Trenutno pregledavate HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA

HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA

  • Kategorija objave:Novosti / Upisi

Postovani!
U organizaciji Hrvatske olimpijske akademije (HOA-e) i Hrvatskog rukometnog saveza (HRS-a). sukladno programu osposobljavanja i strucnog usavrsavanja kadrova za obavljanje strucnih poslova u sportu (,Giasnik” Ministarstva prosvjete, kulture i sporta RH od 30. lipnja 1992. godine – soda Ministarstvo znanosti.
obrazovanja i sporta). Zakonu o sportu (NN br.71 /06) te programu rada HOA-e za 2013. godinu, u Puli ce u vremenu od 23. lipnja do 05. srpnja 2013. biti realiziran PROGRAM USAVRSAVANJA ZA TRENERE RUKOMETA -II. dio specijalnosti.
Program usavrsavanja za TRENERE RUKOMETA sastoji se od C:etiri (4) programska dijela:
1. – I. DIO SPECIJALNOSTI (prakt. dio nastave sa ispitima)- studeni 2012 .Pula
2. – OPĆI 010 (teoretski dio nastave)- 2013., Zagreb
3. -II. DIO SPECIJALNOSTI (prakticni dio nastave sa ispitima) -lipanj/srpanj 2013., Pula
4. – PEDAGOSKA PRAKSA- najmanje 20 sati (u maticnom klubu pod nadzorom mentora)

 

HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA
435.0 KiB
1865 Downloads
Detalji...