TRENERI

HRVATSKOG RUKOMETNOG SAVEZA

TRENERI

HRVATSKOG RUKOMETNOG SAVEZA

Sve vijesti

Pogledajte novosti Udruge trenera u kojima ćete pronaći sve informacije u vezi seminara, upisa u tečajeve te više i visoke škole, master tečajeve, obavijesti te ostale zanimljivosti.

video seminari

Udruga trenera na svom youtube kanalu ima spremljene sva predavanja sa seminara u video formatu od 2009. godine. Na seminarima gostuju eminentni stručnjaci rukometne igre.

LICENCA

Za aktivaciju licence u bazi podataka neophodno je rukometno obrazovanje (tečaj, viša, visoka). Potrebni dokumenti su preslik obrazovanja, zamolba kluba, formular, uplate...

Sve vijesti trenera Hrvatskog rukometnog saveza

Sve vijesti trenera Hrvatskog rukometnog saveza

Produžetak roka za prijavu za upis na SCIT

Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet Odsjek za stručne studije Poštovani, ovim putem Vas obavještavamo da smo zbog interesa studenta koji ...
Pročitaj više...

Natječaj za upis pristupnika na stručne studije Studijskog centra za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Poštovani, u privitku Vam ponovno, kao podsjetnik, dostavljamo Natječaj za upis pristupnika na stručne studije Studijskog centra za izobrazbu trenera Kineziološkog ...
Pročitaj više...

P R I J A V A

ZA TRENERSKI TEČAJ ZA TRENERE RUKOMETA PULA, 23.06.-05.07.2012. Kandidat treba popuniti prijavu sa svim traženim podacima te uz prijavu dostaviti ...
Pročitaj više...

Informacija o pripremama za realizaciju tečaja za trenere rukometa – I. dio specijalnosti

HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA KLASA: 602-07/12-01/100 URBROJ: 251-367-01-12-334 Zagreb, 30. 5. 2012. HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ UDRUGA TRENERA Predmet:        Informacija o pripremama ...
Pročitaj više...

Obavijest o održavanju tečaja za TRENERE RUKOMETA – II. dio specijalnosti

         HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA          Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb            HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ          Metalčeva ...
Pročitaj više...

XXXVI Središnji seminar za trenere HRS-a

Nakon dugogodišnje uspješne organizacije seminara u Puli te prošlogodišnje u Zadru, jučer je završen prvi dan Središnjeg seminara za trenere ...
Pročitaj više...

Tko smo mi. Naša zadaća

Treneri Hrvatskog rukometnog saveza zastupaju interese svojih članova u Republici Hrvatskoj kako bi ostvarila zadane ciljeve.

Ciljevi su unapređivanje stručnog rada, zaštita interesa članova, stručna pomoć….

Vrste licenci u našem sustavu prema obrazovanju

0
Trenera u bazi podataka
0
Aktiviranih licenci za trenere