Trenutno pregledavate Službeni kamp HRS-a u Zadru održava se u terminu od 20. lipnja do 14. srpnja 2021. godine

Službeni kamp HRS-a u Zadru održava se u terminu od 20. lipnja do 14. srpnja 2021. godine

Sukladno kalendaru HRS-a za mlađe dobne skupine u natjecateljskoj sezoni 2020./2021. organizira se  27. SREDIŠNJI RUKOMETNI KAMP HRS-a  te objavljujemo potrebne informacije:

 
Ur. broj:01*03*2021.
Zagreb,  25.03.2021.

Predmet:  27. SREDIŠNJI KAMP HRVATSKOG RUKOMETNOG SAVEZA  ZA DJEVOJKE I MLADIĆE,

Zadar od 20.06.2021. do 14.07.2021.

MJESTO: ZADAR, hostel «Zadar, Obala Kneza Trpimira 76, 23000 Zadar

TERMINI I DOBNE SKUPINE: kamp će se realizirati u 4 turnusa po 6 dana:

 • DJEVOJKE OD 20.06.2021. DO 02.07.2021. u sljedećim turnusima i godištima:
 1. TURNUS od 20.06. do 26.06.2021.

DOBNE SKUPINE: U16 (rođene 2004./2005.)  i U 14 (2006./2007.) 

 1. TURNUS od 26.06. do 02.07.2021.

DOBNE SKUPINE: U 12 (2008./2009.) i U 10 (2010./2011.)

 • MLADIĆI OD 02.07.2021. DO 14.07.2021. u sljedećim turnusima i godištima:
 1. TURNUS od 02.07. do 08.07.2021.

DOBNE SKUPINE:  U15 (rođeni 2005./2006.)

 1. TURNUS od 08.07.-14.07.2021.

DOBNE SKUPINE:   U13 (rođeni 2007./2008.) i  U11 (rođeni 2009./2010.)

ROK PRIJAVE: najkasnije do 30.04.2021. s navedenim imenom i prezimenom sudionika, datumom rođenja, nazivom kluba te igračkim mjestom u ekipi (e-službenu prijavnicu možete naći na našoj web stranici www.kamp-hrs.com.hr). Za osobe prijavljene nakon navedenog termina ne garantiramo smještaj jer su nam kapaciteti ograničeni zbog smanjenja broja ležaja po sobama. Isto tako molimo vas da u prijavi obvezno naglasite ako je dijete NEPLIVAČ ili ima ili je imalo određenih zdravstvenih problema (epilepsiju, alergije, kronične  bolesti).

U svezi provedbe epidemioloških mjera o tome ćemo vas obavijestiti putem naše web i FB stranice ovisno o situaciji na nivou cijele države, a najkasnije 20 dana prije početka kampa.

 1. PRIJAVE ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA

Prijava je moguća jedino putem ONLINE PRIJAVNICE koja se može pronaći na:
Prijava za djevojke i Prijava za mladiće

Po zaprimljenoj prijavi, a najkasnije u roku 48h/2 dana (uz iznimku vikenda) iz Uniline-a ćete dobiti  ponudu/predračun s preciziranom dinamikom plaćanja obvezatnog depozita i ostalih ugovornih rata. Prilikom plaćanja ugovornih rata u „poziv na broj“ OBAVEZNO upišite broj ponude/predračuna.

Potvrdu uplate obvezatnog depozita i ostalih ugovornih rata molimo vas dostavite na e-mail adresu ana.brcic@uniline.hr

VAŽNO: da prije dolaska djeteta na kamp cjelokupni iznos bude uplaćen, te da sve preslike uplate smještaja i kotizacije  donesete na KAMP ili pošaljete po djetetu.

 1. CIJENA KAMPA HRS-a

Ukupna cijena Kampa HRS-a iznosi 2.000,00 kn za 6 dana te se navedeni iznos treba uplatiti na različite IBAN račune:

 • 710,00 KN KOTIZACIJA (HRS) – jednokratno
 • 1.290,00 KN SMJEŠTAJ, PUNI PANSION i Boravišna pristojba (UNILINE d.d). mogućnost plaćanja u 3 rate ili jednokratno

2.1.  IZNOS  710,00 KN  KOTIZACIJE  uplaćuje se jednokratno Hrvatskom rukometnom savezu najkasnije do 30.05.2021. Uplatu KOTIZACIJE  POTREBNO JE IZVRŠITI NA IBAN HPB: HR5423900011101022716 Hrvatski rukometni savez, Metalčeva 5, 10000 Zagreb, najkasnije do 30.05.2021.

PRESLIKA UPLATE KOTIZACIJE dostavlja se Jasni Bubalo na e mail j.bubalo@hrs.hr  i Ani Brčić na e-mail ana.brcic@uniline.hr

Ukoliko sudionik  odustane od Kampa 7 dana prije početka (bolest ili sl.)  izvršiti ćemo povrat uplaćene kotizacije u iznosu od 710,00 kn. Informaciju o otkazivanju Kampa treba poslati na e-mail ana.brcic@uniline.hr  i j.bubalo@hrs.hr

Svrha uplate: Kotizacija Kamp 2021. te navesti  ime i prezime djeteta te ime i prezime platitelja, OIB i adresa  platitelja.

2.2. Iznos 1.290,00 KN uplaćuje se agenciji Uniline d.o.o.

za smještaj, puni pansioni i BP -u nastavku dokumenta navedeni su IBAN računi, najkasnije 15 dana prije početka kampa ili iznos od 1.290,00 KN možete uplatiti u tri rate:

 • 1. rata 400,00 KN, travanj  2021., (obvezna rezervacija –akontacija smještaja)
 • 2. rata 400,00 KN, svibanj 2021.,
 • 3. rata 490,00 KN, lipanj 2021. – najkasnije 10 dana prije početka kampa.

VAŽNO: Rezervacija smještaja smatra se potvrđenom nakon zaprimljene uplate u minimalnom iznosu od 400,00 kn izvršene u roku od 5 dana od primitka ponude. Ukoliko uplata neće biti evidentirana, a zbog ograničenog broja smještajnih kapaciteta, rezervacija će biti stornirana.

UKOLIKO DIJETE ODUSTANE OD DOLASKA NA KAMP IZNOS AKONTACIJE OD 400,00 KN ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA VAM SE NE VRAĆA.  Ukoliko dijete dođe na Kamp za isti iznos vam se umanjuje uplata smještaja za Kamp. Ukoliko dijete odustane od Kampa (bolest i sl.) i vi nam to javite 7 dana prije početka kampa, a uplatili ste  iznos od  1.290,00 kn, isti će vam biti uplaćen na isti račun s kojeg je uplata izvršena.

 Moguća je rezervacija smještaja i nakon 30.04.2021., ali sve ovisi o broju slobodnih kapaciteta JER PO TURNUSU IMAMO REZERVIRANO  130 MJESTA ZA SUDIONIKE KAMPA.

U cijenu je uključen smještaj u više-krevetnim sobama (maksimalno 4 kreveta sa vlastitim sanitarnim čvorom), tri obroka dnevno, boravišna pristojba, prigodni pokloni HRS-a za svakog sudionika KAMPA, , prijevoz i izlet do centra Zadra, interni prijevozi  te korištenje dvorana i igrališta. Prijevoz na Kamp do Zadra te povratak kućama je individualan i nije u organizaciji HRS-a.

HRS organizira doček sudionika kampa na Autobusnom kolodvoru u Zadru te ih isto tako ispraća pri povratku. Roditelji ili skrbnici trebaju kupiti povratnu kartu ako se polaznik vraća s autobusom kući. Dolazak polaznika kampa sa autobusom roditelji ili skrbnici trebaju službeno najaviti na e-mail  d.bojic@hrs.hr 14 dana prije početka turnusa na kampu tako da sve možemo pravovremeno organizirati.

INFORMACIJE U SVEZI PRIJAVA I PLAĆANJA SMJEŠTAJA U KAMPU:

Uniline d.o.o.
Ulica Bože Gumpca 38, 52100 Pula, Hrvatska
IBAN: HR3124840081100646084 (Raiffeisenbank)

ili

IBAN: HR9023600001102117115 (Zagrebačka banka)
MB: 1228102
ID: HR AB 52040048499
OIB: 74786390334
svrha uplate: Smještaj na Kampu HRS-a 2021. / ponuda broj _____________

Kontakt osoba Uniline d.d.
gđa Ana Brčić e-mail: ana.brcic@uniline.hr
 Tel: +385 1 4572 954
Mob: +385 99 26 84 193

NAPOMENA: NE POSTOJI MOGUĆNOST UPLATE TROŠKOVA KAMPA U GOTOVINI!

SVE UPLATE, bez iznimke, MORAJU BITI IZVRŠENE NA GORE NAVEDENE IBAN RAČUNE  Uniline d.o.o. (za smještaj i prehranu) i Hrvatskog rukometnog saveza (za kotizaciju).

Ukoliko je UPLATITELJ PRIVATNA OSOBA (RODITELJ) na UPLATNICI je obavezno navesti:

 1. a) IME I PREZIME TE ADRESU UPLATITELJA (roditelja ili dr.)
 2. b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA
 3. c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti BROJ PONUDE, IME I PREZIME SUDIONIKA KAMPA, OIB SUDIONIKA KAMPA te broj rate, ukoliko je uplata izvršena u ratama.

Ukoliko JE UPLATITELJ RUKOMETNI KLUB ILI DRUGA PRAVNA OSOBA (tvrtka, obrt, udruga i dr.) na UPLATNICI je obavezno navesti slijedeće podatke:

 1. a) NAZIV I ADRESU UPLATITELJA (rukometnog kluba ili druge pravne osobe)
 2. b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA
 3. c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti BROJ PONUDE, IME I PREZIME SUDIONIKA KAMPA, OIB SUDIONIKA KAMPA te broj rate, ukoliko je uplata izvršena u ratama.
 4. VAŽNE NAPOMENE ZA RODITELJE i POLAZNIKE KAMPA:

U svezi provedbe COVID-19  epidemioloških mjera o tome ćemo vas obavijestiti ovisno o situaciji i preporukama na nivou cijele države i županije, najkasnije 20 dana prije početka kampa. Pratite nas na FB Kamp Hrvatskom rukometnog saveza i na www.kamp-hrs.com.hr 

 • Svi sudionici kampa trebaju doći u Kamp između 12,00 do 13,00 sati, odlazak je nakon doručka od 8:30 do 09:30 sati. Dužni su ponijeti: dovoljno sportske opremu za dva treninga dnevno, dva para tenisica, obuću odjeću za slobodno vrijeme, ručnike za osobnu higijenu i plažu, ispravnu rukometnu loptu, dva raznobojna dresa i zdravstvenu iskaznicu. Molimo sudionike Kampa da ne donose skupu elektroničku opremu na Kamp: prijenosno računalo i slično jer ćemo im istu oduzeti i vratiti nakon završetka Kampa.
 • Pri dolasku OBVEZNO predati kopiju uplate za smještaj i za kotizaciju gđi. Ani Brčić (ako se uplata odnosi na više sudionika, potrebno je uz uplatnicu priložiti i popis sudionika za koje se odnosi uplata)
 • Klubovi koji imaju igračice i igrače na popisima perspektivnih, obvezno ih trebaju uputiti na Središnji kamp HRS-a gdje će biti izvršena daljnja selekcija za nacionalne reprezentacije.
 • Sudionici kampa NISU dodatno osigurani te ih roditelji mogu dodatno individualno osigurati (ozljede na treningu i sl.)
 • U Kampu HRS-a su na raspolaganju 24 sata dnevno liječnik i fizioterapeut. Ambulanta sa nužnim lijekovima je također unutar Kampa. Za sve ozljede koje ne možemo sanirati u Kampu djeca se prevoze na Hitnu službu u Zadar u pratnji službene osobe iz Kampa. Roditelje obavještava naša zdravstvena služba ukoliko je neka teža povreda. Za lakše povrede dijete i trener će nazvati roditelje. Ukoliko dijete ima jednog skrbnika molimo da nas obavijestite o tome prilikom dolaska na Kamp tako da znamo koga od roditelja da nazovemo u hitnim slučajevima.
 • Sva djeca koja opetovano na Kampu ne poštuju pravila ponašanja na Kampu te dnevni raspored i satnicu biti će udaljena sa Kampa na način da ćemo nazvati roditelje konzultirati se sa njima te organizirati povratak djeteta kući. Povrat uplaćenih sredstava neće biti moguć.
 • Ukoliko dijete svojevoljno napusti kamp nakon jednog dana nismo u mogućnosti izvršiti povrat sredstava.
 • Za eventualne ozljede djeteta tijekom održavanja Kampa, HRS nije odgovoran i isto tako ukoliko su nastale komplikacije nakon ozljede ili eventualnog operativnog zahvata.
 • HRS isto tako moli sve roditelje da ispune prijavnicu i prijave svoje dijete za Kamp, a ne da djeca sama sebe prijavljuju ili da ih prijavljuje bliža rodbina ili treneri. OBVEZNO: u prijavi navesti eventualne kronične bolesti ili alergije te da li je dijete prebolilo COVID-19.
 • Svako dijete se raspoređuje u grupe po poziciji, a ne pripadnosti klubu te molimo roditelje da to poštuju. U svakoj grupi je maksimalno 14-16 djece koje treniraju 3 trenera: trener grupe, trener vratara i kondicijski trener. Glavni trener je uvijek na treningu, a preostala dva trenera dolaze ovisno o programu treninga, ali minimalno na tri treninga.
 • U večernjim satima za djecu je organiziran program i animacija: gledanje dječjih filmova, disco i zabavne igre. Mobiteli će biti kod djece samo u određeno vrijeme tijekom dana tako da se socijaliziraju sa ostalom djecom u kampu te ne remete san i popodnevni odmor! Molimo da se to uvaži. Roditelji će uvijek moći kontaktirati trenera u slučaju hitnih poziva.
 • Buđenje je od 7:00 do 8:00 sati ujutro (ovisno o terminu treninga), a spavanje je u 22:30 sata.
 • Tijekom noći u Kampu je organizirana zaštitarska služba ( čuvar) i recepcija radi od 0:00-24:00 sata
 • Sudionici Kampa imaju 3 obroka ( doručak, ručak, večera). Hrana se kuha samo za sudionike Kampa od domaćih proizvoda te je jelovnik odobren od nutricionista. Za doručak je švedski stol, a za ručak i večeru samoposluživanje. Djeca mogu jesti u neograničenim količinama. Ukoliko je dijete alergično na određenu namirnicu priprema se poseban obrok.
 • Mole se roditelji ako to nije neophodno da ne dolaze u Kamp i na treninge već da djeca samostalno uživaju u Kampu
 • Treninzi se odvijaju na obnovljenim i zaštićenim vanjskim terenima uz hostel te u dvije sportske dvorane. Sve ovisi o vremenskim i epidemiološkim uvjetima.

KONTAKT OSOBE ZA SVE DODATNE INFORMACIJE:

Informacije u svezi prijave i plaćanja:

      Informacije u svezi organizacije Kampa:

 • voditeljica kampa, dr. sc. Lidiji Bojić-Ćaćić na slijedeće kontakte: GSM: 095 9999 106 ili putem e-mail adrese: lidija@hrs.hr
 • tehničkom suradniku Kampa za mladiće, Davor Lamza na e-mail davorlamza01@gmail.com ili  GSM:  095 9999153
 • stručni voditelji kampa za mladiće su dr. sc. Nikola Foretić i Ivica Maraš na e-mail  i.maras@hrs.hr ili GSM  095 9999-120

Srdačan pozdrav,

Voditeljica kampa HRS-a
dr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić