Trenutno pregledavate Preporuka za treninge/pripremne utakmice i športsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim športskim objektima tijekom epidemije COVID-19

Preporuka za treninge/pripremne utakmice i športsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim športskim objektima tijekom epidemije COVID-19

  • Kategorija objave:Novosti
Zagreb, 10. svibnja 2020.

Preporuka za treninge/pripremne utakmice i športsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim športskim objektima tijekom epidemije COVID-19

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom športsko-rekreativnih aktivnosti na otvorenim športskim objektima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite korisnika i djelatnika objekta te drugih suradnika.

Održavanje treninga, pripremnih utakmica i športsko-rekreativnih aktivnosti dopušta se svim športašicama i športašima te korisnicima športsko-rekreativnih sadržaja na otvorenim športskim objektima uz pridržavanje ovih tijekom trajanja mjera. preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ.

1. Prostorno-organizacijski uvjeti objekta.

Organizacija treninga, pripremnih utakmica te športsko-rekreativnih aktivnosti moguća je na otvorenim športskim objektima na kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju pojedinim sportskim objektom.

Dezinficijens. Na ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za obavljanje plaćanja usluga, radnom prostoru zaposlenika te na svakih 50 m2 u prostoru za provedbu športskih i športsko-rekreativnih aktivnosti nužno je postaviti dozatore s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača).

Odlaganje otpada. Preporuča se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima u svim zatvorenim i otvorenim jedinicama objekta.

Fizička udaljenost na recepciji. Osigurati dovoljnu distancu između osoblja na recepciji i korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu distancu). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra.

Evidencija prisutnih osoba. Za svaki trening, pripremnu utakmicu i organiziranu športsko-rekreativnu aktivnost  uspostavit  će  se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba (podaci o treneru,  instruktoru, voditelju,  športašu,  korisniku,  asistentu  i  eventualno  ostalim  uključenim  osobama  potrebnim  za odvijanje aktivnosti te lokaciji provođenja aktivnosti) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Evidencija će se voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve športove. Evidencija mora sadržavati ime i prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska na teren, odnosno na trening.

Raspored. Treninzi, pripremne utakmice odnosno športsko-rekreativne aktivnosti smiju se održavati samo   sukladno   rasporedu   i   s  točno   onim   športašima/korisnicima   i  trenerima/ instruktorima/ voditeljima te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu.

Plan i prioriteti. Ako za treninge, pripremnu utakmicu i športsko-rekreativne aktivnosti športski objekt koristi više korisnika, prioriteti će se odrediti od strane korisnika zajedno s pravnom osobom koja upravlja športskim objektom.

2. Higijena prostora

Odgovornost. U športskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti tijekom trajanja mjera za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju športskim objektom. Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni prostor, recepcija, sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za tuširanje).

Prozračivanje. Sve unutarnje prostorije potrebno je učestalo prozračivati. Korištenje klimatizacijskih uređaja i grijanja u zatvorenim je prostorima potrebno što je više moguće izbjegavati.

Čišćenje i održavanje radnih prostora. Radne površine koje se često dodiruju, potrebno je učestalo čistiti i dezinficirati prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020..pdf

Dezinfekcija tokom pauze. Zatvorene prostore športskih objekata potrebno je za vrijeme obavezne pauze od sat vremena u sredini radnog vremena te na kraju radnog vremena temeljito dezinficirati sukladno uputama HZJZ i čim je moguće češće provjetravati. Posebnu pozornost obratiti na prostore svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarnim čvorovima. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama: Bez   oboljelih     od  COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020..pdf

Osobe pod sumnjom ili oboljele  od  COVID-19:  https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ci%C5%A1cenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-boravila-osoba-pod-sumnjom-na-zarazu-COVID-19-3.3.2020..pdf

3. Preporuke za korisnike, športaše, djelatnike objekta

Informiranost osoblja i korisnika. Prije početka rada / otvaranja educirati zaposlenike o svim

mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Treneri, instruktori, voditelji, i športaši i korisnici prije dolaska u objekt trebaju  izmjeriti  tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se telefonom javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Fizički razmak. Tijekom treninga/pripremnih utakmica/športsko-rekreativnih aktivnosti preporučuje se  držati  razmak od 1,5 metara  kao  nužne  udaljenosti  za  fizičku distancu.  Za  treninge/pripremne utakmice/športsko-rekreativne   aktivnosti   u  kontaktnim   i   drugim   športovima  gdje nije  moguće održavati fizičku distancu između trenera/instruktora/voditelje i športaša/korisnika, preporučuje se da trening/aktivnost odrade uvijek iste osobe.

Zdravstveni djelatnici. U slučaju potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti, pri bliskom kontaktu zdravstveni radnik mora koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno kiruršku masku kombiniranu s vizirom.

Dezinfekcija   opreme.   Nakon    korištenja   lopti,    rekvizita    i    ostale    opreme   potrebne   za trening/pripremne utakmice/športsko-rekreativne aktivnosti, sva se mora po završetku dezinficirati.

Konzumacija tekućina. Svakom športašu/korisniku se preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom treninga/pripremnih utakmica odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Zadržavanje u prostorima. Nakon treninga/športsko-rekreativne aktivnosti korisnici/športaši ne

zadržavaju se u prostorima dulje nego je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje svesti na nužni minimum.

Dvosmjenski rad. Ako je moguće, organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja.

Primanje suradnih djelatnika. Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba

organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li imala kontakt s oboljelima.

4. Ostale uslužne jedinice

Prostori za konzumaciju hrane i pića. Konzumacija hrane i pića u za to predviđenim dijelovima objekta provodi se prema preporukama za rad ugostiteljskih objekata, dostupnima na mrežnoj stranici HZJZ-a: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije- preporuke/

Preporuku u originalnom pdf formatu možete pronaći ovdje.