Trenutno pregledavate 41. Središnji seminar za trenere HRS-a, Umag od 12. do 14. svibnja 2017.

41. Središnji seminar za trenere HRS-a, Umag od 12. do 14. svibnja 2017.

Zagreb,  07.04.2017.

Predsjedniku i Glavnom tajniku HRS-a
Hrvatska olimpijska akademija
Članovima UO Udruge trenera
Regionalnim centrima
Županijskim rukometnim savezima i Udrugama trenera
Trenerima PREMIER,I-ih, II-ih, III-ih, županijskih liga
Trenerima mlađih dobnih skupina ( 1. HKRL, 1. HMKRL i 1. HRLD – djevojke i mladići )

Predmet:


41. Središnji seminar za trenere HRS-a,

Umag od 12. svibnja do 14. svibnja 2017.

 

Poštovane kolegice i kolege treneri,

 1. Središnji seminar za rukometne trenere Hrvatske organizira Udruga trenera HRS-a u terminu

od 12.05.2017. do 14.05.2017. u Umagu

Upravni odbor HRS-a i Udruge trenera jednoglasno su odlučili da se seminar održi u Umagu tijekom Festivala rukometa. Istovremeno će se tijekom Festivala rukometa u Umagu održati Završnica 1. HKRL za mladiće, Završnica 1. HMKRL za  djevojke, Seminar za suce i nadzornike. U Umagu će se održati Finalni turnir Kupa Hrvatske za muškarce i žene. Predavanja će se održavati u SD OŠ „Marija i Lina“, a smještaj je organiziran u nekoliko hotela.

U suradnji sa Europskom rukometnom federacijom (EHF) Seminar HRS-a ulazi u europski sustav seminara za edukaciju trenera te očekujemo i znatni broj inozemnih sudionika.

Sve vježbe na predavanjima demonstrirati će MUŠKA KADETSKA REPREZENTACIJA HRVATSKE.

TRAJANJE SEMINARA

Seminar počinje  12.05.2017. (petak) u 10:00 sati u novoj SD OŠ Marija i Lina, a završava  14.05.2017. (nedjelja)  u do 14:00 sati.

HRS će osigurati besplatni ulaz na sve utakmice tijekom Festivala rukometa.

URED HRS-a nalaziti će se u prizemlju hotela SOL AURORA.

Program seminara možete pronaći na web stranici HRS-a  www.uhrt.hr iza 01.05.2017.

Svi treneri koji posjeduju trenersku iskaznicu i rade u rukometu dužni su prisustvovati Središnjem seminaru jer u suprotnome neće moći produžiti licencu za 2017./2018.

TROŠKOVI:

 1. SMJEŠTAJ

NAPOMENA:  Ukoliko ne rezervirate smještaj do 02.05.2017., ne možemo vam jamčiti smještaj u hotelima u organizaciji HRS-a zbog ograničenih kapaciteta. Troškove smještaja nije moguće platiti na recepciji hotela.

TROŠKOVI punog pansiona  (3 obroka) PO OSOBI,  DNEVNO u hotelima KOJI SU UDALJENI 200 METARA JEDAN OD DRUGOGA:

 

NAZIV HOTELA *SOBA 1/1 *SOBA 1/2
1. HOTEL AURORA ****    —————- 390,00 KN po osobi
2. VILLAGE SOL GARDEN **** 460,00 KN po osobi —————
 • Ulazak u sobu moguć je od 14 sati, odjava iz sobe do 12 sati.
 • Puni pansion početna/završna usluga: ručak/doručak ili večera/ručak
 • Dodatni obrok je 76,00 kn i plaća se unaprijed prilikom prijave. Troškove smještaja i dodatnog obroka nije moguće platiti na recepciji hotela.
 • Obavezno navedite da li plaćate kao fizičke ili pravne osobe. Ako plaćate kao pravne, obavezno poslati podatke o firmi/klubu (naziv, adresa, OIB)
 • PRIJAVNICE KOJE POŠALJETE NA TELEFAX AGENICIJE UNILINE SMATRATI ĆE SE NEVAŽEĆIM.PRIJAVA SE VRŠI ISKLJUČIVO NA E-MAIL hrvoje.mijic@uniline.hr

Specifikacija:

* SOBA 1/1 jednokrevetna osoba BROJ SOBA JE OGRANIČEN I TKO SE PRVI PRIJAVI I UPLATI TRAŽENI IZNOS DOBITI ĆE 1/1 SOBU.

* SOBA  1/2 dvokrevetna soba

U cijene su  uključeni: boravišna pristojba, smještaj na bazi punog pansiona, PDV i  besplatan parking.

 

 1. REZERVACIJA I UPLATA TROŠKOVA SMJEŠTAJA
 1. Korak – čitko popuniti prijavnicu (sve tražene informacije) i e-mailom poslati u Uniline

Osoba zadužena za rezervaciju smještaja: Hrvoje Mijić, e-mail: hrvoje.mijic@uniline.hr  obrađuje prijavnicu i unutar 24h ili prvi sljedeći radni dan povratno šalje ponudu / predračun sa svim detaljima za plaćanje uključujući broj žiro računa na koje se vrši uplata ugovorenog smještaja

 1. Korak – trener / klub plaća rezervirane usluge sukladno specifikaciji na predračunu – poziv na broj je broj predračuna
 2. Po primitku uplate UNILINE šalje potvrdu rezervacije i/ili voucher za rezervirani smještaj koji se predaje na recepciji izabranog smještajnog objekta prilikom dolaska u Umag
 3. Ne možete rezervirati dvokrevetnu sobu i onda prijaviti samo jednog trenera  već trebate navesti imena oba trenera, bez obzira da li su iz istog kluba ili ne, te u prijavnici pod napomenu napisati iz kojih klubova dolaze.

Preporučamo prijavnicu i kopiju uplate ponijeti sa sobom u Umag i po potrebi predočiti dokumente predstavniku agencije Uniline  koji će imati ured  u prostorijama HRS-a u hotelu „Sol Aurora“ zajedno sa HRS.

Prijavnicu za rezervaciju smještaja moći ćete  pronaći na web stranici www.uhrt.hr

 1. TRENERSKE ČLANARINE UT HRS-a za  2017./2018. natjecateljsku sezonu   (ukupno):
 • PREMIJER / I HRL: 660,00 KN
 • II HRL: 350,00 KN
 • III HRL: 220,00 KN
 • Županijske lige 150,00 KN
 • Mlađe dobne skupine : 130,00 KN
 • Mini rukomet: 100,00 KN

Svi treneri dužni su ispuniti prijavnicu  (koja vam je u prilogu) i poslati je u Ured HRS-a e-mail lidija@hrs.hr Svi treneri koji nisu u bazi podataka HRS-a (imaju stare papirnate licence) ili se žele učlaniti u Udrugu trenera dužni su tijekom trajanja seminara doći u Ured HRS-a u hotel Sol Umag (pored recepcije) da ih fotografiramo i unesemo njihove podatke u novu bazu podataka.

Prijavnicu za trenersku iskaznicu moći ćete  pronaći na web stranici www.uhrt.hr te ju trebate poslati na e-mail lidija@hrs.hr  najkasnije do 02.05.2017.

Treneri koji nemaju licencu, a imaju završenu neku od trenerskih škola mogu sve informacije o izdavanju licence pronaći na www.uhrt.hr.

  

 1. KOTIZACIJA ZA SUDJELOVANJE NA TRENERSKOM SEMINARU

Po sudioniku iznosi :

 • UKOLIKO SUDIONIK KORISTI SMJEŠTAJNE KAPACITETE U ORGANIZACIJI HRS-a KOTIZACIJA JE 750,00 kn
 • UKOLIKO SUDIONIK NE KORISTI SMJEŠTAJNE KAPACITETE U ORGANIZACIJI HRS-A KOTIZACIJA JE 1.300,00 KN

U kotizaciju su  uključeni: USB seminara i pokloni od Udruge trenera HRS-a. Kotizacijom se pokrivaju troškovi pripreme i snimanje USB-a, troškovi predavača i selekcija koje su demonstratori  na seminaru, troškovi dvorane, PRIJEVOZ AUTOBUSOM od hotela Sol Aurora do dvorane i nazad te sama realizacije seminara. Za potrebe prijevoza trenera organizirati će se dva autobusa ( cca 110 mjesta) koja će kretati ispred hotela Sol Aurora dvorani 20 minuta prije prvog predavanja, te 15 minuta nakon zadnjeg  predavanja (kod SD Marija i Lina).

 

NAPOMENA: Seminar je obvezan za sve trenere koji rade u Hrvatskoj. Ukoliko treneri neopravdano izostanu sa Seminara, na godišnju cijenu licence i članarine trebati će uplatiti zakasninu

od  3. 000,00 kn

jer u suprotnome neće imati pravo na licencu u 2017./2018. godini.

Ukoliko treneri ne dođu na seminar opravdano (ozbiljna bolest ili druge neodgodive okolnosti) licencu će moći produžiti jedino nakon što pošalju zamolbu Upravnom odboru Udruge trenera

( sa svom dokumentacijom)  i ako im se zamolba pozitivno riješi, uplatiti će zakasninu koju im utvrdi UO UT (do 3. 000,00 kn)  i članarinu te dobiti licencu za 2017./2018. godinu.

Računi će vam biti osobno uručeni u kancelariji HRS-a (ako je sve uredno uplaćeno) ili na adrese klubova u roku 10 dana od završetka seminara. Licence će VAM BITI POSLANE NAKON SEMINARA NA ADRESU KLUBOVA. Trenutne licence za sezonu 2016./2017. vam vrijede do 01.06.2016. 

TRENERI SU DUŽNI PRISUSTVOVATI SVIM PREDAVANJIMA U DVORANI TE ĆE NA PRVOM PREDAVANJU DOBITI  EVIDENCIJSKI KARTON U KOJI ĆE IM SE NA ULASKU I IZLASKU IZ DVORANE PRIJE I POSLIJE  SVAKOG PREDAVANJA EVIDENTIRATI NJIHOV DOLAZAK KOD SLUŽBENIH OSOBA HRS-a tj. udariti će im se žig u određeno polje na osobnom kartonu. Nakon 15 minuta od početka predavanja treneri više neće moći dobiti žig za navedeno predavanje. Svi treneri će morati napustiti dvoranu nakon predavanja da bi dobili žig. Prilikom novog ulaska u dvoranu na drugo predavanje opet će dobiti žig u osobni karton i tako do kraja Seminara. Nakon zadnjeg predavanja osobne kartone će pokupiti sl. osoba HRS-a te će nakon uvida u prisutnost na predavanjima trenerima naknadno na klubove biti poslane licence. Oni treneri koji će izostati sa predavanja neće imati pravo na produženje licence bez obzira na uplaćenu kotizaciju i članarinu za sezonu 2017./2018.

Trenerima koji će imati obveze tijekom Festivala rukometa u smislu vođenja ekipa za vrijeme Finalnog turnira Kupa za žene i muškarce te Završnice za kadete biti će odobren izostanak sa predavanja samo ukoliko u istom terminu vode svoje ekipe. U suprotnome im se ne dolazak neće opravdati. Sve će se to uskladiti sa voditeljima natjecanja koje će vodstvu seminara prezentirati raspored utakmica i imena trenera navedenih ekipa.

Svi treneri dužni su tijekom ulaska u dvoranu pokazati svoju licencu tako da ih službena osoba može evidentirati prilikom ulaska u dvoranu tako da ne bude zamjene identiteta trenera!!!!

Ove godine planiramo organizirati dva službena ulaza u dvoranu za vrijeme predavanja (glavni i sporedni) tako da smanjimo gužve te smo povećali pauzu između skoro svih predavanja sa 15 na 30 minuta tako da treneri imaju dovoljno vremena da izađu iz dvorane te imaju dovoljnu pauzu.

 

 1. UPLATA TROŠKOVA TRENERSKIH ČLANARINA I KOTIZACIJA

NA ŽIRO RAČUN HRS-a ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR6823600001500046528

NAPOMENA:

NE POSTOJI MOGUĆNOST UPLATE TROŠKOVA SEMINARA U GOTOVINI (zbog fiskalizacije).

SVE UPLATE, bez iznimke, MORAJU BITI IZVRŠENE NA GORE NAVEDENI ŽIRO RAČUN Hrvatskog rukometnog saveza.

Ukoliko JE UPLATITELJ RUKOMETNI KLUB ILI DRUGA PRAVNA OSOBA (tvrtka, obrt, udruga i dr.) na UPLATNICI je obavezno navesti slijedeće podatke:

 1. a) NAZIV I ADRESU UPLATITELJA (rukometnog kluba ili druge pravne osobe)
 2. b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA
 3. c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti IME I PREZIME TRENERA te što je i za koga uplaćeno (upute u nastavku)

Ukoliko je UPLATITELJ FIZIČKA OSOBA (TRENER) na UPLATNICI je obavezno navesti:

 1. a) IME I PREZIME TE ADRESU UPLATITELJA (trenera)
 2. b) OIB UPLATITELJA obavezno je navesti U RUBRICI POZIV NA BROJ ODOBRENJA
 3. c) u rubrici OPIS PLAĆANJA obvezno navesti IME I PREZIME TRENERA te što je i za koga uplaćeno (upute u nastavku)

VAŽNO:

 1. Kada troškove KOTIZACIJE I LICENCI  uplatite na ŽIRO račun IBAN HRS-a, čitku i jasno vidljivu kopiju uplate obavezno pošaljite na e-mail s.joka@hrs.hr ili s.pihler@hrs.hr najkasnije do 05.05.2017. (petak )
 2. U rubrici opis plaćanja navedite što je i za koga uplaćeno (npr. Anić kotizacija + 1.HRL; Perić kotizacija + ŽL; Matić kot. + 2.HRL) 
 3. svi zatraženi podatci moraju biti čitko upisani i vidljiv na kopiji uplate te su isti obvezni i nužni kako bismo vam ispostavili račun za uplaćena sredstva.

URED HRS-a  NALAZITI ĆE SE U PRIZEMLJU HOTELA (PORED RECEPCIJE) “ SOL  AURORA„ U UMAGU I TAMO  SE:

 • SVI TRENERI SE TREBAJU PRIJAVITI U URED HRS-a ( jedan trener može prijaviti sve trenere iz svog kluba tako da se ne stvara gužva),
 • DONIJETI NA UVID SVE UPLATE ZA SEMINAR (za KOTIZACIJU I LICENCE) ,
 • PODIGNUTI POKLONE OD UDRUGE TRENERA
 • UKOLIKO NEMAJU TRENERSKU ISKAZNICU ILI TREBAJU NOVU TRENERSKU ISKAZNICU sve formalnosti mogu obaviti u Uredu HRS-a
 • DOBITI SVE DODATNE INFORMACIJE
 1. DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti u uredu Hrvatskog rukometnog saveza od:

 

S poštovanjem,

Voditeljica seminara                                                 Predsjednik Udruge trenera HRS-a

mr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić                                            prof. dr. sc. Dinko Vuleta

 

Dokumente sa svim podatcima možete preuzeti na dolje navedenim poveznicama:

Završni raspis:

ZAVRSNI RASPIS 2017
ZAVRSNI RASPIS 2017
ZAVRSNI-RASPIS-2017_4.pdf
223.1 KiB
767 Downloads
Detalji...

Prijavnica Uniline:
PRIJAVNICA TRENERA UNILINE
PRIJAVNICA TRENERA UNILINE
PRIJAVNICA-TRENERA-UNILINE.doc
42.0 KiB
622 Downloads
Detalji...

Prijavnica trenera:
PRIJAVNICA TRENERA HRS
PRIJAVNICA TRENERA HRS
PRIJAVNICA-TRENERA-HRS.doc
2.1 MiB
802 Downloads
Detalji...