XXXVII Središnji seminar za trenere HRS-a

XXXVII Središnji seminar za trenere HRS-a

Poštovane kolegice i kolege treneri,

 

XXXVII Središnji seminar za rukometne trenere Hrvatske organizira Udruga trenera

HRS-a u suradnji sa Hrvatskim olimpijskim odborom u terminu

 

od 10.05.  do  12.05.2013.  u Umagu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Upravni odbor HRS-a i Udruge trenera jednoglasno su odlučili da se seminar održi u Umagu tijekom Festivala rukometa. Istovremeno će se tijekom Festivala rukometa u Umagu održati Završnica 1. HKRL za mladiće, Završnica 1. HKRL  za  djevojke (06.-09.05.2013.), Seminar za suce i nadzornike. U Novigradu će se održati Finalni turnir Kupa Hrvatske za muškarce i žene. Predavanja će se održavati u SD Stella Maris, a smještaj je organiziran u nekoliko smještajnih jedinica.

U suradnji sa Europskom rukometnom federacijom (EHF) Seminar HRS-a ulazi u europski sustav seminara za edukaciju trenera te očekujemo i znatni broj inozemnih sudionika. Predavači su i ove godine eminentni stručnjaci iz područja kinezioloških znanosti i sporta:

 • Dragan Adžić, (trener Budućnosti iz Podgorice i ženske rukometne reprezentacije Crne Gore) PRVAK EUROPE u 2012. SA RK „BUDUČNOST“ I REPREZENTACIJOM C.GORE NA EP U SRBIJI TE 2. MJESTO NA OI LONDON 2012.
 • Vlatko Đonović (  pomoćni trener Budućnosti iz Podgorice i ženske rukometne reprezetnacije Crne Gore) PRVAK EUROPE u 2012. SA RK „BUDUČNOST“ I REPREZENTACIJOM C.GORE TE 2. MJESTO NA OI LONDON 2012.
 • Željko Babić ( trener muške seniorske reprezentacije Hrvatske)  3.MJESTO NA EP SRBIJA 2012. I 3. MJESTO OI LONDON
 • Guy Petitgirard (trener juniorske muške reprezentacije Francuske)
 • Bojan Golub (kondicijski  trener RK Podravke)
 • Neven Hrupec (trener RK PODRAVKE)

 

Sve vježbe na predavanjima demonstrirati će MUŠKA MLAĐE KADETSKA REPREZENTACIJA  HRVATSKE.

 

TRAJANJE SEMINARA

 • Seminar počinje  10.05.2013. (petak) u 10:00 sati u SD Stella Maris, a završava  12.05.2013. (nedjelja)  u 12,00 sati.
 • Program seminara ćemo vam poslati 15 dana prije početka seminara ili ćete ga moći naći na web stranici HRS-a  www.uhrt.hr.
 • Svi treneri koji posjeduju trenersku iskaznicu i rade u rukometu dužni su prisustvovati Središnjem seminaru jer u suprotnome neće moći produžiti licencu za 2013/14.

HRS ne organizira prijevoz do dvorane jer je ista na 500 metara od većine smještajnih kapaciteta!

 

T R O Š K O V I :

1.  SMJEŠTAJ

Udruga trenera je u suradnji sa Turističkom agencijom „Ban Tours“ odlučila ponuditi nekoliko različitih kategorija smještaja tako da klubovi-treneri mogu birati između nekoliko smještajnih kapaciteta.

TROŠKOVI punog pansiona  (3 obroka) PO OSOBI,  DNEVNO u hotelima/apartmanima:

1. HOTEL SOL AURORA****

 •  
 • 456,00 KN soba 1/1
 • 380,00 KN soba 1/2

2. VILLAGE SOL GARDEN ISTRA* ***

  • 456,00 KN soba 1/1

 

 • 380,00 KN soba 1/1

 

3. APP NASELJE SOL STELLA MARIS ***

 •  465,00 app 1/1
 • 305,00 app 1/2, 1/3, 1/4

4. APP NASELJE POLYNESIA ***

 •  400,00 app 1/1
 • 255,00  app 1/2, 1/3, 1/4

 

Specifikacija:

* SOBA 1/1 jednokrevetna osoba

* SOBA  1/2 dvokrevetna soba

* APP 1/1 JEDNOKREVETNI  APARTMAN

* APP 1/2  DVOREVETNI  APARTMAN

* APP 1/3  TROKREVETNI  APARTMAN

* APP 1/4  ČETVEROKREVETNI APARTMAN

U cijene su  uključeni: boravišna pristojba, smještaj na bazi punog pansiona, PDV (10%) i parking. Ukoliko želite povesti i članove obitelji sa sobom cijena smještaja je ista kao i za sudionike seminara uz napomenu da DJECA SA SMJEŠTAJEM U HOTELIMA ostvaruju pravo na popuste po sljedećim uvjetima:

– dijete od 0 god. do navršene   9. god. u sobi s 2 odrasle osobe = 100% popust

– dijete od 9 god. do navršene 12. god. u sobi s 2 odrasle osobe =   50% popust

Za smještaj u apartmanima djeca bez obzira na dob plaćaju punu cijenu objavljenog smještaja.

 

NAPOMENA:  Ukoliko ne rezervirate smještaj do 03.05.2013., ne možemo vam jamčiti smještaj zbog ograničenih kapaciteta. Troškove smještaja nije moguće platiti na recepciji hotela.

 

2.  REZERVACIJA I UPLATA TROŠKOVA  SMJEŠTAJA

 

 1. Korak – čitko popuniti prijavnicu (sve tražene informacije) i e-mailom poslati u Ban Tours

Osoba zadužena za rezervaciju smještaja: Dominik Marjanović, e-mail: dominik.marjanovic@bantours.hr Telefon: (01) 48 81 801,Telefax: (01) 48 14 677 Korak – Ban Tours obrađuje prijavnicu i unutar 24h ili prvi sljedeći radni dan povratno šalje ponudu / predračun sa svim detaljima za plaćanje uključujući broj žiro računa

 1. Korak – trener / klub plaća rezervirane usluge suladno specifikaciji na ponudi / predračunu – poziv na broj je broj ponude / predračuna
 2. Po primitku uplate Ban Tours šalje potvrdu rezervacije i voucher za rezervirani smještaj

 

Preporučamo prijavnicu i kopiju uplate ponijeti sa sobom u Umag i po potrebi predočiti dokumente predstavniku agencije Ban Tours koji će imati ured  u prostorijama HRS-a u hotelu „Sol Aurora“.

 

Prijavnicu za rezervaciju smještaja moći ćete  pronaći na web stranici www.uhrt.hr

 

3.  TRENERSKE ČLANARINE  UT HRS-a za  2013. godinu  (ukupno):

 • I HRL: 660,00 KN
 • II HRL: 350,00 KN
 • III HRL: 220,00 KN
 • Županijske lige i mlađe dobne skupine : 130,00 KN

 

Svi treneri dužni su ispuniti prijavnicu  (koja vam je u prilogu) i poslati je u Ured HRS-a e-mail lidija@hrs.hr tako da vam možemo isprintati – napraviti licence unaprijed. Svi treneri koji nisu u bazi podataka HRS-a (imaju stare papirnate licence) dužni su tijekom trajanja seminara doći u Ured HRS-a da ih fotografiramo, unesemo njihove podatke u novu bazu podataka  i napravimo novu plastičnu licencu.

 

Prijavnicu za trenersku iskaznicu moći ćete  pronaći na web stranici www.uhrt.hr te ju trebate poslati na e-mail lidija@hrs.hr ili na broj faksa:01/5391-000 najkasnije do 27.04.2013.

 

Treneri koji imaju PRIVREMENE LICENCE dužni su donijeti potvrdu o upisanoj stručnoj trenerskoj školi (Kineziološki fakultet, Viša trenerska škola ili  tečaj HOO-a) i potvrdu da su u sustavu redovitog školovanja u 2013. (potvrda od HOA-a ili Kineziološkog fakulteta) jer u suprotnome im nećemo moći produžiti licencu za 2013/14.

 

Treneri koji nemaju licencu mogu sve informacije o izdavanju licence pronaći na www.uhrt.hr

 

4. KOTIZACIJA ZA SUDJELOVANJE NA TRENERSKOM SEMINARU

Po sudioniku iznosi 750,00 kn (uključen PDV).

 

U kotizaciju su  uključeni: DVD seminara i pokloni od Udruge trenera HRS-a. Kotizacijom se pokrivaju troškovi pripreme i snimanje DVD-a, troškovi predavača i selekcija koje su demonstratori  na seminaru, troškovi dvorane i same realizacije seminara.

 

NAPOMENA: seminar je obvezan za sve trenere koji rade u Hrvatskoj. Ukoliko treneri ne opravdano izostanu sa Seminara, na godišnju cijenu licence i članarine trebati će uplatiti zakasninu

od  3. 000,00 kn

 

jer u suprotnome neće imati pravo na licencu u 2013/14. godini.

 

Ukoliko treneri ne dođu na seminar opravdano (ozbiljna bolest ili druge neodgodive okolnosti) licencu će moći produžiti jedino nakon što pošalju zamolbu Upravnom odboru Udruge trenera

( sa svom dokumentacijom)  i ako im se zamolba pozitivno riješi, uplatiti će zakasninu koju im utvrdi UO UT (do 3. 000,00 kn)  i članarinu te dobiti licencu za 2013/14. godinu.

 

Računi će Vam stići na adrese klubova u roku od 10 dana nakon završetka seminara. Licence ćete moći podići OSOBNO u Hotelu Sol Aurora  ili u dvorani Stella Maris nakon zadnjeg predavanja.

 

TRENERI SU DUŽNI PRISUSTVOVATI SVIM PREDAVANJIMA U DVORANI.

 

5. UPLATA TROŠKOVA TRENERSKIH ČLANARINA I KOTIZACIJA

NA ŽIRO RAČUN HRS-a ZAGREBAČKA BANKA: 2360000-1500046528

 

NAPOMENA:

NE POSTOJI MOGUĆNOST UPLATE TROŠKOVA SEMINARA U GOTOVINI (zbog fiskalizacije).

SVE UPLATE, bez iznimke, MORAJU BITI IZVRŠENE NA GORE NAVEDENI ŽIRO RAČUN Hrvatskog rukometnog saveza.

 

Ukoliko JE UPLATITELJ RUKOMETNI KLUB ILI DRUGA PRAVNA OSOBA (tvrtka, obrt, udruga i dr.) na UPLATNICI je obavezno navesti slijedeće podatke:

 

a) NAZIV I ADRESU UPLATITELJA  (rukometnog kluba ili druge pravne osobe)

b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA

c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti IME I PREZIME TRENERA te što je i za koga uplaćeno (upute u nastavku)

 

 

Ukoliko je UPLATITELJ FIZIČKA OSOBA (TRENER) na UPLATNICI je obavezno navesti:

 

a) IME I PREZIME TE ADRESU UPLATITELJA (trenera)

b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA

c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti IME I PREZIME TRENERA te što je i za koga uplaćeno (upute u nastavku)

 

VAŽNO:

 

 1. Kada troškove seminara uplatite na ŽIRO račun HRS-a, čitku i jasno vidljivu kopiju uplate obavezno pošaljite na broj faksa 01 5391 000 ili na e-mail s.joka@hrs.hr najkasnije do 04.05.2013. (petak)

 

 1. U rubrici opis plaćanja navedite što je i za koga uplaćeno (npr. Anić kotizacija + 1.HRL; Perić kotizacija + ŽL; Matić kot. + 2.HRL)

 

 1. svi zatraženi podatci moraju biti čitko upisani i vidljiv na kopiji uplate te su isti obvezni i nužni kako bismo vam ispostavili račun za uplaćena sredstva.

 

URED HRS-a  NALAZITI ĆE SE U PRIZEMLJU HOTELA “ SOL  AURORA„ U UMAGU I TAMO ĆE SE:

 

 • SVI TRENERI TREBATI PRIJAVITI ( jedan trener može prijaviti sve trenere iz svog kluba tako da se ne stvara gužva),
 • DONIJETI NA UVID SVE UPLATE ZA SEMINAR (KOTIZACIJU I LICENCE) ,
 • PODIGNUTI SVOJE POKLONE OD UDRUGE TRENERA
 • UKOLIKO NEMAJU TRENERSKU ISKAZNICU ILI TREBAJU NOVU TRENERSKU ISKAZNICU  sve formalnosti mogu obaviti u Uredu HRS-a
 • DOBITI SVE DODATNE INFORMACIJE

 

6. DODATNE INFORMACIJE

 

Sve dodatne informacije možete dobiti u uredu Hrvatskog rukometnog saveza od Lidije Bojić -Ćaćić

01 5391 005 ili lidija@hrs.hr ili  Sandre Joka vezano za financije 01 5391 007 ili s.joka@hrs.hr.

 

S poštovanjem,

 

Voditeljica seminara

mr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić

          Predsjednik Udruge trenera HRS-a

prof. dr. sc. Dinko Vuleta

 

admin

Hrvatski rukometni savez