Trenutno pregledavate HRS ORGANIZIRA MASTER TEČAJ ZA EHF PRO LICENCU (IV. NIVO)

HRS ORGANIZIRA MASTER TEČAJ ZA EHF PRO LICENCU (IV. NIVO)

Zagreb, 08.12.2020.
HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ U SURADNJI SA EUROPSKOM RUKOMETNOM FEDERACIJOM (EHF)
ORGANIZIRA MASTER TEČAJ ZA EHF PRO LICENCU ( IV NIVO )

Prijave za Master tečaj produžuju se do 22. 01. 2021.

ORGANIZATORI Hrvatski rukometni savez, Metalčeva 5, 10000 Zagreb
u su-organizaciji sa Europskom rukometnom federacijom (EHF)

TERMINI I MJESTO TEČAJA:
1. dio teoretska predavanja 01.02.2021.-01.05.2021.
2. i 3. dio praktična predavanja 01.05.-01.09.2021.
*Napomena: točni termini i mjesta održavanja definirati će se sukladno situaciji sa COVID-19. Teoretska predavanja održati će se online u terminima sukladno dogovoru sa sudionicima i predavačima

VODITELJICA TEČAJA dr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić,
e-mail lidija@hrs.hr Metalčeva 5/8 kat 10000 Zagreb
SUDIONICI Minimalan broj sudionika: 20
Maksimalni broj sudionika: 50

UVJETI PRIJAVE:

OPĆI KRITERIJI: Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće osnovne uvjete za prisustvovanje Master tečaju:
• Dob: najmanje 30 godina,
• A / III nivo trenerske licencu UT HRS-a sukladno Propisniku UT HRS-a ili neke od drugih udruga članica Rinck Convention:
OPĆI KRITERIJI- KANDIDATI TREBAJU ZADOVOLJITI I JEDAN OD NAVEDENIH UVJETA:
• minimalno 2 godina rada kao trener ili pomoćni trener u PREMIER HRL ili I. HRL u Hrvatskoj ili nekoj od država potpisnica EHF Rinck Konvencije
• minimalno 2 godine rada sa nacionalnom reprezentacijom (seniori, juniori, kadeti, ml. kadeti) kao izbornik, trener ili pomoćni trener
• minimalno 2 godina rada kao trener ili pomoćni trener kluba koji je nastupao u službenim natjecanjima EHF
• *VAŽNA NAPOMENA: naknadno u suradnji sa EHF trebaju se definirati kriteriji za „fast line“ tj. za vrhunske igrače-igračice koji su osvojili medalju na OI, SP ili EURO ili imali određen broj nastupa za reprezentaciju svoju države.

POTPUNOM PRIJAVOM SE SMATRA:
1. Dostavljen službeni obrazac ( PRIJAVNICA) za prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom ( gore navedenom). Ukoliko se prijavi više od 50 kandidata imati ćemo listu čekanja sukladno postavljenim kriterijima.
POTREBNE POTVRDE: Kandidati trebaju poslati slijedeće skenirane ( pdf file) dokumente:

1. Kopiju diplome ili uvjerenja o usavršavanju (ako nisu u registru UT HRS)
2. Kopiju osobne iskaznice ili putovnice
3. Potvrda matične Udruge trenera člana EHF da ima III nivo licence (ako ih nema u Registru UT HRS-a)
4. Potvrda od nacionalnog saveza ili kluba u svezi trenerskog iskustva ( nacionalne reprezentacije, PREMIER/I HRL ili EHF natjecanja)
5. Sportski životopis trenera (hrvatski i engleski jezik)
KONTAKT OSOBA I DATUM PRIJAVE Prijavnicu i popratnu dokumentaciju kandidati trebaju poslati skenirane do 30.12.2020. e-mail adresu lidija@hrs.hr
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirati Lidiju Bojić-Ćaćić na e-mail lidija@hrs.hr

UVJETI ZA ZAVRŠETAK EDUKACIJE Prisustvovanje na predavanjima: obavezno je prisustvovanje na 80% predavanja teoretskih i praktičnih da bi se pristupilo završnom ispitu.
Završni ispit ili obrana Master rada (teze), svaki kandidat prezentira pred članovima komisije u trajanju 30 minuta.
Kandidati trebaju završiti tečaj najkasnije dvije godine od završetka predavanje (3 dio), a završni ispit (obrana rada) mogu polagati najviše 3 puta. Dodatna uputstva sudionici će dobiti nakon 1. dijela tečaja.
PRIJAVE

Treba OBAVEZNO ispuniti formular PRIJAVNICA ZA MASTER TEČAJ koji ćemo vam dostaviti u prilogu ili ga možete naći na www.uhrt.hr.
TERMINI TEČAJA, MJESTO ODRŽAVANJ IZNOS I KOTIZACIJE 1. dio teoretska predavanja 01.02.2021.-01.05.2021. online putem HRS platforme. Kotizacija: 3.750, 00 kn ili 500 Eura za strane trenere .
2. dio praktična predavanja 01.05.-01.09.2021. mjesto će se naknadno odrediti sukladno epidemiološkim prilikama. Kotizacija: 3.750, 00 kn ili 500 Eura za strane trenere
3. dio praktična predavanja i obrana Master rada 01.05.-01.09.2021. mjesto će se naknadno odrediti sukladno epidemiološkim prilikama. Kotizacija: 3.750, 00 kn ili 500 Eura za strane trenere
UKUPNO: 11.250,00 kn ILI 1.500,00 Eura za strane državljane
Kotizacija se uplaćuje u tri rate na račun HRS-a najkasnije 14 dana prije početka svakog dijela tečaja.
Ovisno o valuti plaćanja predračun će vam biti poslan na vašu e-mail adresu 15 dana prije početka određenog dijela tečaja.

ZADAĆE I CILJ EDUKACIJE: Glavna zadaća ovog tečaja je da kandidati usavrše i nadograde svoja rukometna znanja koja su im potrebna za trenIranje i vođenje ekipa na najvišem nivou u klupskom i reprezentativnom rukometu.
CILJEVI SU:
1. upoznati kandidate sa vrhunskim stručnim znanjima i zakonitostima značajnima za rukometnu igru
2. naučiti kandidate da analiziraju i urednuju morfološke i motoričke parametre kod rukometašica i rukometaša različitih dobnih skupina i nivoa znanja te ih upoznati sa različitim procesima i vrstama treninga u rukometu.
Usavršavanje odgovara zahtjevima Europske rukometne federacije za 4. Nivo trenera EHF PRO (Master) trener i u skladu je sa Rinck Konvencijom (HRS je član od 2004. godine).

DOBIVENE KOMPETENCIJE: Nakon završenog usavršavanja kandidati će dobiti 4. nivo licence pod nazivom EHF PRO TRENER (EHF PRO MASTER COACH) I DIPLOMU MASTER TRENERA OD EHF. Svi treneri koji dobiju EHF PRO LICENCU trebaju se nastaviti educirati na nacionalnim Seminarima za trenere je im se u suprotome EHF PRO LICENCA može ukinuti sukladno EHF kriterijima.

VAŽNA NAPOMENA: TRENERIMA KOJIMA NEDOSTAJE MANJI DIO ISKUSTVA U TRENIRANJU, SUKLADNO KRITERIJIMA IZ OVOGA DOPISA:
• minimalno 2 godina rada kao trener ili pomoćni trener u I. HRL u Hrvatskoj ili nekoj od država u Rinck Convention
• minimalno 2 godine rada sa nacionalnom reprezentacijom (seniori, juniori, kadeti, ml. kadeti) kao izbornik, trener ili pomoćni trener
• minimalno 2 godina rada kao trener ili pomoćni trener kluba koji je nastupao u službenim natjecanjima EHF
I POSJEDUJU »A« LICENCU MOGU SLUŠATI MASTER TEČAJ, ALI SEMINARSKI RAD ĆE MOĆI BRANITI TEK KADA BUDU IMALI ZADOVOLJEN JEDAN OD GORE NAVEDENIH UVJETA.
ZA SVE NAVEDENE TRENERE HRS će organizirati obranu Seminarskog rada u Hrvatskoj kada steknu potrebito iskustvo u vođenju ekipa.

Predavanja i obrana rada biti će organizirani ha hrvatskom jeziku.

Točnu satnicu i teme dobiti ćete najkasnije 10 dana prije početka tečaja na vaše e-mail adrese.

Srdačan pozdrav,

Predsjednik Udruge trenera
Lino Červar

Glavni tajnik HRS-a
Damir Poljak, dipl Iur.

        

Preuzmite dokumente:

2021 Master Tečaj EHF-HRS
2021 Master Tečaj EHF-HRS
2021-Master-tecaj-EHF-HRS_2.pdf
913.8 KiB
131 Downloads
Detalji...

PRIJAVNICA MASTER HRS 2021
PRIJAVNICA MASTER HRS 2021
PRIJAVNICA-MASTER-HRS-2021.docx
755.3 KiB
171 Downloads
Detalji...