P R I J A V A

Jun 14, 2012 Comments Off on P R I J A V A

Prijavu sa svim potrebnim prilozima ( dokumentacijom ) molimo preporučenom poštom poslati do __20 lipnja__2012_ . godine, na adresu: HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ, ( za Silvu Šuster ), Metalčeva 5, 10000 ZAGREB,.

Dokumenti, Novosti, Posljednje vijesti Više...