Trenutno pregledavate 12. otvoreno prvenstvo Hrvatske u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake

12. otvoreno prvenstvo Hrvatske u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake

  • Kategorija objave:Novosti

Hrvatski rukometni savez i Rukometna škola Karlovac iz Karlovca, Ulica Rakovac br. 1, organiziraju DVANAESTO OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake.

 

                SUPER MINI RUKOMET za djevojčice rođene 2002. godine i mlađe održati će se 15. TRAVNJA 2012. godine (NEDJELJA) u 3 sportske dvorane: sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević i u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu.

 

                MINI RUKOMET za djevojčice rođene 2001. godine i mlađe održati će se 22. TRAVNJA 2012. godine (NEDJELJA) u 3 sportske dvorane: sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević i u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu.

 

                SUPER MINI RUKOMET za dječake rođene 2002. godine i mlađe održati će se 15. TRAVNJA 2012. godine (NEDJELJA) u 3 sportske dvorane: sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević i u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu.

 

                MINI RUKOMET za dječake rođene 2001. godine i mlađe održati će se 22. TRAVNJA 2012. godine (NEDJELJA) u 3 sportske dvorane: sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević i u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu.

 

Obzirom da se sustav natjecanja na DVANAESTOM OTVORENOM PRVENSTVU HRVATSKE u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake u Karlovcu ove godine ograničava na 60 ekipa po godištu i obzirom na spol,  mole se svi zainteresirani klubovi da odmah po prijemu ove obavijesti naprave predbilježbu RŠK Karlovac.

 

Za SUPER MINI RUKOMET za dječake i djevojčice, trebali bi se službeno prijaviti najkasnije do 05. travnja 2012. godine, a za MINI RUKOMET za dječake i djevojčice, odnosno najkasnije do 12. travnja 2012. godine.

 

Do navedenih datuma, potrebno bi bilo dostaviti u Rukometnu školu Karlovac, uredno ispunjene i ovjerene  prijave i obrasce koji se nalaze u prilogu. Svaki klub ima pravo prijaviti i više od jedne ekipe u uzrasnoj kategoriji ( prijava za MINI odnosno SUPER MINI RUKEMET u ovisnosti da li za prvenstvo djevojčica odnosno dječaka)

Predsjednik

                                                                                                            Rukometne škole Karlovac

 Miloš Đanković, dipl.ing.prom.

ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE NATJECANJA

 

  1. Dvanaesto Otvoreno Prvenstvo Hrvatske igra se u 3 sportske dvorane u svakoj s 3 igrališta za mini i super mini rukomet.
  2. Dvanaesto Otvoreno Prvenstvo Hrvatske za DJEČAKE u mini i super mini rukometu igra se u prednatjecanju:

1)     u Sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević u Karlovcu, Ulica Frana Kurelca bb;

2)     u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu, Ulica Rakovac br. 1

  1. Dvanaesto Otvoreno Prvenstvo Hrvatske za DJEVOJČICE u mini i super mini rukometu igra se u prednatjecanju:

1)     u Sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, Ulica Bartola Kašića bb;

2)     u Sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević u Karlovcu, Ulica Frana Kurelca bb.

  1. Završnica Dvanaestog Otvorenog Prvenstva Hrvatske za DJEČAKE i DJEVOJČICE u mini i super mini rukometu igra se:

1)      u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu, Ulica Rakovac br. 1.

  1. Dvanaesto Otvoreno Prvenstvo Hrvatske igra se po grupama. U grupi razigravaju 4 (četiri) ekipe za poredak. Broj grupa ograničava se na najviše 15 (petnaest) – NOVINA ZA 2012. GOD.
  2. Prva i drugo plasirana ekipa iz grupa stječu pravo daljnjeg natjecanja i razigravaju za tri prvoplasirana mjesta –VELIKO FINALE.
  3. Treće i četvrto plasirana ekipa iz grupa stječu pravo daljnjeg natjecanja i razigravaju za tri prvoplasirana mjesta –MALO FINALE
  4. Najava ekipa za odigravanje kao i postignuti rezultati objavljivati će se razglasom, a biti će postavljeni i informativni punktovi.
  5. Za cijelo vrijeme održavanja prvenstva u dvorani će svirati tiha glazba preko razglasa.

10. Presvlačenje ekipa u pravilu će biti na tribinama u športskoj dvorani, ali po potrebi mogu se koristiti i svlačionice.

11. Za sve nestale stvari od sudionika prvenstva, organizator turnira Rukometna škola Karlovac ne odgovara.

12. Na turniru će biti osigurana zdravstvena služba u svim sportskim dvoranama.

13. Rukometna škola Karlovac, organizator natjecanja, osigurava o svom trošku informatičku obradu podataka.

14. Rukometna škola Karlovac, organizator natjecanja, osigurava o svom trošku svečano otvorenje i zatvaranje prvenstva države, na kome bi trebali sudjelovati svi sudionici prvenstva Hrvatske.

15. Rukometna škola Karlovac, organizator natjecanja, prije zatvaranja prvenstva države, osigurava o svom trošku jednog zabavljača u trajanju od 15 minuta za sve sudionike prvenstva – NOVINA ZA 2012. GOD.

16. Sve informacije u svezi DVANAESTOG OTVORENOG PRVENSTVA HRVATSKE u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake u Karlovcu, biti će objavljene na internetskoj stranici Rukometne škole Karlovac pod nazivom: rskkarlovac.blog.hr (nije potrebno upisivati ispred naziva www) – NOVINA ZA 2012. GOD.

17. Rukometna škola Karlovac, organizator natjecanja, osigurava o svom trošku, VIP salon u športskoj dvorani samo za voditelje ekipa i trenere, te predstavnike HRS-a, predstavnike sredstava priopćavanja i goste Rukometne škole Karlovac.

18. Kotizacija prvenstva je u kunskoj protuvrijednosti od 100 EUR-a za jednu ekipu. Kotizacija se plaća na ŽR – 2400008-1190214522 Rukometna škola Karlovac, kod Karlovačke banke Karlovac d.d. – MB – 1553062 – OIB – 96767735023.

19. U kotizaciju je uračunato 12 majica po ekipi, posebno dizajniranih za Prvenstvo Hrvatske u mini i super mini rukometu i medalje za sve sudionike prvenstva.

20. Organizator turnira, osigurao je nagrade za najuspješnije ekipe i pojedince i to:

 

 

 

1)   Pehare (zlato, srebro i bronca) za prvoplasirane tri ekipe VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 

–       Mini rukomet – 2001. godište – djevojčice

–       Mini rukomet – 2001. godište – dječaci

 

–       Super mini rukomet – 2002. godište – djevojčice

–       Super mini rukomet – 2002. godište – dječaci

 

2)   Pehare (zlato, srebro i bronca) za prvoplasirane tri ekipe MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 

–       Mini rukomet – 2001. godište – djevojčice

–       Mini rukomet – 2001. godište – dječaci

 

–       Super mini rukomet – 2002. godište – djevojčice

–       Super mini rukomet – 2002. godište – dječaci

 

3)   Medalje po 12 komada (zlato, srebro i bronca) za prvoplasirane tri ekipe VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 

–       Mini rukomet – 2001. godište – djevojčice

–       Mini rukomet – 2001. godište – dječaci

 

–       Super mini rukomet – 2002. godište – djevojčice

–       Super mini rukomet – 2002. godište – dječaci

 

4)   Plakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 

–       Mini rukomet – 2001. godište – djevojčice

–       Mini rukomet – 2001. godište – dječaci

 

–       Super mini rukomet – 2002. godište – djevojčice

–       Super mini rukomet – 2002. godište – dječaci

 

5)   Plakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 

–       Mini rukomet – 2001. godište – djevojčice

–       Mini rukomet – 2001. godište – dječaci

 

–       Super mini rukomet – 2002. godište – djevojčice

–       Super mini rukomet – 2002. godište – dječaci

 

6)   Plakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca finala prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 

–       Mini rukomet – 2001. godište – djevojčice

–       Mini rukomet – 2001. godište – dječaci

 

–       Super mini rukomet – 2002. godište – djevojčice

–       Super mini rukomet – 2002. godište – dječaci

 

 

 

 

7)   Plakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca finala prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 

–       Mini rukomet – 2001. godište – djevojčice

–       Mini rukomet – 2001. godište – dječaci

 

–       Super mini rukomet – 2002. godište – djevojčice

–       Super mini rukomet – 2002. godište – dječaci

 

8)   Sponzorske pakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva VELIKOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 

–       Mini rukomet – 2001. godište – djevojčice

–       Mini rukomet – 2001. godište – dječaci

 

–       Super mini rukomet – 2002. godište – djevojčice

–       Super mini rukomet – 2002. godište – dječaci

 

 

9)    Sponzorske pakete po 5 komada za najbolju petorku prvenstva MALOG FINALA u slijedećim kategorijama:

 

–       Mini rukomet – 2001. godište – djevojčice

–       Mini rukomet – 2001. godište – dječaci

 

–       Super mini rukomet – 2002. godište – djevojčice

–       Super mini rukomet – 2002. godište – dječaci

 

10) Sponzorske pakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca VELIKOG FINALA finalne utakmice u slijedećim kategorijama:

 

–       Mini rukomet – 2001. godište – djevojčice

–       Mini rukomet – 2001. godište – dječaci

 

–       Super mini rukomet – 2002. godište – djevojčice

–       Super mini rukomet – 2002. godište – dječaci

 

11) Sponzorske pakete po 3 komada za najboljeg vratara, igrača i strijelca MALOG FINALA finalne utakmice u slijedećim kategorijama:

 

–       Mini rukomet – 2001. godište – djevojčice

–       Mini rukomet – 2001. godište – dječaci

 

–       Super mini rukomet – 2002. godište – djevojčice

–       Super mini rukomet – 2002. godište – dječaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Nagradu u novčanoj vrijednosti 700,00 kn treneru prvoplasirane ekipe prvenstva, 350,00 kn treneru drugoplasirane ekipe prvenstva i 200,00 kn treneru trećeplasirane ekipe prvenstva VELIKOG FINALA  u slijedećim kategorijama:

 

–       Mini rukomet – 2001. godište – djevojčice

–       Mini rukomet – 2001. godište – dječaci

 

–       Super mini rukomet – 2002. godište – djevojčice

–       Super mini rukomet – 2002. godište – dječaci – UVEĆANI IZNOSI – NOVINA ZA 2012. GOD.

 

 

13) Nagradu u novčanoj vrijednosti 500,00 kn treneru prvoplasirane ekipe prvenstva, 250,00 kn treneru drugoplasirane ekipe prvenstva i 150,00 kn treneru trećeplasirane ekipe prvenstva MALOG FINALA  u slijedećim kategorijama:

 

–       Mini rukomet – 2001. godište – djevojčice

–       Mini rukomet – 2001. godište – dječaci

 

–       Super mini rukomet – 2002. godište – djevojčice

–       Super mini rukomet – 2002. godište – dječaci – UVEĆANI IZNOSI – NOVINA ZA 2012. GOD