OBVEZNO PROČITATI: Molimo vas da ispunite sve podatke. Ako nemate klub tada umjesto naziva kluba upišite “Nemam klub”, umjesto adrese kluba upišite svoju adresu, umjesto OIB-a kluba upišite svoj OIB, ako nemate broj licence tada upišite “Nemam”. Ukoliko ste stranac i nemate OIB tada umjesto njega upišite bilo koji broj  od 11 znamenaka. Kotizaciju za seminar plaćaju samo strani treneri, a za sve ostale naknadno će UO HRS-a donijeti odluku. Upišite sve trenere i pošaljite prijavu te pričekajte na ponudu smještaja gđe Dunje Bošnjak. NE IZVRŠAVAJTE PLAĆANJE  dok ne dobijete ponudu za smještaj. >> Kada izvršite uplatu za smještaj preslik uplate pošaljite na rukomet@uniline.hr. Strani treneri trebaju poslati preslik uplate kotizacije na  d.bojic@hrs.hr i racuni@hrs.hr.
Prijava za seminar Udruge trenera HRS-a od 26. do 28. 5. 2023. godine u Poreču
(Unesite naziv kluba ili "Nemam klub")
(Ulica, poštanski broj, mjesto)
(Unesite 11 znamenaka)
(Ime i prezime)
(Broj telefona - upisati brojeve bez razmaka)
Email kluba ili privatni za ponudu

Podaci za trenere

Svi podaci su obvezni za upisati. Ako prijavljujete više trenera za jedan klub tada nakon upisa kod +Dodaj trenera dodajte slijedećeg.
(Unesite 11 znamenaka)
(7 brojeva ili "Nemam")
DA ili NE
Odaberite rang natjecanja
Odaberite način plaćanja
(Ulica, kućni broj)
(Poštanski broj, mjesto)
(Broj telefona - upisati brojeve bez razmaka)
Odaberite status trenera
Odaberite veličinu
VAŽNO*ako se osoba prijavljuje za 1/2 dvokrevetnu ili 1/2+1 dvokrevetnu s pomoć. ležajem obvezno navesti osobe s kojima će dijeliti sobu. Ako je iz drugog kluba onda navesti naziv kluba.