XXXVI Središnji seminar za trenere HRS-a

XXXVI Središnji seminar za trenere HRS-a

Poštovane kolegice i kolege treneri,

XXXVI Središnji seminar za rukometne trenere Hrvatske organizira Udruga trenera

HRS-a u suradnji sa Hrvatskim olimpijskim odborom u terminu

 

od 04.05.  do  06.05.2012.  u Poreču.

Nakon dugogodišnje uspješne organizacije seminara u Puli te prošlogodišnje u Zadru, Upravni odbor HRS-a i Udruge trenera jednoglasno su odlučili da se seminar održi u Poreču tijekom Festivala rukometa. Istovremeno će se u Poreču održati Finalni turnir Kupa Hrvatske za muškarce, Završnica 1. HKRL za mladiće i Seminar za suce i nadzornike. Predavanja će se održavati u SD Veli Jože, a smještaj je organiziran u nekoliko smještajnih jedinica.

 

U suradnji sa Europskom rukometnom federacijom (EHF) Seminar HRS-a ulazi u europski sustav seminara za edukaciju trenera te očekujemo i znatni broj inozemnih sudionika. Predavači su i ove godine eminentni stručnjaci iz područja kinezioloških znanosti i sporta. Sve vježbe na predavanjima demonstrirati će MUŠKA MLAĐE KADETSKA REPREZENTACIJA  HRVATSKE.

 

TRAJANJE SEMINARA

Seminar počinje  04.05.2012. (petak) u 10:00 sati u SD Veli Jože, Poreč, a završava  06.05.2012. (nedjelja)  u 12,00 sati.

Program seminara ćemo vam poslati 15 dana prije početka seminara ili ćete ga moći naći na web stranici HRS-a  www.hrs.hr.

Svi treneri koji posjeduju trenersku iskaznicu i rade u rukometu dužni su prisustvovati Središnjem seminaru jer u suprotnome neće moći produžiti licencu za 2012.


T R O Š K O V I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


1.  SMJEŠTAJ

Udruga trenera je u suradnji sa Turističkom agencijom „Ban Tours“ odlučila ponuditi nekoliko različitih kategorija smještaja tako da klubovi-treneri mogu birati između nekoliko smještajnih kapaciteta.

TROŠKOVI punog pansiona  (3 obroka) PO OSOBI,  DNEVNO u hotelima/apartmanima:

NAZIV HOTELA / APARTMAN SKOG NASELJA

*SOBA 1/1

*SOBA 1/2

*APP 1/3 ILI 1/4

1. VALAMAR CRYSTAL HOTEL ****   

435,00 KN

345,00 KN

2. ZAGREB HOTEL ***

370,00 KN

285,00 KN

3. RESIDENCE VALAMAR PINIA ***

285,00 KN

4. APARTMANI PICAL **

250,00 KN

Specifikacija:

*SOBA 1/1 jednokrevetna osoba

*SOBA1/2 dvokrevetna soba

*APP 1/3 TROKREVETNI  APARTMAN

*APP 1/4 ČETVEROKREVETNI APARTMAN

U cijene su  uključeni: boravišna pristojba, smještaj na bazi punog pansiona, PDV (10%) i parking. Ukoliko želite povesti i članove obitelji sa sobom cijena smještaja je ista kao i za sudionike seminara uz napomenu da DJECA SA SMJEŠTAJEM U HOTELIMA ostvaruju pravo na popuste po sljedećim uvjetima:

– dijete od 0 god. do navršene   7. god. u sobi s 2 odrasle osobe = 100% popust

– dijete od 7 god. do navršene 14. god. u sobi s 2 odrasle osobe =   50% popust

– dijete od 2 god. do navršene 14. god. u sobi s 1 odraslom osobom = 30% popust

 

Za smještaj u apartmanima djeca bez obzira na dob plaćaju punu cijenu objavljenog smještaja.

 

NAPOMENA:  Ukoliko ne rezervirate smještaj do 12.04.2012., ne možemo vam jamčiti smještaj zbog ograničenih kapaciteta. Troškove smještaja nije moguće platiti na recepciji hotela.

 

2.  UPLATA TROŠKOVA  SMJEŠTAJA

 

Na Žiro račun: 2402006-1100599068  Erste & Steiermarkische  Bank,  Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb. Turistička agencija  Ban Tours d.o.o., Kaptol 11, 10000 Zagreb, OIB 91025164621

Svrha plaćanja; za trenerski seminar, ime i prezime trenera, najkasnije do 02.05.2012. godine. U rubriku poziv na broj upisati OIB kluba,  a u rubrici OPIS PLAĆANJA ime ili imena trenera koji dolaze na seminar. Prilikom dolaska na seminar, sudionici su dužni na recepciji hotela predočiti kopiju uplate i predati je u hotelu „Zagreb“ kod g.  Dominika Marjanovića. (ako se uplata odnosi na više sudionika, potrebno je uz uplatnicu priložiti i popis sudionika za koje se odnosi uplata).

 

Osoba zadužena za rezervaciju smještaja: Dominik Marjanović, e-mail: dominik.marjanovic@bantours.hr Telefon: (01) 48 81 801,Telefax: (01) 48 14 677

 

Prilikom rezervacije smještaja „Ban Toursu“ trebate ispuniti PRIJAVNICU (koja sadržava; ime i prezime trenera, klub, datum dolaska i odlaska te prva i zadnja usluga u hotelu, ručak ili večera) i uz nju obavezno poslati i presliku uplate troškova za prijavljene trenere. Prijavnicu za rezervaciju smještaja moći ćete  pronaći na web stranici www.uhrt.hr

 

Molimo trenere da u prijavnici obavezno ispune da li im treba prijevoz autobusom hotel-dvorana-hotel  tijekom održavanja seminara tako da znamo rezervirati autobus na vrijeme. Hoteli i apartmani  su udaljeni najviše 2 km od dvorane Veli Jože.

 

3.  TRENERSKE ČLANARINE  UT HRS-a za  2012. godinu  (ukupno):

  • I HRL: 660,00 KN
  • II HRL: 350,00 KN
  • III HRL: 220,00 KN
  • Županijske lige i mlađe dobne skupine : 130,00 KN

 

Svi treneri dužni su ispuniti prijavnicu Uredu HRS-a (koja vam je u prilogu) tako da vam možemo isprintati – napraviti licence unaprijed. Svi treneri koji nisu u bazi podataka HRS-a (imaju stare papirnate licence) dužni su tijekom trajanja seminara doći u Ured HRS-a da ih fotografiramo, unesemo njihove podatke u novu bazu podataka  i napravimo novu plastičnu licencu.

 

Prijavnicu za trenersku iskaznicu moći ćete  pronaći na web stranici www.uhrt.hr te ju trebate poslati na e-mail lidija@hrs.hr ili na faksa:01/5391-000 najkasnije do 27.04.2012.

 

Treneri koji imaju PRIVREMENE LICENCE dužni su donijeti potvrdu o upisanoj stručnoj trenerskoj školi (Kineziološki fakultet, Viša trenerska škola ili  tečaj HOO-a) i potvrdu da su u sustavu redovitog školovanja u 2012. (potvrda od HOA-a ili Kineziološkog fakulteta) jer u suprotnome im nećemo moći produžiti licencu za 2012.

 

Treneri koji nemaju licencu mogu sve informacije o izdavanju licence pronaći na www.uhrt.hr

 

Sve dodatne informacije možete pronaći na www.uhrt.hr

 

4. KOTIZACIJA ZA SUDJELOVANJE NA TRENERSKOM SEMINARU

Po sudioniku iznosi 750,00 kn (uključen PDV).

 

U kotizaciju su  uključeni: DVD seminara i pokloni od Udruge trenera HRS-a. Kotizacijom se pokrivaju troškovi pripreme i snimanje DVD-a, troškovi predavača i selekcija koje su demonstratori  na seminaru, troškovi dvorane i same realizacije seminara.

 

NAPOMENA: seminar je obvezan za sve trenere koji rade u Hrvatskoj. Ukoliko treneri ne opravdano izostanu sa Seminara, na godišnju cijenu licence i članarine trebati će uplatiti zakasninu

od  3. 000,00 kn

 

jer u suprotnome neće imati pravo na licencu u 2012. godini.

 

Ukoliko treneri ne dođu na seminar opravdano (ozbiljna bolest ili druge neodgodive okolnosti) licencu će moći produžiti jedino nakon što pošalju zamolbu Upravnom odboru Udruge trener

( sa svom dokumentacijom)  i ako im se zamolba pozitivno riješi, uplatiti će zakasninu koju im utvrdi UO UT (do 3. 000,00 kn)  i članarinu te dobiti licencu za 2012. godinu.

 

Računi će Vam stići na adrese klubova u roku od 10 dana nakon završetka seminara. Licence ćete moći podići OSOBNO u Hotelu Zagreb u gradu Poreču ili u dvorani Veli Jože nakon zadnjeg predavanja.

 

TRENERI SU DUŽNI PRISUSTVOVATI SVIM PREDAVANJIMA U DVORANI.

 

 

5. UPLATU TROŠKOVA TRENERSKIH ČLANARINA I KOTIZACIJA MOGUĆE JE

    IZVRŠITI:

 

a)    u gotovini tijekom trajanja seminara od 04.-06.05.2012. Uredu HRS-a u Hotelu Zagreb u gradu Poreču. Uplatu možete izvršiti od petka 04.05.2012. 8:00 sati do nedjelje 06.05.2012. do 10:00 sati tako da izbjegnete veliku gužvu. Uplatu može izvršiti jedna osoba za nekoliko trenera iz istog kluba.

b)    ili na ŽIRO račun Hrvatskog rukometnog saveza 2360000-1500046528

 

NAPOMENA:

 

1)    ukoliko troškove seminara uplaćujete na ŽIRO račun HRS-a, čitku i jasno vidljivu kopiju uplate obavezno pošaljite na broj faksa 01 5391 000 ili na e-mail s.joka@hrs.hr najkasnije do 27.04.2012. (petak)

 

2)    na uplatnici/virmanu OBAVEZNO navedite naziv (ime) i adresu uplatitelja, a u rubrici poziv na broj obvezno je navesti OIB uplatitelja (zatraženi podatci nužni su za izdavanje računa te su obvezni, bilo da je uplatitelj rukometni klub ili privatna osoba – trener)

 

3)    u rubrici opis plaćanja navedite što je i za koga uplaćeno (npr. Anić kotizacija + 1.HRL; Perić kotizacija + ŽL; Matić kot. + 2.HRL)

 

4)    svi zatraženi podatci moraju biti čitko upisani i vidljiv na kopiji uplate te su isti obvezni i nužni kako bismo vam ispostavili račun za uplaćena sredstva.

 

 

6. DODATNE INFORMACIJE

 

Sve dodatne informacije možete dobiti u uredu Hrvatskog rukometnog saveza od Lidije Bojić -Ćaćić (01 5391 005 i 095 9999 106) i Sandre Joka (vezano za financije 01 5391 007).

 

S poštovanjem,

 

mr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić, Voditeljica seminara

prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Predsjednik Udruge trenera HRS-a

 

PLAN I PROG SEM 2012
PLAN I PROG SEM 2012
PLAN I PROG SEM 2012.pdf
62.5 KiB
996 Downloads
Detalji...
PROGRAM OF COACHES SEMINAR IN CROATIA ENGLISH 2
PROGRAM OF COACHES SEMINAR IN CROATIA ENGLISH 2
PROGRAM OF COACHES SEMINAR IN CROATIA ENGLISH 2.doc
68.5 KiB
793 Downloads
Detalji...
RASPIS 2012
RASPIS 2012
RASPIS 2012.doc
85.0 KiB
704 Downloads
Detalji...

 

admin

Hrvatski rukometni savez
zatvori meni

Pin It on Pinterest