlupić
23. Senka Gašpar
24. Sami Deda
25. Damir Capan
26. Tomislav Bošnjak
27. Željko Bakarić
28. Vedran Abramović

GRUPA III. (Pula)

Po rješenju za izvođenje programa iz 2003. g. Hrvatska olimpijska akademija u 2012. godini započela je prvi ciklus (I. dio specijalnosti) usavršavanja za trenere rukometa u Puli.
Niže navedeni kandidati odslušali su i položili I. dio specijalnosti programa za trenere rukometa (Pula 2012.).
Za odslušati i položiti ostaju im II. dio specijalnosti i opće programske osnove (9 nastavnih cjelina).
Ovime su navedeni kandidati odslušali i položili 30% programa te moraju odslušati i položiti još 70% programa – otprilike 213 sati nastave.
Za niže navedeni kandidati potrebno je organizirati provedbu programa i preostalih nastavnih cjelina i omogućiti završetak programa.

1. Julia BAŽDAR
2. Kristina BLAŽINIĆ
3. Dejan BRADIĆ
4. Davor BRAJNOVIĆ
5. Marko BREZAC
6. Dubravka BUKOVINA
7. Zlatko DOZAN
8. Lena GOJAVIĆ
9. Matija HARJAČ
10. Saša ILIĆ
11. Vedran JOVANOVIĆ
12. Maja JURČEVIĆ
13. Antonija JURKOVIĆ
14. Mario KENFELJA
15. Krunoslav KONJAR
16. Boris LISICA
17. Igor MARJANOVIĆ
18. Goran MIKLIK
19. Tomislav MILER
20. Lada PERINOVIĆ
21. Višnja PERKOVIĆ
22. Marino RIBARIĆ
23. Igor SENEČIĆ
24. Mario STANEC
25. Nikolina ŠATVAR
26. Igor ŠOJAT
27. Denis TOVERNIĆ
28. Mario VERBANAC
29. Ivan VRNOGA
30. Dražen ZLODI

3. KRITERIJ

Svi treneri koji redovito studiraju na Kineziloškom fakultetu i Višoj trenerskoj školi u Zagrebu i Splitu te donesu potvrde na Seminar u Umag 15.-17.05.2015. moći će ODMAH produžiti svoje D licnece. Važno je da svi treneri prisustvuju seminaru u Umagu od 15-17.05.2015. jer bez toga neće moći produžiti licencu.

4. KRITERIJ

Treneri koji NISU upisali tečaj HOA-e, Višu trenersku školu ili Kineziološki fakultet ili nisu odslušali 1. semestar ili 1. dio tečaja HOA-e NE MOGU DOBITI LICENCU UDRUGE TRENERA sukladno članku 5. Propisnika Udruge trenera HRS-a.

„D“ LICENCA

„D“ licenca je „privremena“ licenca,a izdaje se osobama („trenerima“):

a) koji su upisali jednu od zakonskih mogućnosti osposobljavanja ili školovanje kadrova za potrebe sporta. U odnosu na ustanovu u kojoj je upisao pruža se vremenska mogućnost od 3 do 7 godina za stjecanje diplome-licencije.

Ukoliko osobe ( „treneri“ ) kojima je izdana privremena licenca u obvezanim rokovima ne završe školovanje licence im se ukidaju. Osobe koje su upisale školovanje obvezne su svake godine prilikom produženja valjanosti licence donijeti na uvid potvrdu o stupnju školovanja (upis semestra, godine)

Ukoliko osobe po kriteriju 4. nakon seminara upišu neku od zakonski mogućnosti za školovanje ili osposobljavanje za trenera rukometa trebaju se javiti u Udrugu trenera i mogu dobiti privremenu licencu.

Napominjemo da PRIVREMENA LICENCA ILI „D“ LICENCA nije prepoznata u Zakonu u športu gdje je striktno navedeno da samo treneri koji imaju uvjerenje ili diplomu mogu raditi u sportu. Stoga molimo sve trenere koji imaju privremenu D licencu da prilikom eventualnog dolaska sportske inspekcije sebe ne prezentiraju kao trenere već kao povremene suradnike trenera koji imaju A, B ili C licencu.

Nadamo se da ćemo ovom odlukom pomoći klubovima u prijelaznom razdoblju dok im treneri ne steklu stalnu A, B ili C licencu, a na trenerima je da svoje obveze educiranja izvršavaju na vrijeme tako da u budućnosti svi treneri koji imaju licence imaju uvjerenje ili diplomu.

Obavezan je dolazak svih trenera na godišnji seminar trenera 15.-17. 05. 2015. u Umag i prisustvovanje predavanjima.

Srdačan pozdrav,

Glavni tajnik HRS-a:                                       Predsjednik Udruge trenera HRS-a:

Damir Poljak, dipl. iur                                  Prof. dr. sc. Dinko Vuleta

 

zatvori meni

Pin It on Pinterest