Trenutno pregledavate Preddiplomski Diplomski strucni studij za izobrazbu trenera.

Preddiplomski Diplomski strucni studij za izobrazbu trenera.

  • Kategorija objave:Novosti / Upisi

Ovim putem Vas obavjestavamo da Kinezioloski fakultet SveuciliSta u Splitu pokrece Preddiplomski Diplomski strucni studij za izobrazbu trenera. Navedeni studiji se sastoje od cetiri osnovna modula:

  • Sport (preko 20 sportova, a jedan od njih je i rukomet),
  • Rekreacija i fitness,
  • Kondicijska priprema i
  • Kineziterapija.

Posebna zanimljivost je da, osim klasicne nastave, po prvi put u Republici Hrvatskoj pokrecemo internet ucenje, tzv. e-learning. Takav nacin ucenja omogucava studentu studiranje na daljinu sto je posebno interesantno sportasima i trenerima kojima njihove sportske obveze onemogucavaju redovitu nazocnost predavanjima i ispitima.
Napominjemo i da je potpisan sporazum o suradnji izmedu Kinezioloskog fakulteta u Splitu i Hrvatske olimpijske akademije (HOA) sto je posebno zanimljivo strucnim kadrovima koji su zavrsili tecaj HOA. Nairne, sporazumom je za studente koji nastavljaju studij na modulu za koji su stekli kvalifikaciju na HOA predvideno priznavanje dijela ispita, te oslobadanje od placanja skolarine jednog semestara.
Sve detaljnije informacije mogu se dobiti putem interneta na http://www.kifst.hr/ ili na broj telefona: 021 302 444
Koristimo prigodu pozivati sve zainteresirane dado 15. veljace 2012. godine izvrse upis na zeljeni studij. Stojimo vam na raspolaganju i zelimo vam puna uspijeha u vasem buducem radu.