Trenutno pregledavate Poziv na izbornu skupština Udruge trenera HRS-a u Zagrebu, 4. ožujka 2019. u 12:00 sati

Poziv na izbornu skupština Udruge trenera HRS-a u Zagrebu, 4. ožujka 2019. u 12:00 sati

Izborna Skupština Udruge trenera HRS-a održati će se u Zagrebu, 04. 03. 2019. u ponedjeljak u 12:00 sati u hotelu “Panorama”, dvorana Sljeme, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Uvodna riječ v.d. predsjednika Udruge trenera HRS-a,
 2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
 3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,
 4. Izbor povjerenstva za ovjeru mandata,
 5. Izbor povjerenstva za izbor i imenovanja,
 6. Izvješće povjerenstva za ovjeru mandata o broju nazočnih,
 7. Izvješće v.d. predsjednika UT HRS-a o radu u mandatnom razdoblju 2014.-2018.,
 8. Rasprava po izvješćima,
 9. Izvješće Povjerenstva za izbor i imenovanja o prijedlozima kandidata za predsjednika UT,
 10. Izbor predsjednika Udruge trenera Hrvatskog rukometnog saveza,
 11. Izbor Upravnog odbora UT Hrvatskog rukometnog saveza,
 12. Izbor članova Disciplinske komisije,
 13. Izmjene Statuta Udruge trenera,
 14. Odlučivanje po možebitnim molbama, žalbama ili zahtjevima za zaštitu zakonitosti,
 15. R a z l i č i t o.

Napomena: svim delegatima podmiriti ćemo putne troškove (2kn/km ili autobusna karta). Putni nalog ćemo vam poslati u prilogu ovoga dokumenta kao i financijsku tablicu koju trebate ispuniti da vam se isplate troškovi putovanja. Nakon završetka Izborne skupštine predviđen je ručak u hotelu Panorama.

Članak 41. Statuta Udruge trenera

Skupštinu čine članovi Udruge.

Svaki Zbor trenera županijskog rukometnog saveza daje po 1 (jednog) predstavnika u Skupštinu Udruge. Ukoliko na županiji nije osnovana Udruga trenera, onda županijski savez delegira svog predstavnika. Ukupan broj delegata na Skupštini može biti 21. 

Molimo Vas da se odazovete pozivu da bi Skupština imala pravomoćne odluke

Mato Matijević, prof.
v.d. Predsjednik Udruge trenera HRS-a

Poziv na skupštinu:

POZIV NA IZBORNU SKUPSTINU UT 2019
POZIV NA IZBORNU SKUPSTINU UT 2019
POZIV-NA-IZBORNU-SKUPSTINU-UT-2019.pdf
136.3 KiB
221 Downloads
Detalji...