HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ
UDRUGA TRENERA
PREDMET:


POSTUPAK ZA AKTIVIRANJE TRENERSKE LICENCE


Poštovani, za aktiviranje trenerske licence potrebno je:

 1. Zamolba od strane kluba da se aktivira trenerska iskaznica sa OBAVEZNIM ISTICANJEM GODINA PROVEDENIH U RUKOMETU KAO IGRAČICA/IGRAČ ILI TRENER/ICA (AKO IMA PRETHODNIH ISKUSTAVA).
 2. Ispuniti i poslati na email FORMULAR sa osobnim podacima – nalazi se ovdje:
  Formular Trenera 2023
  Formular Trenera 2023
  Formular-trenera-2023.docx
  25.7 KiB
  2695 Downloads
  Detalji…
   
 3. Poslati na email dokumente kojima trener/ica potvrđuje da je završio trenersku školu:
  preslik diplome, svjedodžbe, uvjerenja (Kineziološki fakultet – usmjerenje rukomet ili neko drugo usmjerenje, Viša trenerska – usmjerenje rukomet, Tečaj HOO-a – usmjerenje rukomet, Sportsko učilište – usmjerenje rukomet ili Fakulteta za fizičku kulturu – usmjerenje rukomet ili neko drugo usmjerenje). Ukoliko diploma još nije dostavljena, dovoljna je i potvrda od Kineziološkog fakulteta ili Hrvatske olimpijske akademije, Sportskog učilišta. Kada trener/ica dobije diplomu (Kineziološki fakultet) ili uvjerenje (tečaj HOO, sportsko učilište) onda nam treba dostaviti presliku navedenog dokumenta ili originalni PDF dokument dobiven od ustanove za obrazovanje za upis u bazu podataka trenera HRS – a. Svi treneri koji su diplomirali van granica Republike Hrvatske dužni su svoju diplomu nostrificirati te poslati preslik.
 4. Odlukom upravnog odbora HRS – a za sezonu 2022./2023. ne plaća se licenca. Uz obavezno sudjelovanje na godišnjem središnjem Seminaru.
 1. te uplate kotizacije treba uplatiti na žiro račun HRS-a: HR6823600001500046528 iznos za aktivaciju trenerske licence obzirom na rang natjecanja u kojemu se natječe ekipa koju navedeni trener/ica trenira i vodi:
 • I HRL,  I PREMIJER HRL                       
 • II HRL                                                     
 • III HRL                                                     
 • Županijske lige                                     
 • Mlađe dobne skupine                           
 • Mini rukomet                                         
 • Izdavanje certifikata
 • 660,00 kn
 • 350,00 kn
 •  220,00 kn
 •  150,00 kn
 • 130,00 kn
 • 100,00 kn
 •  100,00 kn

Napominjemo da treneri/ica uvijek može voditi ekipu za rang za koji ima licencu te za svaki niži rang natjecanja ispod ranga za koji je plaćena licenca (npr. ako trener/ica ima licencu za II HRL onda može voditi i ekipe iz istog kluba u: III HRL, ŽL, MDS, MINI RUKOMET). Trenerska licenca uvijek vrijedi jednu (1) natjecateljsku sezonu (od 01. 09. do 01. 06.).

 Ukoliko tijekom sezone trener/ica mijenja ekipu i ide u viši rang natjecanja onda treba samo izvršiti uplatu razlike za viši rang natjecanja i poslati nam preslik uplate. 

Nakon izvršene uplate molimo vas da preslik uplate pošaljete sa ostalim dokumentima na poveznicu  udruga trenera.  Bez izvršene uplate ne možemo vam aktivirati trenersku iskaznicu.

5. Želimo naglasiti da se licenca NE MOŽE aktivirati trenerima ukoliko im klub nije unio putem IS HRS-a potvrdu o nekažnjavanju koji svaki trener/trenerica može pronaći u sustavu e-Građanin. Napominjemo da je navedeno uvjerenje svaki klub dužan unijeti za svakog pojedinačnog trenera/trenericu u sustav IS HRS-a. U protivnom navedenom treneru/trenerici se neće moći aktivirati licenca. Uvjerenje koje izdaje Ministarstvo pravosuđa i uprave možete unijeti nešto kasnije tako da za sada ono neće biti prioritet da bi se produžila licenca, ali se navedeno uvjerenje treba unijeti u IS HRS u roku 24 sata kada ga dobijete na klupsku adresu. Upute su ovdje: https://www.uhrt.hr/upute-za-izdavanje-uvjerenja-iz-kaznene-evidencije-o-neosudivanosti-za-djela-seksualnog-iskoristavanja-i-seksualnog-zlostavljanja-djece/Dokumenti/Popis licenciranih trenera.

6. Ukoliko su svi dokumenti važeći i preslik uplate poslan na e-mail nova licenca će vam biti aktivirana i popis licenciranih trenera biti će ažururan na web stranici trenera HRS – a. Račun će vam izdati knjigovodstvo HRS  -a u roku 7 dana i poslati na adresu kluba. Popis licenciranih trenera koji se redovito ažurira možete pronaći na web stranici trenera HRS – a pod Dokumenti/Popis licenciranih trenera.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Davora Bojića na e-mail dbojic@hrs.hr ili Lidiju Bojić-Ćaćić na  e-mail lidija@hrs.hr.

Zahvaljujemo na suradnji,

Instruktorica HRS-a
dr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić

IZDAVANJE-TRENERSKE-ISKAZNICE
IZDAVANJE-TRENERSKE-ISKAZNICE
IZDAVANJE-TRENERSKE-ISKAZNICE.pdf
227.2 KiB
5658 Downloads
Detalji…