Trenutno pregledavate POZIV ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE TRENERA/ICE RUKOMET

POZIV ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE TRENERA/ICE RUKOMET

 • Kategorija objave:Novosti / Upisi

KLASA: 602-07/16-09/001 URBROJ: 251-683-01-16-001

Zagreb, 22. 4. 2016.

Sportsko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih temeljem odluke Upravnog vijeća od 21. travnja 2016. raspisuje

POZIV ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

ZA POSLOVE TRENERA/ICE RUKOMETA

Sportsko  učilište  u  suradnji  i  za  potrebe  Rukometnog  saveza  Osječko-baranjske  županije

organizira provedbu Programa osposobljavanja za poslove trenera/ice rukometa.

PREDVIĐENA DINAMIKA REALIZACIJE PROGRAMA

Program će biti realiziran u tri dijela:

  I. dio programa (specijalnost – 50 sati) – Osijek, lipanj 2016.

 • dio programa (specijalnost – 90 sati) – Osijek, rujan – prosinac 2016.
 • dio programa (opće programske osnove – 68 sati) – Osijek, listopad 2016.
 • Praktična nastava (100 sati) realizirat će se tijekom 2016 i godine

Prijemni ispit održat će se 3. lipnja 2016. (petak) od 17:00 do 18:30 sati u Sportskoj dvorani Zrinjevac, Reisnerova 46A, Osijek.

Upis u program održat će se 3. lipnja 2016. (petak) od 17:30 do 19:00 sati u prostorijama Rukometnog saveza Osječko-baranjske županije, Reisnerova 46A (Sportska dvorana Zrinjevac), Osijek.

 • dio programa – prijemni ispit i upisi
  • lipnja 2016. (petak)
   • 17:00 – 18:30  prijemni ispit
   • 17:30 – 19:00  upis u program

Polaznici će biti naknadno obaviješteni o mjestu i datumima održavanja nastave.

STRUČNI VODITELJ PROGRAMA

Zdenko Kordi, prof.

TEHNIČKI VODITELJ I KOORDINATOR PROGRAMA (RUKOMETNI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE)

Goran Peterko

OBLIK NASTAVE I TRAJANJE PROGRAMA

Redovita nastava / 308 sati.

NASTAVNE CJELINE PROGRAMA

 1. Osnove sistematske kineziologije
 2. Osnove kineziološke metodike
 3. Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije
 4. Osnove psihologije sporta
 5. Osnove medicine sporta
 6. Osnove kineziološke statistike
 7. Osnove teorije treninga
 8. Zaštita na radu
 9. Kineziološka analiza rukometne igre
 10. Metodika podučavanja rukometne igre
 11. Osnove programiranja trenažnog procesa u rukometu
 12. Praktična nastava

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM

U program osposobljavanja za trenera/ice rukometa može se upisati osoba koja ima:

 1. minimalno završenu srednju školu,
 2. navršenih 18 godina života,
 3. minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u rukometu (potvrda od kluba ili saveza),
 4. specifične vještine i znanja iz rukometne tehnike koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 1. prijavnica – upisnica za program obrazovanja (nalazi se u prilogu),
 2. domovnica i  osobna  iskaznica,  odnosno  drugi  odgovarajući  dokument  za  strane  državljane (preslika),
 3. rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih) (preslika),
 4. dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi, višem ili visokom obrazovanju (preslika svjedodžbe ili diplome),
 5. dokaz o minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u rukometu (potvrda od kluba ili saveza),
 6. potvrda o uplati prve rate ili cjelokupne školarine.

Popunjenu prijavnicu – upisnicu treba poslati  do 23. svibnja 2016. e-mailom na adresu

sport.uciliste@gmail.com.

PRIJEMNI ISPIT

Kandidati su dužni prije početka programa položiti određene testove kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa.

Prijemni ispit održat će se prije upisa prvog dana programa, a sadržava demonstraciju hvatanja i dodavanja lopte u paru (u mjestu i u kretanju), vođenja lopte (u kretanju i s promjenom smjera kretanja), varki (u lijevu i u desnu stranu), udaraca na gol (s vanjske i krilne pozicije i s pozicije kružnog napadača), prikaza tehnike vratara (s vanjske i krilne pozicije i s pozicije kružnog napadača).

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji imaju ili su imali status nacionalnog natjecatelja kao i kandidati koji imaju ili su imali službeni registrirani nastup u I. nacionalnoj ligi.

UPIS U PROGRAM

Upis u program za kandidate koji zadovolje uvjete upisa vršit će se 3. lipnja 2016. (petak) od 17:30 do 19:00 sati u prostorijama Rukometnog saveza Osječko-baranjske županije, Reisnerova 46A (Sportska dvorana Zrinjevac), Osijek.

Sportsko učilište prilikom upisa u Program osposobljavanja za poslove trenera/ice rukometa sklapa s kandidatom Ugovor o obrazovanju.

ODOBRENJE ZA RAD

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o odobrenju izvođenja Programa osposobljavanja za poslove trenera/ice rukometa, klasa: UP/I-602-07/15-03/000212, urbroj: 533-25-15-0002 od 23. srpnja 2015.

JAVNA ISPRAVA PO ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU

Nakon  završetka  programa  i  uspješno  položenog  završnog  ispita  polaznik  dobiva  Uvjerenje  o osposobljavanju za poslove trenera/ice rukometa koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

ORGANIZACIJA NASTAVE I OPREMA

Program će realizirati verificirani predavači. Raspored predavanja i vježbi polaznici će dobiti prije početka realizacije programa. Polaznici trebaju ponijeti osobnu sportsku opremu.

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa obrazovanja ukoliko se u program obrazovanja upiše 20 i više polaznika iznosi

7.000,00 kn po polazniku uz mogućnost plaćanja u četiri rate.

Prva rata (2.000,00 kn) uplaćuje se pri upisu u program prije početka I. dijela programa.

Druga rata (2.000,00 kn) uplaćuje se prije početka II. dijela programa. Treća rata (2.000,00 kn) uplaćuje se prije početka III. dijela programa. Četvrta rata (1.000,00 kn) uplaćuje se prije početka završne provjere.

Napomena:  Ukoliko  se  u  program  obrazovanja  upiše  od  15  do  19  polaznika  cijena  programa obrazovanja iznosi 8.000,00 kn.

Uplata se može izvršiti i u cijelosti pri upisu u program prije početka I. dijela programa.

Uplata troškova obrazovanja vrši se na poslovni račun Sportskog učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih broj HR2423600001102456930.

U rubriku poziv na broj treba upisati OIB polaznika.

U opis plaćanja treba upisati rukomet rate koja se uplaćuje (npr. rukomet – I. rata). Ukoliko je uplatitelj troškova obrazovanja za polaznika neka druga pravna osoba u opisu plaćanja treba navesti ime i prezime polaznika za kojeg se uplaćuje.

U cijenu programa obrazovanja uračunati su nastava i vježbe, obrazovna dokumentacija, završna provjera (prvi put), osiguranje za vrijeme trajanja vježbi i uvjerenje o osposobljavanju.

SMJEŠTAJ I PREHRANA

Troškovi prijevoza, smještaja i prehrane u vlastitom su aranžmanu polaznika.

KONTAKT I INFORMACIJE

Sportsko učilište

HR-10000 Zagreb, Zajčeva 7 sport.uciliste@gmail.com

Denis Vazdar, prof. (stručni voditelj)

+385 91 3650 588, vazdardenis@gmail.com Ana Kobilšek, mag. nov. (pomoćnica ravnatelja)

+385 91 5973 539, anakobilsek@hotmail.com

 

Rukometni savez Osječko-baranjske županije

HR-31000 Osijek, Reisnerova 46A

+385 31 200507, rs.osijek@hrs.hr Goran Peterko (tajnik RS OBŽ)

+385 98 71278,  goran.peterko@os.t-com.hr

Zdenko Kordi, prof. (voditelj programa)

+385 98 831470,  zdenko.kordi@rknexe.hr

 

Hrvoje Šašek

privremeni ravnatelj Sportskog učilišta

Dolje preuzmite prijavnicu i dokumente

Sportsko Uciliste - Prijavnica - Upisnica - Rukomet
Sportsko Uciliste - Prijavnica - Upisnica - Rukomet
Sportsko-uciliste-Prijavnica-upisnica-rukomet.doc
222.5 KiB
910 Downloads
Detalji...
Sportsko Uciliste - Poziv Za Upis - Rukomet (Osijek) - 22-04-2016 (1)
Sportsko Uciliste - Poziv Za Upis - Rukomet (Osijek) - 22-04-2016 (1)
Sportsko-uciliste-Poziv-za-upis-rukomet-Osijek-22-04-2016-1.pdf
185.2 KiB
1204 Downloads
Detalji...