Trenutno pregledavate ”XL (40.) Središnji seminar za trenere HRS-a”, Umag od 13. do 15. svibnja 2016.

”XL (40.) Središnji seminar za trenere HRS-a”, Umag od 13. do 15. svibnja 2016.

Poštovane kolegice i kolege treneri,

XL  (40.) Središnji seminar za rukometne trenere Hrvatske organizira Udruga trenera HRS-a u terminu

            od 13. 05. 2016. do 15. 05. 2016. u Umagu                                                                                                              Upravni odbor HRS-a i Udruge trenera jednoglasno su odlučili da se seminar održi u Umagu tijekom Festivala rukometa. Istovremeno će se tijekom Festivala rukometa u Umagu održati Završnica 1. HKRL za mladiće, Završnica 1. HMKRL za  djevojke, Seminar za suce i nadzornike. U Umagu će se održati Finalni turnir Kupa Hrvatske za muškarce i žene. Predavanja će se održavati u SD OŠ „Marija i Lina“, a smještaj je organiziran u nekoliko hotela.

U suradnji sa Europskom rukometnom federacijom (EHF) Seminar HRS-a ulazi u europski sustav seminara za edukaciju trenera te očekujemo i znatni broj inozemnih sudionika.

Sve vježbe na predavanjima demonstrirati će MUŠKA KADETSKA REPREZENTACIJA HRVATSKE.

TRAJANJE SEMINARA

Seminar počinje  13. 05. 2016. (petak) u 10:00 sati u novoj sportskoj dvorani OŠ Marija i Lina, a završava  15. 05. 2016. (nedjelja)  u 13:30 sati.  

HRS će osigurati besplatni ulaz na sve utakmice tijekom Festivala rukometa.

URED HRS-a nalaziti će se u prizemlju pored recepcije u hotelu SOL UMAG.

Program seminara možete pronaći na web stranici HRS-a  www.uhrt.hr.

Svi treneri koji posjeduju trenersku iskaznicu i rade u rukometu dužni su prisustvovati Središnjem seminaru jer u suprotnome neće moći produžiti licencu za 2016./2017.

 1. SMJEŠTAJ

Udruga trenera je u suradnji sa Turističkom agencijom Uniline d.d. odlučila ponuditi nekoliko različitih kategorija smještaja tako da klubovi-treneri mogu birati između nekoliko smještajnih kapaciteta.

TROŠKOVI punog pansiona  (3 obroka) PO OSOBI,  DNEVNO u hotelima:

NAZIV HOTELA / APARTMANSKOG NASELJA *SOBA 1/1 *SOBA 1/2
1. HOTEL SIPAR ****    460,00 KN 380,00 KN
2. HOTEL SOL UMAG**** 460,00 KN 380,00 KN
3. HOTEL SOL UMAG RESIDENCE 460,00 KN 380,00 KN
2. HOTEL SOL GARDEN ISTRA**** 460,00 KN 380,00 KN
3. VILLAGE SOL GARDEN ISTRA**** 460,00 KN 380,00 KN

Specifikacija:

* SOBA 1/1 jednokrevetna osoba

* SOBA  1/2 dvokrevetna soba

U cijene su  uključeni: boravišna pristojba, smještaj na bazi punog pansiona, PDV (13%) i parking. Ukoliko želite povesti i članove obitelji sa sobom cijena smještaja je ista kao i za sudionike seminara uz napomenu da DJECA SA SMJEŠTAJEM U HOTELIMA ostvaruju pravo na popuste po sljedećim uvjetima:

– dijete od 0 god. do navršene   9. god. u sobi s 2 odrasle osobe = 100% popust

– dijete od 9 god. do navršene 12. god. u sobi s 2 odrasle osobe =   50% popust

NAPOMENA:  Ukoliko ne rezervirate smještaj do 06.05.2016., ne možemo vam jamčiti smještaj hotelima u organizaciji HRS-a zbog ograničenih kapaciteta. Troškove smještaja nije moguće platiti na recepciji hotela. 

 1. REZERVACIJA I UPLATA TROŠKOVA SMJEŠTAJA
 1. Korak – čitko popuniti prijavnicu (sve tražene informacije) i e-mailom poslati u Uniline

Osoba zadužena za rezervaciju smještaja: Mihael Robić,

e-mail: mihael.robic@uniline.hr  obrađuje prijavnicu i unutar 24h ili prvi sljedeći radni dan povratno šalje ponudu / predračun sa svim detaljima za plaćanje uključujući broj žiro računa na koje se vrši uplata ugovorenog smještaja

 1. Korak – trener / klub plaća rezervirane usluge sukladno specifikaciji na predračunu – poziv na broj je broj predračuna
 2. Po primitku uplate UNILINE šalje potvrdu rezervacije i/ili voucher za rezervirani smještaj koji se predaje na recepciji izabranog smještajnog objekta prilikom dolaska u Umag

Preporučamo prijavnicu i kopiju uplate ponijeti sa sobom u Umag i po potrebi predočiti dokumente predstavniku agencije Uniline  koji će imati ured  u prostorijama HRS-a u hotelu „Sol UMAG“ zajedno sa HRS.

Prijavnicu za rezervaciju smještaja moći ćete  pronaći na web stranici www.uhrt.hr

 

 1. TRENERSKE ČLANARINE UT HRS-a za  2016./2017. natjecateljsku sezonu (ukupno):
 • PREMIJER / I HRL: 660,00 KN
 • II HRL: 350,00 KN
 • III HRL: 220,00 KN
 • Županijske lige 150,00 KN
 • Mlađe dobne skupine : 130,00 KN
 • Mini rukomet: 100,00 KN

Svi treneri dužni su ispuniti prijavnicu  (koja vam je u prilogu) i poslati je u Ured HRS-a na e-mail lidija@hrs.hr. Svi treneri koji nisu u bazi podataka HRS-a (imaju stare papirnate licence) ili se žele učlaniti u Udrugu trenera dužni su tijekom trajanja seminara doći u Ured HRS-a u hotel Sol Umag (pored recepcije) da ih fotografiramo, unesemo njihove podatke u novu bazu podataka  i napravimo novu plastičnu licencu.

Prijavnicu za trenersku iskaznicu moći ćete  pronaći na web stranici www.uhrt.hr te ju trebate poslati na e-mail lidija@hrs.hr  najkasnije do 06. 05. 2016.

VAŽNO!!!

Svi treneri koji imaju PRIVREMENE LICENCE dužni su donijeti potvrdu o završenoj trenerskoj školi (Kineziološki fakultet, Viša trenerska škola ili  Tečaj HOO-a/Sportsko učilište) ili im u suprotnome NEĆE BITI PRODUŽENA LICENCA TJ. NAPRAVLJENA NOVA LICENCA.

Upravni odbor HRS-a je prihvatio novi Propisnik Udruge trenera kojim su UKINUTE PRIVREMENE TRENERSKE ISKAZNICE,  SUKLADNO ZAKONU O SPORTU RH.  

Svi treneri koji se trenutno školuju i osposobljavaju, a svoje će školovanje završiti do početka ili tijekom natj. sezone 2016./2017. imati će pravo na licencu tek kada Udruzi trenera pošalju svoje uvjerenje ili diplomu. Za sve navedene trenera obavezan je dolazak na Seminar u Umag.  Nova licenca će im se izdati u najkraćem mogućem roku nakon prilaganja dokumentacije  o završetku osposobljavanja ili školovanja ( u roku 3 dana). 

Treneri koji nemaju licencu, a imaju završenu neku od trenerskih škola mogu sve informacije o izdavanju licence pronaći na www.uhrt.hr 

 1. KOTIZACIJA ZA SUDJELOVANJE NA TRENERSKOM SEMINARU

Po sudioniku iznosi :

 • UKOLIKO SUDIONIK KORISTI SMJEŠTAJNE KAPACITETE U ORGANIZACIJI HRS-a KOTIZACIJA JE 750,00 kn
 • UKOLIKO SUDIONIK NE KORISTI SMJEŠTAJNE KAPACITETE U ORGANIZACIJI HRS-A KOTIZACIJA JE 1.300,00 kn

U kotizaciju su  uključeni: DVD seminara i pokloni od Udruge trenera HRS-a. Kotizacijom se pokrivaju troškovi pripreme i snimanje DVD-a, troškovi predavača i selekcija koje su demonstratori  na seminaru, troškovi dvorane, PRIJEVOZ AUTOBUSOM od hotela Sol Umag do dvorane i nazad te sama realizacije seminara. Za potrebe prijevoza trenera organizirati će se dva autobusa ( cca 110 mjesta) koja će kretati ispred hotela Sol Umag dvorani 20 minuta prije prvog predavanja te 15 minuta nakon zadnjeg  predavanja (kod SD Marija i Lina). 

NAPOMENA: Seminar je obvezan za sve trenere koji rade u Hrvatskoj. Ukoliko treneri neopravdano izostanu sa seminara, na godišnju cijenu licence i članarine trebati će uplatiti zakasninu od

3.000,00 kn

jer u suprotnome neće imati pravo na licencu u natjecateljskoj sezoni 2016./2017. godini.

Ukoliko treneri ne dođu na seminar opravdano (ozbiljna bolest ili druge neodgodive okolnosti) licencu će moći produžiti jedino nakon što pošalju zamolbu Upravnom odboru Udruge trenera

(sa svom dokumentacijom)  i ako im se zamolba pozitivno riješi, uplatiti će zakasninu koju im utvrdi UO UT (do 3.000,00 kn)  i članarinu te dobiti licencu za 2016./2017. godinu.

Računi će Vam biti osobno uručeni u kancelariji HRS-a (ako je sve uredno uplaćeno) ili na adrese klubova u roku 10 dana od završetka seminara. Licence će VAM BITI POSLANE NAKON SEMINARA NA ADRESU KLUBOVA. Trenutne licence za sezonu 2015/2016 vam vrijede do 01.06.2016. 

TRENERI SU DUŽNI PRISUSTVOVATI SVIM PREDAVANJIMA U DVORANI TE ĆE NA PRVOM PREDAVANJU DOBITI  EVIDENCIJSKI KARTON U KOJI ĆE IM SE NA ULASKU I IZLASKU IZ DVORANE PRIJE I POSLIJE  SVAKOG PREDAVANJA EVIDENTIRATI NJIHOV DOLAZAK KOD SLUŽBENIH OSOBA HRS-a tj. udariti će im se žig u određeno polje na osobnom kartonu. Nakon 15 minuta od početka predavanja treneri više neće moći dobiti žig za navedeno predavanje. Svi treneri će morati napustiti dvoranu nakon predavanja da bi dobili žig. Prilikom novog ulaska u dvoranu na drugo predavanje opet će dobiti žig u osobni karton i tako do kraja Seminara. Nakon zadnjeg predavanja osobne kartone će pokupiti sl. osoba HRS-a te će nakon uvida u prisutnost na predavanjima trenerima naknadno na klubove biti poslane licence. Oni treneri koji će izostati sa predavanja neće imati pravo na produženje licence bez obzira na uplaćenu kotizaciju i članarinu za sezonu 2016./2017.

Trenerima koji će imati obveze tijekom Festivala rukometa u smislu vođenja ekipa za vrijeme Finalnog turnira Kupa za žene i muškarce te Završnice za kadete biti će odobren izostanak sa predavanja samo ukoliko u istom terminu vode svoje ekipe. U suprotnome im se ne dolazak neće opravdati. Sve će se to uskladiti sa voditeljima natjecanja koje će vodstvu seminara prezentirati raspored utakmica i imena trenera navedenih ekipa.

Svi treneri dužni su tijekom ulaska u dvoranu pokazati svoju licencu tako da ih službena osoba može evidentirati prilikom ulaska u dvoranu tako da ne bude zamjene identiteta trenera!!!!

Ove godine planiramo organizirati dva službena ulaza u dvoranu za vrijeme predavanja (glavni i sporedni) tako da smanjimo gužve te smo povećali pauzu između skoro svih predavanja sa 15 na 30 minuta tako da treneri imaju dovoljno vremena da izađu iz dvorane te imaju dovoljnu pauzu.

 1. UPLATA TROŠKOVA TRENERSKIH ČLANARINA I KOTIZACIJA

NA ŽIRO RAČUN HRS-a ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR6823600001500046528

NAPOMENA:

NE POSTOJI MOGUĆNOST UPLATE TROŠKOVA SEMINARA U GOTOVINI (zbog fiskalizacije).

SVE UPLATE, bez iznimke, MORAJU BITI IZVRŠENE NA GORE NAVEDENI ŽIRO RAČUN Hrvatskog rukometnog saveza.

Ukoliko JE UPLATITELJ RUKOMETNI KLUB ILI DRUGA PRAVNA OSOBA (tvrtka, obrt, udruga i dr.) na UPLATNICI je obavezno navesti slijedeće podatke:

 1. a) NAZIV I ADRESU UPLATITELJA (rukometnog kluba ili druge pravne osobe)
 2. b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA
 3. c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti IME I PREZIME TRENERA te što je i za koga uplaćeno (upute u nastavku)

Ukoliko je UPLATITELJ FIZIČKA OSOBA (TRENER) na UPLATNICI je obavezno navesti:

 1. a) IME I PREZIME TE ADRESU UPLATITELJA (trenera)
 2. b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA
 3. c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti IME I PREZIME TRENERA te što je i za koga uplaćeno (upute u nastavku)

VAŽNO:

 1.  Kada troškove KOTIZACIJE I LICENCI uplatite na ŽIRO račun IBAN HRS-a, čitku i jasno vidljivu kopiju uplate obavezno pošaljite na e-mail s.joka@hrs.hr ili s.pihler@hrs.hr najkasnije do 06.05.2016. (petak )
 2. U rubrici opis plaćanja navedite što je i za koga uplaćeno (npr. Anić kotizacija + 1.HRL; Perić kotizacija + ŽL; Matić kot. + 2.HRL)
 3.  Svi zatraženi podatci moraju biti čitko upisani i vidljiv na kopiji uplate te su isti obvezni i nužni kako bismo vam ispostavili račun za uplaćena sredstva.

URED HRS-a  NALAZITI ĆE SE U UMAGU U PRIZEMLJU HOTELA “ SOL  UMAG„ (PORED RECEPCIJE) I TAMO  SE:

 • SVI TRENERI TREBAJU PRIJAVITI ( jedan trener može prijaviti sve trenere iz svog kluba tako da se ne stvara nepotrebna gužva)
 • DONIJETI NA UVID SVE UPLATE ZA SEMINAR (KOTIZACIJU I LICENCE)
 • PODIGNUTI POKLONE OD UDRUGE TRENERA
 • UKOLIKO NEMAJU TRENERSKU ISKAZNICU ILI TREBAJU NOVU TRENERSKU ISKAZNICU sve formalnosti mogu obaviti u Uredu HRS-a
 • DOBITI SVE DODATNE INFORMACIJE
 1. DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti u uredu Hrvatskog rukometnog saveza od:

 

S poštovanjem,

Voditeljica seminara                                                         Predsjednik Udruge trenera HRS-a

mr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić                                               prof. dr. sc. Dinko Vuleta

Preuzmite dolje postavljene prijavnice, ispunite ih i pošaljite do 6. svibnja 2016. godine

POGRAM SEMINARA 2016
POGRAM SEMINARA 2016
POGRAM-SEMINARA-2016.pdf
Pregledaj objavu
525.1 KiB
1225 Downloads
Detalji...
ZAVRSNI RASPIS 2016
ZAVRSNI RASPIS 2016
ZAVRSNI RASPIS 2016.pdf
Pregledaj objavu
236.7 KiB
720 Downloads
Detalji...