Trenutno pregledavate Obavijest o upisu u program usavršavanja za poslove trenera rukometa

Obavijest o upisu u program usavršavanja za poslove trenera rukometa

Na temelju Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: UP/I-602-07/20-03/00220, URBROJ: 533-05-20-0002, od 06. studenog 2020.) Hrvatska olimpijska akademija u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom (za potrebe Hrvatskog rukometnog saveza) organizira PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE TRENERA RUKOMETA.

Program usavršavanja za poslove trenera rukometa odobren je 20. listopada 2020. od Europske rukometne federacije (EHF) i usuglašen je sa smjernicama EHF RINCK konvencije.

POČETAK NASTAVE:

 1. veljače 2021. godine (petak) u 16 sati (prostor Hrvatskog olimpijskog odbora, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb, soba 48).

ROK PRIJAVE:      

 1. siječnja 2021. godine (Prijavnica u privitku)

TRAJANJE PROGRAMA I OBLIK IZVOĐENJA:

Program usavršavanja traje 304 sata, a izvoditi će ga kvalificirani i kompetentni predavači u

poslijepodnevnim i prijepodnevnim terminima.

UVJETI UPISA U PROGRAM:

 • minimalno završena trogodišnja srednja škola,
 • navršenih 26 godina života,
 • Uvjerenje o završenom osposobljavanju za poslove trener rukometa (minimalno 313 sati),
 • minimalno šest (6) godina trenerskog rada u rukometnom sportu kao trener s B/II. licencom, od toga minimalno dvije (2) godine rada kao trener PREMIER HRL ili I. HRL ili u nekoj drugoj državi potpisnici Rinck Convention (potrebno ishoditi potvrdu od Udruge trenera HRS-a ili nacionalnog saveza ako se radi o državljaninu druge države);

ili minimalno četiri (4) godine aktivnog sudjelovanja i vođenja ekipe u rukometnom sportu kao trener (potvrda od Udruge trenera HRS-a) s B/II. licencom, od toga minimalno jedna (1) godina rada kao trener u I. HRL ili PREMIER HRL, ako je kandidat igrač ili igračica ima minimalno 50 nastupa za seniorsku rukometnu reprezentaciju;

ili osvojenu medalju na Svjetskom prvenstvu za seniore, Olimpijskim igrama ili Europskom prvenstvu za seniore, u tom slučaju nakon završenog osposobljavanja za trenere-usmjerenje rukomet polaznik može bez trenerske prakse upisati program usavršavanja,

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za trenera.

NASTAVNI PLAN U PROGRAMU USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE TRENERA RUKOMETA:

 1. Uvod u teorijska znanja
 2. Fiziologija sporta i vježbanja
 3. Sportska medicina
 4. Psihologija sporta
 5. Biomehanika
 6. Antropološka analiza
 7. Komunikologija
 8. Menadžment
 9. Metodika razvoja kondicijskih sposobnosti
 10. Metodika tehničko-taktičke pripreme
 11. Planiranje i programiranje treninga
 12. Kineziološka analiza tehnike
 13. Kineziološka analiza taktike
 14. Dijagnostika i kontrola treniranosti
 15. Zaštita na radu
 16. Praktična nastava*

*Prema članku 32. Pravilnika o standardima i normativima (NN 129/08), praktična nastava može se priznati na pisani zahtjev polaznika i uz priložene dokaze (potvrda kluba da je polaznik odradio nastavne sadržaje definirane praktičnom nastavom). Polaznici koji nisu oslobođeni praktične nastave istu će morati odraditi u matičnom klubu u trajanju od 13 radnih dana pod mentorstvom osobe koja zadovoljava uvjete propisane Nastavnim programom usavršavanja za poslove trenera rukometa.

JAVNA ISPRAVA PO ZAVRŠETKU PROGRAMA

Nakon završetka programa usavršavanja i uspješno položene završne provjere, polaznici će dobiti Uvjerenje o usavršavanju za poslove trenera rukometa koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

 • Svjedodžba o završnom radu, ispitu ili maturi, diploma,
 • Rodni list,
 • Domovnica,
 • Životopis,
 • Uvjerenje o završenom osposobljavanju za poslove trenera rukometa,
 • Dokaz pod točkom d) uvjeti upisa u program,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za trenera rukometa.

ŠKOLARINA:

Školarina u programu usavršavanja za poslove trenera rukometa definirana je brojem polaznika i iznosi:

                             od 22 do 24 polaznika – 5.000,00 kuna
                             od 19 do 21 polaznika – 5.800,00 kuna
                             od 15 do 18 polaznika – 7.400,00 kuna.

Školarinu je moguće platiti u tri mjesečne rate:

prvi dio (upisninu) polaznik plaća odmah,
– drugi dio do 31. ožujka 2021., a
– treći dio školarine do 30. travnja 2021. godine.

Prvi dio (upisninu) u iznosu od 2.000,00 kuna potrebno je uplatiti do 25. siječnja 2021. na IBAN Hrvatske olimpijske akademije (Raiffeisenbank): HR7224840081104194576 (navesti ime i prezime, OIB polaznika, te svrhu: upisnina za program usavršavanja rukomet).

KONTAKT I INFORMACIJE:

Voditelj – koordinator Odbora za osposobljavanje i stručno usavršavanje kadrova u športu:

Marina Uremović, dipl.ing., e-mail: marina.uremovic@hoo.hr telefon: 01 3650 568; 098 259 842

Samostalni stručni suradnik u Odboru za osposobljavanje i stručno usavršavanje kadrova u športu:

Velinka Katić, e-mail: velinka.katic@hoo.hr;  telefon: 01 3650 507; 099 3650 507.

     

           Glavni tajnik:                                                                                           Ravnatelj 

Hrvatskog rukometnog saveza                                                      Hrvatske olimpijske akademije

       Damir Poljak, dipl. iur.                                                                     doc. dr. sc. Saša Ceraj  

Preuzmite dokumente:

Prijavnica
Prijavnica
Prijavnica.docx
Pregledaj objavu
18.5 KiB
55 Downloads
Detalji...

2020-Obavijest O Upisu U Program Usavršavanja
2020-Obavijest O Upisu U Program Usavršavanja
2020-Obavijest-o-upisu-u-program-usavrsavanja.pdf
Pregledaj objavu
164.5 KiB
50 Downloads
Detalji...