Trenutno pregledavate 45. Središnji seminar Udruge trenera HRS-a, Poreč, od 13. do 15. svibnja 2022.

45. Središnji seminar Udruge trenera HRS-a, Poreč, od 13. do 15. svibnja 2022.

Zagreb, 18. 2. 2022.

Predmet:  45. Središnji seminar Udruge trenera HRS-a, Poreč,  od 13. do 15. svibnja 2022.

Poštovane kolegice i kolege treneri,

Hrvatski rukometni savez  organizira 45. Središnji seminar za rukometne trenere  u terminu:

od 13. 5. 2022. do 15. 5. 2022. u gradu Poreču.

Sva predavanja realizirati će se u SD Žatika, a smještaj je organiziran u hotelu Valamar Rubin u Poreču.

U suradnji sa Europskom rukometnom federacijom (EHF) Seminar HRS-a ulazi u europski sustav seminara za edukaciju trenera i produženje EHF Pro licence (Renewal seminar).

Seminar počinje  13. 5. 2022. (petak) u  09:00 sati u SD Žatika, a završava  15. 5. 2022. (nedjelja)  u 13:00 sati.

URED Seminara HRS-a nalaziti će se u sportskoj dvorani ŽATIKA u prizemlju pored sportskog ulaza.

HRS ne organizira prijevoz autobusom od hotela do dvorane.  Poštovati će se svi propisani epidemiološko-higijenski standardi koje će odrediti nadležni stožer Civilne zaštite Istarske županije. Sve detaljnije informacije proslijediti ćemo vam 7 dana prije početka Seminara.

Program seminara moći ćete pronaći na web stranici Udruge trenera  www.uhrt.hr od 2. 5. 2022.

Svi treneri koji imaju aktiviranu trenersku licencu i rade u rukometu dužni su prisustvovati  Središnjem seminaru jer u suprotnome neće moći aktivirati licencu za natjecateljsku sezonu 2022./2023.

 1. SMJEŠTAJ

NAPOMENA:  Ukoliko ne rezervirate smještaj do 22. 4. 2022. ne možemo vam jamčiti smještaj u hotelu  u organizaciji HRS-a zbog ograničenih kapaciteta. Troškove smještaja nije moguće platiti na recepciji hotela.

TROŠKOVI punog pansiona  (3 obroka-švedski stol) PO OSOBI,  DNEVNO:

NAZIV HOTELA

Hotel Valamar Rubin***

SOBA 1/1 Jednokrevetna

595,00 kn

SOBA 1/2 Dvokrevetna

395,00 kn

SOBA 1/2 +1 Dvokrevetna s pomoćnim ležajem
395,00 kn

Specifikacija:

 • SOBA 1/1 jednokrevetna osoba – BROJ SOBA JE OGRANIČEN TE ĆE SE POPUNJAVATI PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PRIJAVA, ODNOSNO UPLATA.
 •  SOBA  1/2 dvokrevetna soba
 • SOBA 1/2+1 dvokrevetna soba s pomoćnim ležajem – BROJ SOBA JE OGRANIČEN TE ĆE SE POPUNJAVATI PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PRIJAVA, ODNOSNO UPLATA.

U cijenu  su  uključeni:

  • Smještaj na osnovi punog pansiona, boravišna pristojba, PDV i  besplatan parking.
  • Ulazak u sobu moguć je od 14 sati, odjava iz sobe do 10 sati.
  • Puni pansion početna/završna usluga: ručak/doručak ili večera/ručak.
  • Dodatni obrok je 76,00 kn i plaća se unaprijed prilikom prijave. Troškove smještaja i dodatnog obroka nije moguće platiti na recepciji hotela.
  • Obavezno navedite da li plaćate kao fizičke ili pravne osobe. Ako plaćate kao pravne, obavezno poslati podatke o firmi/klubu (naziv, adresa, OIB).
  • Termini obroka bit će prilagođeni rasporedu i satnici seminara.

1.1. REZERVACIJA I UPLATA TROŠKOVA SMJEŠTAJA

 1. Korak – čitko popuniti online prijavnicu koja se nalazi na web stranici www.uhrt.hr/prijava  Nakon što ispunite prijavnicu, ista će vam stići na klupski e-mail te na e-mail gđe Dunje Bošnjak iz Uniline koja obrađuje prijavnicu i unutar 48 sati ili prvi sljedeći radni dan povratno šalje ponudu / predračun sa svim detaljima za plaćanje uključujući broj IBAN na koji se vrši uplata ugovorenog smještaja.
 2. Korak – trener / klub plaća rezervirane usluge sukladno specifikaciji na predračunu / ponudi – poziv na broj je broj ponude / predračuna i šalje kopiju uplate na e-mail rukomet@uniline.hr
 3. Po primitku uplate UNILINE šalje potvrdu rezervacije.
 4. Nije moguće rezervirati dvokrevetnu sobu, a prijaviti samo jednog trenera, već trebate navesti imena oba trenera, bez obzira na to da li su iz istog kluba ili ne te u prijavnici pod napomenu napisati iz kojih klubova dolaze.

KOPIJU prijavnice i kopiju uplate ponijeti sa sobom u Poreč i po potrebi predočiti dokumente predstavniku agencije Uniline koji će imati ured u prizemlju SD ŽATIKA zajedno sa HRS osobljem.

Online Prijavnicu za rezervaciju smještaja moći ćete  pronaći na web stranici www.uhrt.hr/prijava

Sve dodatne informacije u svezi smještaja možete dobiti od gđe Dunje Bošnjak, e-mail rukomet@uniline.hr broj mobitela 098 231077.

2. TRENERSKE ČLANARINE UDRUGE TRENERA HRS-a ZA NATJ. SEZONU 2022./2023.

Predstavnici klubova prilikom online prijave trenera trebaju obavezno izabrati rang natjecanja (PREMIER/I HRL, II HRL, III HRL, ŽL, MDS ili MR). 

Klubovi ili treneri NE TREBAJU plaćati članarine za licence prije seminara već će Upravni odbor HRS-a naknadno donijeti odluku o plaćanju  koju ćemo proslijediti svim klubovima najkasnije prije početka natjecateljske sezone.

Svi treneri dužni su ispuniti i poslati online prijavnicu  sa www.uhrt.hr  najkasnije do 20.04. 2022.

Treneri koji nisu u bazi podataka HRS-a ili se žele učlaniti u Udrugu trenera dužni su prije seminara poslati svoje podatke na e-mail d.bojic@hrs.hr (sve informacije na www.uhrt.hr), u suprotnome neće moći dobiti poklone HRS-a.

Formular (za nove trenere) za upis u bazu podataka moći ćete  pronaći na web stranici www.uhrt.hr/formular te ga trebate poslati na e-mail d.bojic@hrs.hr  najkasnije do 07. 6. 2021.

3. KOTIZACIJA ZA SUDJELOVANJE NA TRENERSKOM SEMINARU

Kotizacije se ne trebaju plaćati prije seminara. Upravni odbor HRS-a naknadno će donijeti odluku koju ćemo proslijediti svim klubovima do početka natjecateljske sezone. Svi treneri koji prisustvuju seminaru i članovi su Udruge trenera  dobiti će poklone od strane HRS-a.

Kotizacija za trenere koji nisu članovi Udruge trenera HRS-a ili za trenere koji rade izvan teritorija Republike Hrvatske iznosi  1.500,00 kn ili protuvrijednost 200,00 € te se uplaćuje na IBAN HR5423900011101022716  u HPB BANCI.  Prilikom uplate molimo navesti ime i prezime trenera, a svrhu uplate je Kotizacija za Seminar trenera 2022.

NAPOMENA: Seminar je obvezan za sve trenere koji rade u Hrvatskoj. Ukoliko treneri neopravdano izostanu sa seminara na godišnju cijenu licence i članarine trebati će uplatiti zakasninu  od  3. 000,00 kn jer u suprotnome neće imati pravo na licencu u 2022./2023. godini.

Ukoliko treneri ne dođu na seminar opravdano (ozbiljna bolest ili druge neodgodive okolnosti) licencu će moći produžiti nakon što pošalju zamolbu Upravnom odboru Udruge trenera (sa svom dokumentacijom). Ako im se zamolba pozitivno riješi uplatiti će zakasninu koju im utvrdi UO UT (do 3.000,00 kn) i eventualno članarinu te imati pravo na aktivaciju licence za 2022./2023. godinu.

Licence za natjecateljsku sezonu 2022./2023. biti će aktivirane u bazi podataka nakon 1. 9. 2022. Trenutne licence za sezonu 2021./2022. biti će aktivne do  1. 7. 2022. 

TRENERI SU DUŽNI PRISUSTVOVATI SVIM PREDAVANJIMA U SPORTSKOJ DVORANI. NA PRVOM PREDAVANJU PRILIKOM ULASKA U DVORANU DOBITI  ĆE  EVIDENCIJSKI KARTON koji će trebati ovjeriti prije i poslije svakog predavanja. Nakon 15 minuta od početka predavanja treneri više neće moći dobiti žig za navedeno predavanje. Nakon zadnjeg predavanja 15. 5. 2022. osobne kartone će pokupiti službena osoba HRS-a na izlazu iz dvorane te će nakon uvida u prisutnost na predavanjima te eventualno plaćanje članarine (sukladno odluci UO HRS-a) trenerima BITI AKTVIRANE LICENE. Treneri koji izostanu sa predavanja neće imati pravo na produženje licence bez upućivanja zamolbe Udruzi trenera.

VAŽNO:

URED UT HRS-a  NALAZITI ĆE SE U PRIZEMLJU SD ŽATIKA  U POREČU I SVI TRENERI SU OBVEZNI:

 • PRIJAVITI SE U URED HRS-a (kako bi izbjegli stvaranje gužve jedan trener može prijaviti sve   trenere iz svog kluba).
 • PREUZETI POKLONE OD HRS-a

Preuzmite dokumente:

Informacije Seminar Trenera 2022
Informacije Seminar Trenera 2022
Informacije-Seminar-trenera-2022.pdf
319.3 KiB
561 Downloads
Detalji…
Nagrade trenerima 2022
Nagrade trenerima 2022
Dopis-nagrade-trenerima-2022.pdf
209.5 KiB
302 Downloads
Detalji…
ODK-4-Odluka o moratoriju
ODK-4-Odluka o moratoriju
ODK-4-Odluka-o-moratoriju.pdf
280.7 KiB
107 Downloads
Detalji…
Program Seminara 2022 ENG
Program Seminara 2022 ENG
Program-seminara-2022-ENG.pdf
1.4 MiB
191 Downloads
Detalji…
Program Seminara 2022 HRV
Program Seminara 2022 HRV
Program-seminara-2022-HRV.pdf
1.4 MiB
632 Downloads
Detalji…

Srdačan pozdrav, vidimo se u Poreču.

Voditeljica seminara

dr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić

Predsjednik Udruge trenera HRS-a

Lino Červar

Na 45. seminar Udruge trenera Hrvatskog rukometnog saveza u Poreču možete se prijaviti dolje: