Trenutno pregledavate Određeni su stručni regionalni suradnici-suradnice HRS-a za ženski rukomet u natjecateljskoj sezoni 2022./2023.:

Određeni su stručni regionalni suradnici-suradnice HRS-a za ženski rukomet u natjecateljskoj sezoni 2022./2023.:

  • Kategorija objave:Novosti

Hrvatski rukometni savez nastavlja sa radom stručnih suradnika HRS-a za djevojke koji će u suradnju sa nama i vama kvalitetnije informirati sve klubove u svezi Kampa HRS-a te na terenu u razgovoru sa trenerima u klubovima napraviti popis perspektivnih igračica po regijama, rođenih 2006/2007 i 2008/2009 godine. Cilj HRS-a je da nam u Kamp dođu najperspektivnije igračice te da se selekcioniraju najbolje igračice za reprezentacije mlađih uzrasta HRS-a. Stručni suradnici će isto tako okupiti perspektivne igračice te ih selekcionirati za regionalnu reprezentaciju.

Stoga molimo regionalne voditelje da stručnim suradnicima u svojoj regiji osigurate termine u sportskoj dvorani ( na nivou vaše regije) za igračice rođene 2006/2007 i termine za igračice rođene 2008/2009., tako da mogu odraditi treninge sa perspektivnim igračicama iz regije.  

Termini u dvorani trebali bi biti vikendom ili praznicima prijepodne  u trajanju 2 sata za svaku selekciju,  a u terminima regionalnih okupljanja sukladno Kalendaru natjecanja za 2022/2023 godinu ( u prilogu šaljem Kalendar ml dobne skupine za djevojke).

Stručni suradnici na nivou svoje regije  trebaju sastaviti popis perspektivnih igračica         ( 16-20 igračica za svaku selekciju) uz pomoć trenera koji rade u klubovima na vašoj regiji te klubove i HRS informirati o daljnjim aktivnostima.

Isto tako stručni suradnici HRS-a trebaju surađivati sa izbornicima i trenerima regionalnih reprezentacija. Osobno ću posjetiti svaku regiju u terminu koje dogovorim sa stručnim suradnicima. Pozvane igračice obvezne su prisustvovati regionalnim okupljanjima, a ukoliko su spriječene zbog zdravstvenih problema ili sl. trebaju poslati ispričnicu sa popratnom dokumentacijom na e-mail stručnog regionalnog suradnika. Tijekom okupljanja poštivati će se epidemiološke preporuke HZJZ i HRS-a.

Svaki  stručni suradnik-suradnica  trebaju na nivou svoje regije okupiti svoje pomoćnike, izbornike-izbornice i trenere-trenerice navedenih selekcija za rad tijekom regionalnih okupljanja. Stručni regionalni voditelji dužni su mi poslati imena  izbornika-izbornica te trenera-trenerica  regionalnih selekcija te da svi zajedno radimo za boljitak ženskog rukometa. Program rada će biti poslan po godištima od strane HRS-a za svako okupljanje i godište.  Treneri u klubovima dužni su surađivati sa regionalnim suradnicima HRS-a te informirati svoje igračice u svezi regionalnih okupljanja.

Određeni su stručni regionalni suradnici-suradnice HRS-a za ženski rukomet u natjecateljskoj sezoni 2022./2023.:

Stručni suradnik-ca  HRS-a:

GRAD ILI REGIJA

REGIONALNI VODITELJI

KREŠIMIR MODRIĆ&TOMISLAV REŠICKI

ISTOČNA HRVATSKA

Goran Peterko

VIŠNJA HRMIĆ & ZVONIMIR KUTIJA

RIJEKA I KVARNER

Dubravko Konjuh

DIEGO DATOS&DORIS BELUŠIĆ

ISTRA

Senad Imamović

VEDRAN KRKAČ&ANĐA BILOBRK

GRAD ZAGREB

Zoran Mlinarić

DUBRAVKA TUNJIĆ& DORA KRNJEVIĆ DOKUZOVIĆ

ZG ŽUPANIJA

Nenad Plašić

DRAGICA DŽONO&MAJA GRDIĆ

SJEVERNA HRVATSKA

Dieter Benotić

IVAN JERKOVIĆ& ANTE BURGER &LJUBO VUKIĆ

DALMACIJA

Stefano Rajković

Obveze stručnih suradnika po regijama:

  • Napraviti popis klubova u svojoj regiji te ih kontaktirati
  • Predlagati instruktorici HRS-a perspektivne igračice  za Kamp HRS-a+nacionalne reprezentacije
  • Organizirati sastanak sa trenerima u klubovima te ih upoznati sa Kampom HRS-a 2023. i predložiti trenere koji su stručni i angažirani da rade na Kampu 2023.
  • Napraviti popis perspektivnih igračica sa svoje regije rođenih 2006/2007 i 2008/2009. (maksimalno 16-20 igračica)  koje bi trebalo doći na Kamp HRS-a  i ujedno bi bile članice regionalne reprezentacije
  • Termini okupljanja regionalnih reprezentacija navedeni su u kalendaru natjecanja za mlađe dobne skupine, a stručni suradnici mogu okupiti igračice i u drugim terminima ukoliko to odgovara klubovima sa navedene regije
  • U suradnji sa županijskim savezom i klubovima dobiti minimalno termin od 2 sata termina za svaku generaciju sukladno kalendaru natjecanja
  • Poslati izvješće na e-mail lidija@hrs.hr  nakon okupljanja te  opisati sve aktivnosti  tijekom navedenog mjeseca+poslati izvješće (u posebnom formularu) za objavu na web stranici Kampa HRS-a

Srdačan pozdrav i zahvaljujem vam se na budućoj suradnji,

Instruktorica HRS-a za ženski rukomet

dr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić