HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ
UDRUGA TRENERA
PREDMET:

POSTUPAK ZA AKTIVIRANJE TRENERSKE LICENCE


Poštovani, za aktiviranje trenerske licence potrebno je:

 1. Zamolba od strane kluba da se aktivira trenerska iskaznica sa OBAVEZNIM ISTICANJEM GODINA PROVEDENIH U RUKOMETU KAO IGRAČICA/IGRAČ ILI TRENER/ICA (AKO IMA PRETHODNIH ISKUSTAVA).
 2. Ispuniti OSOBNI KARTON (možete ga pronaći na www.uhrt.hr pod Dokumenti/Formular – osobni karton).
 3. Poslati fotografiju u jpg formatu kao za osobnu iskaznicu (da nije skenirana) na poveznicu udruga trenera (adrese lidija@hrs.hr i d.bojic@hrs.hr)
 4. Dostaviti dokumente kojima trener/ica potvrđuje da je završio trenersku školu:
  preslik diplome ili svjedodžbe (Kineziološki fakultet – usmjerenje rukomet ili neko drugo usmjerenje, Viša trenerska – usmjerenje rukomet, Tečaj HOO-a – usmjerenje rukomet, Sportsko učilište – usmjerenje rukomet ili Fakulteta za fizičku kulturu – usmjerenje rukomet ili neko drugo usmjerenje). Ukoliko diploma još nije dostavljena, dovoljna je i potvrda od Kineziološkog fakulteta ili Hrvatske olimpijske akademije, Sportskog učilišta. Kada trener/ica dobije diplomu (Kineziološki fakultet) ili uvjerenje (Tečaj HOO, Sportsko učilište) onda nam treba dostaviti presliku navedenog dokumenta za bazu podataka Udruge trenera. Svi treneri koji su diplomirali van granica Republike Hrvatske dužni su svoju diplomu nostrificirati te poslati preslik Udruzi trenera.
 5. Uz obavezno sudjelovanja na godišnjem Seminaru te uplate kotizacije treba uplatiti na žiro račun HRS-a: HR6823600001500046528 iznos za aktivaciju trenerske licence obzirom na rang natjecanja u kojemu se natječe ekipa koju navedeni trener/ica trenira i vodi:
 • I HRL,  I PREMIJER HRL                       
 • II HRL                                                     
 • III HRL                                                     
 • Županijske lige                                     
 • Mlađe dobne skupine                           
 • Mini rukomet                                         
 • Izdavanje međunarodnog certifikata
 • 660,00 kn
 • 350,00 kn
 •  220,00 kn
 •  150,00 kn
 • 130,00 kn
 • 100,00 kn
 •  100,00 kn

Napominjemo da treneri/ica uvijek može voditi ekipu za rang za koji ima licencu te za svaki niži rang natjecanja ispod ranga za koji je plaćena licenca (npr. ako trener/ica ima licencu za II HRL onda može voditi i ekipe iz istog kluba u: III HRL, ŽL, MDS, MINI RUKOMET). Trenerska licenca uvijek vrijedi jednu (1) natjecateljsku sezonu (od 01. 09. do 01. 06.) Ukoliko tijekom sezone trener/ica mijenja ekipu i ide u viši rang natjecanja onda treba samo izvršiti uplatu razlike za viši rang natjecanja i poslati nam preslik uplate. Ukoliko trener/ica prelazi u novi klub obvezni su o tome obavijestiti Udrugu trenera tako da im se licenca može aktivirati za novi klub.

Nakon izvršene uplate molimo vas da preslik uplate pošaljete sa ostalim dokumentima na poveznicu  udruga trenera.  Bez izvršene uplate ne možemo vam aktivirati trenersku iskaznicu.

6. Ukoliko su svi dokumenti važeći i preslik uplate poslan na e-mail nova licenca će vam biti aktivirana i popis licenciranih trenera biti će ažururan na web stranici Udruge trenera. Račun će vam izdati knjigovodstvo HRS-a u roku 7 dana i poslati na adresu kluba. Popis licenciranih trenera koji se redovito ažurira možete pronaći na web stranici Udruge trenera pod Dokumenti/Popis licenciranih trenera.

Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte Lidiju Bojić-Ćaćić na  e-mail lidija@hrs.hr.

Zahvaljujemo na suradnji,

Instruktorica HRS-a
dr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić

IZDAVANJE TRENERSKE ISKAZNICE
IZDAVANJE TRENERSKE ISKAZNICE
IZDAVANJE-TRENERSKE-ISKAZNICE.pdf
179.7 KiB
4614 Downloads
Detalji...