Trenutno pregledavate HRS u suradnji sa EHF – om organizira Master tečaj za EHF PRO licencu u 2024. godini

HRS u suradnji sa EHF – om organizira Master tečaj za EHF PRO licencu u 2024. godini

Zagreb, 13.12.2023.

HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ U SURADNJI SA

EUROPSKOM RUKOMETNOM FEDERACIJOM (EHF)

ORGANIZIRA MASTER TEČAJ ZA EHF PRO LICENCU ( IV NIVO )

 

ORGANIZATORI

Hrvatski rukometni savez, Metalčeva 5, 10000 Zagreb

u su-organizaciji sa Europskom rukometnom federacijom (EHF)

TERMINI I MJESTO ODRŽAVANJA TEČAJA:

1. dio od 13.-19.05.2024. u Poreču

2. dio od 28.06.-04.07.2024. u Umagu za vrijeme Kampa HRS-a

3. dio u siječnju 2025. tijekom SP za muškarce u Hrvatskoj (termin i mjesto će se naknadno definirati)  te će se tijekom zadnjeg dijela organizirati i obrana radova

Kotizacija za svaki modul je 600,00 Eura

UKUPNO: 1.800,00 Eura za sva tri modula i obrana radova

Kotizacija se uplaćuje u tri rate na račun HRS-a najkasnije 14 dana prije početka svakog  dijela modula.

Rok prijave do 14.01.2024. Ukoliko se prijavi manje od 25 trenera, cijena kotizacije je podložna promjeni.

Smještaj i prehranu su treneri dužni sami osigurati, HRS im može poslati prijedlog hotela koji nisu obvezni prihvatiti.

VODITELJICA TEČAJA

 dr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić, br.mob.00385 95 9999 106

e-mail lidija@hrs.hr    Metalčeva 5/2 kat  10000 Zagreb

SUDIONICI

Minimalan broj sudionika: 25

Maksimalni broj sudionika: 50

UVIJETI PRIJAVE:

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće osnovne uvjete za prisustvovanje Master tečaju:

  • Registriran i licenciran trener/trenerica pri HRS-u koji posjeduje         A  ili  III nivo  trenerske licence  HRS-a sukladno Propisniku HRS-a za trenere te minimalno 2 godine iskustva nakon stjecanja III nivoa licence (provjera će se izvršiti u Bazi podataka za trenere HRS-a)-nije potrebno tražiti potvrdu od HRS-a

·       Registriran i licenciran trener/ trenerica koji posjeduje III nivo licence u nekom od europskih nacionalnih saveza potpisnika EHF  Rinck Convention te minimalno 2 godine iskustva nakon stjecanja III nivoa licence (potrebno dostaviti potvrdu nacionalnog saveza na engleskom)

POTREBNE POTVRDE:

Kandidati trebaju poslati slijedeće skenirane ( pdf file) dokumente:

  1. Ispuniti prijavnicu (obrazac u prilog)
  2. Kopiju diplome ili uvjerenja o usavršavanju (ako nisu u registru HRS ili dolaze iz drugih nacionalnih saveza)
  3. Kopiju osobne iskaznice ili putovnice
  4. Potvrda matične Udruge trenera člana EHF da ima III nivo licence minimalno 2 godina iskustva nakon stjecanja III nivoa licence  (ako ih nema u Registru HRS-a i za trenere izvan Hrvatske)

5.        Sportski životopis trenera (hrvatski ili engleski jezik)

Prijavnicu ne treba skenirati, a popratnu dokumentaciju kandidati trebaju poslati skenirane do 14.01.2024.  na e-mail adresu lidija@hrs.hr

UVIJETI ZA ZAVRŠETAK EDUKACIJE

Prisustvovanje na predavanjima: obavezno je prisustvovanje na 80% predavanja teoretskih i praktičnih da bi se pristupilo završnom ispitu.

Završni ispit ili obrana Master rada (teze), svaki kandidat prezentira pred članovima komisije u trajanju 30 minuta na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Kandidati trebaju završiti tečaj najkasnije dvije godine od završetka predavanje na 3 modulu, a završni ispit (obrana rada) mogu polagati najviše 3 puta. Dodatna uputstva sudionici će dobiti nakon 1. dijela modula.

ZADAĆE I CILJ EDUKACIJE:

Glavna zadaća ovog tečaja je da kandidati usavrše i nadograde svoja rukometna znanja koja su im potrebna za trenIranje i vođenje ekipa na najvišem nivou u klupskom i reprezentativnom rukometu.

CILJEVI SU:

1. Upoznati kandidate sa vrhunskim stručnim znanjima i zakonitostima značajnima za rukometnu igru

2. Naučiti kandidate da analiziraju i urednuju morfološke i motoričke parametre kod rukometašica i rukometaša različitih dobnih skupina i nivoa znanja te ih upoznati sa različitim procesima i vrstama treninga u rukometu.

Usavršavanje odgovara  zahtjevima Europske rukometne federacije za 4. Nivo trenera EHF PRO (Master) trener i u skladu je sa Rinck Konvencijom (HRS je član od 2004. godine)

DOBIVENE KOMPETENCIJE:Nakon završenog usavršavanja  kandidati će dobiti 4. nivo licence pod nazivom EHF PRO TRENER (EHF PRO MASTER COACH) I DIPLOMU MASTER TRENERA OD EHF. Svi treneri koji dobiju EHF PRO LICENCU  trebaju se nastaviti educirati na nacionalnim Seminarima za trenere jer im se u suprotome  EHF PRO LICENCA može ukinuti sukladno EHF kriterijima.
VAŽNA NAPOMENA:

Točnu satnicu i teme dobiti ćete najkasnije 20 dana prije početka tečaja na vaše e-mail adrese.

 Srdačan pozdrav,

Voditeljica Master tečaja
dr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić

Preuzmite dokumente:

Informacije Za Master Tečaj 2024
Informacije Za Master Tečaj 2024
Informacije-za-Master-tecaj-2024.pdf
227.4 KiB
55 Downloads
Detalji…
Prijavnica_za_Master_tecaj_2024
Prijavnica_za_Master_tecaj_2024
Prijavnica-Master-tecaj-2024.xlsx
76.7 KiB
59 Downloads
Detalji…