Trenutno pregledavate 43. Središnji seminar Udruge trenera HRS-a, Poreč, od 17. do 19. svibnja 2019.

43. Središnji seminar Udruge trenera HRS-a, Poreč, od 17. do 19. svibnja 2019.

Zagreb, 18.04.2019.

Predsjedniku i Glavnom tajniku HRS-a
Hrvatska olimpijska akademija
Članovima UO Udruge trenera
Regionalnim centrima
Županijskim rukometnim  savezima i Udrugama trenera
Trenerima PREMIER,I-ih, II-ih, III-ih, županijskih liga
Trenerima mlađih dobnih skupina (1. HKRL, 1. HMKRL i 1. HRLD – djevojke i mladići)

 

Predmet: ”43. Središnji seminar Udruge trenera HRS-a”,
Poreč,  od 17. do 19. svibnja 2019.

  

 Poštovane kolegice i kolege treneri,

43. Središnji seminar za rukometne trenere Hrvatske organizira Udruga trenera HRS-a u terminu od 17. 5. 2019.  do  19. 5. 2019.  u Poreču.

Sva predavanja će se realizirati u SD Žatika, a smještaj je organiziran u hotelima: Rubin, Pinia i Diamant Residence.

U suradnji sa Europskom rukometnom federacijom (EHF) Seminar HRS-a ulazi u europski sustav seminara za edukaciju trenera te očekujemo i znatan broj inozemnih sudionika.

TRAJANJE SEMINARA

Seminar počinje  17. 5. 2019. (petak) u 9:00 sati u SD Žatika, a završava  19. 5. 2019. (nedjelja)  u 14:00 sati.

HRS će osigurati ulaz na utakmice Kupa Hrvatske za muškarce i žene.

URED HRS-a nalaziti će se u sportskoj dvorani ŽATIKA.

Program seminara moći ćete pronaći na web stranici Udruge trenera  www.uhrt.hr. od 1. 5. 2019.

Svi treneri koji imaju aktiviranu trenersku licencu i rade u rukometu dužni su prisustvovati Središnjem seminaru jer u suprotnome neće moći aktivirati licencu za natjecateljsku sezonu 2019./2020.

T R O Š K O V I : 

 1. SMJEŠTAJ

NAPOMENA:  Ukoliko ne rezervirate smještaj do 10. 5. 2019. ne možemo vam jamčiti smještaj u hotelima  u organizaciji HRS-a zbog ograničenih kapaciteta. Troškove smještaja nije moguće platiti na recepciji hotela.

TROŠKOVI punog pansiona  (3 obroka) PO OSOBI,  DNEVNO u hotelima:

NAZIV HOTELA *SOBA 1/1 *SOBA 1/2 SOBA 1/3
1. HOTEL DIAMANT RESIDENCE****    395,00 kn
2. HOTEL RUBIN*** 595,00 kn 395,00 kn
3. HOTEL PINIA*** 595,00 kn 395,00 kn
 • Ulazak u sobu moguć je od 12 sati, odjava iz sobe do 14 sati.
 • Puni pansion početna/završna usluga: ručak/doručak ili večera/ručak
 • Dodatni obrok je 76,00 kn i plaća se unaprijed prilikom prijave. Troškove smještaja i dodatnog obroka nije moguće platiti na recepciji hotela.
 • Obavezno navedite da li plaćate kao fizičke ili pravne osobe. Ako plaćate kao pravne, obavezno poslati podatke o firmi/klubu (naziv, adresa, OIB)
 • PRIJAVA SMJEŠTAJA SE VRŠI ISKLJUČIVO NA E-MAIL ana.brcic@uniline.hr

TERMINI OBROKA ĆE SE PRILAGODITI TRENERIMA:

 • DORUČAK: 07:00-9:00 sati
 • RUČAK 14:00-15:30 sati
 • VEČERA  19:00-22:00 sata

  Specifikacija:

* SOBA 1/1 jednokrevetna osoba BROJ SOBA JE OGRANIČEN I TKO SE PRVI PRIJAVI I UPLATI TRAŽENI          IZNOS DOBITI ĆE 1/1 SOBU.
* SOBA  1/2 dvokrevetna soba
*SOBA 1/3 trokrevetna soba:  

DIAMANT RESIDENCE-VAŽNA NAPOMENA ZA 1/3 SOBE: specifičnosti ovoga hotela su da je određen broj soba 1/3 (trokrevetne sobe) opremljene sa: 3 pojedinačna odvojena kreveta (svaki krevet 90 cm x 200 cm), a određen broj soba ima dva odvojena kreveta (90 cm x 200cm) i jedan krevet (trosjed) koji se razvlači, širine 140 cm x dužine 200 cm.

U cijene su  uključeni: boravišna pristojba, smještaj na bazi punog pansiona, PDV i  besplatan parking.

 

 1. REZERVACIJA I UPLATA TROŠKOVA SMJEŠTAJA

 

 1. Korak – čitko popuniti prijavnicu (sve tražene informacije) i e-mailom poslati u Uniline. Osoba zadužena za rezervaciju smještaja je gđa Ana Brčić, e-mail: ana.brcic@uniline.hr  obrađuje prijavnicu i unutar 48h ili prvi sljedeći radni dan povratno šalje ponudu / predračun sa svim detaljima za plaćanje uključujući broj žiro računa na koje se vrši uplata ugovorenog smještaja
 2. Korak – trener / klub plaća rezervirane usluge sukladno specifikaciji na predračunu – poziv na broj je broj predračuna i šalje kopiju uplate na e-mail ana.brcic@uniline.hr
 3. Po primitku uplate UNILINE šalje potvrdu rezervacije i/ili voucher za rezervirani smještaj koji se predaje na recepciji izabranog smještajnog objekta prilikom dolaska u Poreč
 4. Ne možete rezervirati dvokrevetnu sobu i onda prijaviti samo jednog trenera  već trebate navesti imena oba trenera, bez obzira da li su iz istog kluba ili ne, te u prijavnici pod napomenu napisati iz kojih klubova dolaze.  Isto vrijedi i za trokrevetnu sobu!

 Preporučamo prijavnicu i kopiju uplate ponijeti sa sobom u Poreč i po potrebi predočiti dokumente predstavniku agencije Uniline  koji će imati ured  u SD ŽATIKA  zajedno sa HRS.

Prijavnicu za rezervaciju smještaja moći ćete  pronaći na web stranici www.uhrt.hr

 1. TRENERSKE ČLANARINE Udruge trenera HRS-a za  2019./2020. natjecateljsku sezonu (ukupno):
 • PREMIJER / I HRL: 660,00 KN
 • II HRL: 350,00 KN
 • III HRL: 220,00 KN
 • Županijske lige 150,00 KN
 • Mlađe dobne skupine : 130,00 KN
 • Mini rukomet: 100,00 KN

Svi treneri dužni su ispuniti prijavnice, a onu za licence poslati u Ured HRS-a na e-mail d.bojic@hrs.hr i j.bubalo@hrs.hr najkasnije do 10. 5. 2019.

Treneri koji nisu u bazi podataka HRS-a ili se žele učlaniti u Udrugu trenera dužni su prije seminara poslati svoje podatke i dokumente na e-mail d.bojic@hrs.hr najkasnije do 10. 5. 2019. (sve informacije i formular za nove trenere potražite na www.uhrt.hr).

 1. KOTIZACIJA ZA SUDJELOVANJE NA TRENERSKOM SEMINARU

    KOTIZACIJA ZA TRENERE KOJI NISU ČLANOVU UDRUGE TRENERA HRS-a tj. ne dolaze iz Hrvatske iznosi 1.500,00 kn (ako plaćaju na devizni račun onda je kotizacija 200 Eura) bez mogućnosti popusta.

KOTIZACIJA PO SUDIONIKU KOJI JE  ČLAN  UDRUGE TRENERA IZNOSI 1.500,00 KN.

ZA TRENERE ČLANOVE UDRUGE TRENERA HRS-a KOJE ĆE KORISTITI SMJEŠTAJ I PREHRANU U HOTELIMA U ORGANIZACIJI HRS-a  ODOBRAVA SE POPUST U VISINI 50%  TE KOTIZACIJA IZNOSI 750,00 KN.

U kotizaciju su  uključeni: jedna ulaznica po treneru za utakmice Kupa Hrvatske za žene i muškarce u Poreču i to u terminima Seminara: dana 17. – 19. 5. 2019.,  pokloni od Udruge trenera HRS-a, LIVE streaming cijelog seminara te postavljanje predavanja na web stranicu UT i FB Udruge trenera. Kotizacijom se pokrivaju troškovi predavača, demonstratora na seminaru, troškovi dvorane, ureda HRS-a  te kompletne organizacije seminara. HRS NEĆE organizirati prijevoz autobusom.

NAPOMENA: seminar je obvezan za sve trenere koji rade u Hrvatskoj. Ukoliko treneri neopravdano izostanu sa seminara, na godišnju cijenu licence i članarine trebati će uplatiti zakasninu

od  3. 000,00 kn

jer u suprotnome neće imati pravo na licencu u 2019./2020. godini.

Ukoliko treneri ne dođu na seminar opravdano (ozbiljna bolest ili druge neodgodive okolnosti) licencu će moći produžiti jedino nakon što pošalju zamolbu Upravnom odboru Udruge trenera (sa svom dokumentacijom)  i ako im se zamolba pozitivno riješi, uplatiti će zakasninu koju im utvrdi UO UT (do 3. 000,00 kn)  i članarinu te imati pravo na aktivaciju licence za 2019./2020. godinu.

Računi će vam biti dostavljeni putem klupskih e-mailove u roku od 30 dana od završetka seminara od strane knjigovodstva HRS-a (gđa. Jasna Bubalo, j.bubalo@hrs.hr). Licence će biti aktivirane u bazi podataka nakon 1. 9. 2019. Trenutne licence za sezonu 2018./2019. će biti aktivne do  1. 6. 2019. 

TRENERI SU DUŽNI PRISUSTVOVATI SVIM PREDAVANJIMA U DVORANI. NA PRVOM PREDAVANJU PRILIKOM ULASKA U DVORANU DOBITI  ĆE  EVIDENCIJSKI KARTON U KOJI ĆE IM SE NA ULASKU I IZLASKU IZ DVORANE PRIJE I POSLIJE  SVAKOG PREDAVANJA EVIDENTIRATI NJIHOV DOLAZAK KOD SLUŽBENIH OSOBA HRS-a tj. udariti će im se žig u određeno polje na osobnom kartonu. Nakon 15 minuta od početka predavanja treneri više neće moći dobiti žig za navedeno predavanje. Svi treneri će morati napustiti dvoranu nakon predavanja da bi dobili žig. Prilikom novog ulaska u dvoranu na drugo predavanje opet će dobiti žig u osobni karton i tako do kraja seminara. Nakon zadnjeg predavanja osobne kartone će pokupiti službena osoba HRS-a te će nakon uvida u prisutnost na predavanjima trenerima BITI AKTVIRANE LICENE ako je sve uredno plaćeno. Oni treneri koji će izostati sa predavanja neće imati pravo na produženje licence bez obzira na uplaćenu kotizaciju i članarinu za sezonu 2019./2020.

Trenerima koji će imati obveze tijekom FESTIVALA RUKOMETA biti će odobren izostanak sa predavanja samo ukoliko unaprijed najave svoje obveze u ured HRS-a sa adekvatnim službenim potvrdama. U suprotnome im se nedolazak neće opravdati. Biti će organizirano šest službenih ulaza-izlaza u dvoranu za vrijeme predavanja tako da se ne stvara gužva.

 1. UPLATA TROŠKOVA TRENERSKIH ČLANARINA I KOTIZACIJA

NA ŽIRO RAČUN HRS-a ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR6823600001500046528

NAPOMENA:

NE POSTOJI MOGUĆNOST UPLATE TROŠKOVA SEMINARA U GOTOVINI (zbog fiskalizacije).

SVE UPLATE, bez iznimke, MORAJU BITI IZVRŠENE NA GORE NAVEDENI ŽIRO RAČUN Hrvatskog rukometnog saveza. 

 Ukoliko JE UPLATITELJ RUKOMETNI KLUB ILI DRUGA PRAVNA OSOBA (tvrtka, obrt, udruga i dr.) na UPLATNICI je obavezno navesti slijedeće podatke:

 1. a) NAZIV I ADRESU UPLATITELJA (rukometnog kluba ili druge pravne osobe)
 2. b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA
 3. c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti IME I PREZIME TRENERA te što je i za koga uplaćeno (upute u nastavku)

Ukoliko je UPLATITELJ FIZIČKA OSOBA (TRENER) na UPLATNICI je obavezno navesti:

 1. a) IME I PREZIME TE ADRESU UPLATITELJA (trenera)
 2. b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA
 3. c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti IME I PREZIME TRENERA te što je i za koga uplaćeno (upute u nastavku)

VAŽNO:

 1. Kada troškove KOTIZACIJE I LICENCI  uplatite na ŽIRO račun- IBAN HRS-a, čitku i jasno vidljivu kopiju uplate obavezno pošaljite na e-mail d.bojic@hrs.hr i j.bubalo@hrs.hr najkasnije do 10. 5. 2019. (petak )
 2. U rubrici opis plaćanja navedite što je i za koga uplaćeno (npr. Ante Anić kotizacija + 1.HRL; Pero Perić kotizacija + ŽL; Mate Matić kot. + 2.HRL, itd.)
 3. svi zatraženi podatci moraju biti čitko upisani i vidljivi na kopiji uplate te su isti obvezni i nužni kako bismo vam ispostavili račun za uplaćena sredstva.

URED HRS-a  NALAZITI ĆE SE U SD ŽATIKA  U POREČU I SVI TRENERI SU OBVEZNI:

 • PRIJAVITI SE U URED HRS-a (jedan trener može prijaviti sve trenere iz svog kluba tako da se ne stvara gužva),
 • DONIJETI NA UVID SVE UPLATE ZA SEMINAR (za KOTIZACIJU I LICENCE),
 • PODIGNUTI POKLONE OD UDRUGE TRENERA,
 • UKOLIKO NISU IMALI AKTIVIRANU LICENCU O SADA sve formalnosti trebaju obaviti prije seminara.
 1. DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti u uredu Hrvatskog rukometnog saveza od:

 • Lidije Bojić-Ćaćić u svezi organizacije seminara na e-mail lidija@hrs.hr
 • Jasna Bubalo vezano za financije i račune na e-mail j.bubalo@hrs.hr
 • Davor Bojić vezano za uplatu kotizacija i licenci, dokumentacije u svezi aktiviranja licenci, svih promjena u bazi podataka na e-mail d.bojic@hrs.hr
 • Ana Brčić vezano za smještaj na ana.brcic@uniline.hr

S poštovanjem,

Voditeljica seminara
dr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić

Predsjednik Udruge trenera HRS-a
Lino Červar

Prijavnice za smještaj i licence preuzmite dolje:

Prijavnica SMJESTAJ
Prijavnica SMJESTAJ
Prijavnica_SMJESTAJ.docx
17.0 KiB
497 Downloads
Detalji...

Prijavnica LICENCA
Prijavnica LICENCA
Prijavnica_LICENCA.docx
1.7 MiB
528 Downloads
Detalji...

ZAVRSNI RASPIS 2019
ZAVRSNI RASPIS 2019
ZAVRSNI-RASPIS-2019.pdf
643.6 KiB
495 Downloads
Detalji...

Obavijest - "Besplatni" treneri
Obavijest - "Besplatni" treneri
Besplatni-treneri-obavijest.pdf
Pregledaj objavu
843.7 KiB
564 Downloads
Detalji...