Trenutno pregledavate P R I J A V A

P R I J A V A

  • Kategorija objave:Novosti

ZA TRENERSKI TEČAJ ZA TRENERE RUKOMETA

PULA, 23.06.-05.07.2012.

Kandidat treba popuniti prijavu sa svim traženim podacima te uz prijavu dostaviti slijedeće priloge:

Kandidati sa potpunom dokumentacijom od 1. dijela, šalju samo prijavu.

 

 

  1. Domovnicu ( presliku )
  2. Svjedodžbu (SSS-a) ili diplomu (presliku)
  3. Kratki športski životopis
  4. Preporuku kluba ili saveza

 

Prijavu sa svim potrebnim prilozima ( dokumentacijom ) molimo preporučenom poštom poslati  do __20 lipnja__2012_  . godine, na adresu: HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ, ( za Silvu Šuster ), Metalčeva 5, 10000 ZAGREB,.