Trenutno pregledavate Poziv za upis u program osposobljavanja za poslove trenara/ice rukometa – Zagreb

Poziv za upis u program osposobljavanja za poslove trenara/ice rukometa – Zagreb

 • Kategorija objave:Novosti / Upisi

KLASA: 602-07/17-09/006
URBROJ: 251-683-01-17-001

Zagreb, 13. 2. 2017.

Sportsko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih temeljem odluke Upravnog vijeća od 13. veljače 2017. raspisuje

POZIV ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE TRENERA/ICE RUKOMETA (Zagreb)

Sportsko učilište u suradnji i za potrebe Rukometnog saveza Zagrebačke županije organizira provedbu Programa osposobljavanja za poslove trenera/ice rukometa.

PREDVIĐENA DINAMIKA REALIZACIJE PROGRAMA

Program će biti realiziran u tri dijela:

I. dio programa (specijalnost – 70 sati) – Zagreb, ožujak – svibanj 2017.

 • dio programa (specijalnost – 70 sati) – Zagreb, svibanj – rujan 2017.
 • dio programa (opće programske osnove – 68 sati) – Zagreb, rujan/listopad 2017.
 • Praktična nastava (100 sati) realizirat će se tijekom godine

Prvi dio programa održat će se od 24. do 26. ožujka 2017. (prvi termin – 24 sata) u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

Nastava prvog dana prvog dijela programa 24. ožujka 2017. (petak) počinje u 18 sati u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

 • dio programa – prvi termin (specijalnost – 24 sata)
 • 24. ožujka 2017. (petak), 18 – 21 (4 sata)
 • 25. ožujka 2017. (subota), 9 – 18 (10 sati)
 • 26. ožujka 2017. (nedjelja), 9 – 18 (10 sati)

Polaznici će biti naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja nastave u ostalim terminima.

Prijemni ispit održat će se 24. ožujka 2017. (petak) s početkom u 16 sati u sportskoj dvorani Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb. Kandidati trebaju ponijeti osobnu sportsku opremu i rukometnu loptu.

Upis u program održat će se 24. ožujka 2017. (petak) od 16:30 do 18:00 sati u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

STRUČNI VODITELJ PROGRAMA

Zdravko Malić, prof.

TEHNIČKI VODITELJ I KOORDINATOR PROGRAMA (RUKOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE)

Nenad Plašić

OBLIK NASTAVE I TRAJANJE PROGRAMA

Redovita nastava / 308 sati.

NASTAVNE CJELINE PROGRAMA

 1. Osnove sistematske kineziologije
 2. Osnove kineziološke metodike
 3. Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije
 4. Osnove psihologije sporta
 5. Osnove medicine sporta
 6. Osnove kineziološke statistike
 7. Osnove teorije treninga
 8. Zaštita na radu
 9. Kineziološka analiza rukometne igre
 10. Metodika podučavanja rukometne igre
 11. Osnove programiranja trenažnog procesa u rukometu
 12. Praktična nastava

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM

U program osposobljavanja za trenera/ice rukometa može se upisati osoba koja ima:

 1. minimalno završenu srednju školu,
 2. navršenih 18 godina života,
 3. minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u rukometu (potvrda kluba ili saveza),
 4. specifične vještine i znanja iz rukometne tehnike koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 1. prijavnica – upisnica za program obrazovanja (nalazi se u prilogu),
 2. domovnica i osobna iskaznica, odnosno drugi odgovarajući dokument za strane državljane (preslika),
 3. rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih) (preslika),
 4. dokaz o  prethodno  završenoj  srednjoj  školi,  višem  ili  visokom  obrazovanju  (preslika  svjedodžbe  ili diplome),
 5. dokaz o minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u rukometu (potvrda kluba ili saveza),
 6. potvrda o uplati prve rate ili cjelokupne školarine.

Popunjenu prijavnicu – upisnicu treba poslati do 15. ožujka 2017. e-mailom na adresu sport.uciliste@gmail.com.

PRIJEMNI ISPIT

Kandidati su dužni prije početka programa položiti određene testove kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa.

Prijemni ispit održat će se prije upisa prvog dana programa, a sadržava demonstraciju hvatanja i dodavanja lopte u paru (u mjestu i u kretanju), vođenja lopte (u kretanju i s promjenom smjera kretanja), varki (u lijevu i u desnu stranu), udaraca na gol (s vanjske i krilne pozicije i s pozicije kružnog napadača), prikaza tehnike vratara (s vanjske i krilne pozicije i s pozicije kružnog napadača).

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji imaju ili su imali status nacionalnog natjecatelja kao i kandidati koji imaju ili su imali službeni registrirani nastup u I. nacionalnoj ligi.

Prijemni ispit održat će se 24. ožujka 2017. (petak) od 16 do 16:30 sati u sportskoj dvorani Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb. Kandidati trebaju ponijeti osobnu sportsku opremu i rukometnu loptu.

UPIS U PROGRAM

Upis u program za kandidate koji zadovolje uvjete upisa vršit će se prije početka nastave prvog dana programa

24. ožujka 2017. (petak) od 16:30 do 18:00 sati u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

Sportsko učilište prilikom upisa u Program osposobljavanja za poslove trenera/ice rukometa sklapa s kandidatom Ugovor o obrazovanju.

ODOBRENJE ZA RAD

Rješenje  Ministarstva  znanosti,  obrazovanja  i  sporta  o  odobrenju  izvođenja  Programa  osposobljavanja  za poslove trenera/ice rukometa, klasa: UP/I-602-07/15-03/000212, urbroj: 533-25-15-0002 od 23. srpnja 2015.

JAVNA ISPRAVA PO ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU

Nakon završetka programa i uspješno položenog završnog ispita polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za poslove trenera/ice rukometa koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

ORGANIZACIJA NASTAVE I OPREMA

Program će realizirati verificirani predavači. Raspored predavanja i vježbi polaznici će dobiti prije početka realizacije programa. Polaznici trebaju ponijeti osobnu sportsku opremu.

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa obrazovanja ukoliko se u program obrazovanja upiše 20 i više polaznika iznosi 7.000,00 kn po polazniku uz mogućnost plaćanja u četiri rate.

Prva rata (2.000,00 kn) uplaćuje se pri upisu u program prije početka I. dijela programa.
Druga rata (2.000,00 kn) uplaćuje se prije početka II. dijela programa.
Treća rata (2.000,00 kn) uplaćuje se prije početka III. dijela programa.
Četvrta rata (1.000,00 kn) uplaćuje se prije početka završne provjere.

Napomena: Ukoliko se u program obrazovanja upiše od 15 do 19 polaznika cijena programa obrazovanja iznosi 8.000,00 kn.

Uplata se može izvršiti i u cijelosti pri upisu u program prije početka I. dijela programa.

Uplata troškova obrazovanja vrši se na poslovni račun Sportskog učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih broj

HR2423600001102456930.

U rubriku poziv na broj treba upisati OIB polaznika.

U opis plaćanja treba upisati rukomet i broj rate koja se uplaćuje (npr. rukomet – I. rata). Ukoliko je uplatitelj troškova obrazovanja za polaznika neka druga pravna osoba u opisu plaćanja treba navesti ime i prezime polaznika za kojeg se uplaćuje.

U cijenu programa obrazovanja uračunati su upis u program, nastava i vježbe, obrazovna dokumentacija, završna provjera (prvi put), osiguranje za vrijeme trajanja vježbi i uvjerenje o osposobljavanju.

 

SMJEŠTAJ I PREHRANA

Troškovi prijevoza, smještaja i prehrane u vlastitom su aranžmanu polaznika.

 

KONTAKT I INFORMACIJE

Sportsko učilište

HR-10000 Zagreb, Zajčeva 7 sport.uciliste@gmail.com
Denis Vazdar, prof. (stručni voditelj)
+385 91 3650588, vazdardenis@gmail.com
Ana Kobilšek, mag. nov. (pomoćnica ravnatelja)
+385 91 5973539, anakobilsek@hotmail.com

 

Rukometni savez Zagrebačke županije

HR-10370 Dugo Selo, Đure Dubenika 2 rs.zup.zagreb@hrs.hr
Nenad Plašić (koordinator RS ZŽ)
+385 95 2133310
Zdravko Malić (voditelj programa)
+385 91 500 1041
Hrvoje Šašek
privremeni ravnatelj Sportskog učilišta

 

Dokumenti:

Sportsko Uciliste - Poziv Za Upis - Rukomet (Zagreb) - 13-02-2017
Sportsko Uciliste - Poziv Za Upis - Rukomet (Zagreb) - 13-02-2017
Sportsko-uciliste-Poziv-za-upis-rukomet-Zagreb-13-02-2017.pdf
185.8 KiB
1531 Downloads
Detalji...
Sportsko Uciliste - Prijavnica - Upisnica - Rukomet
Sportsko Uciliste - Prijavnica - Upisnica - Rukomet
Sportsko-uciliste-Prijavnica-upisnica-rukomet_3.doc
221.0 KiB
872 Downloads
Detalji...