Trenutno pregledavate Suradnja zaklade “Hrvatska za djecu” i Hrvatskog rukometnog saveza

Suradnja zaklade “Hrvatska za djecu” i Hrvatskog rukometnog saveza

 • Kategorija objave:Novosti

Poštovani,

Zaklada „Hrvatska za djecu“ i Hrvatski rukometni savez su od 01.01.2015. pokrenuli zajednički projekt „SPORT SVIMA I SPORT ZA SVAKOGA – JEDNAKE MOGUČNOSTI ZA SVAKO DIJETE“  pomoći siromašnoj djeci koja se bave rukometom rođenima 2000., 2001., 2002. i 2003. godine.

U tu svrhu zajedničkim sredstvima smo kupili:

 

 • 320 pamučnih trenirki,
 • 320 sportskih hlačica i majica
 • 320 kožnih lopti broj 1.

Svjesni teške situacije u državi i u sportu ciljevi su nam:

 • uključiti što veći broj siromašne djece da se bave sportom-rukometom
 • prepoznati talentiranu djecu za rukomet te ih uključiti u nacionalne selekcije
 • kvalitetnim radom na regionalnim kampovima unaprijediti znanja i sposobnosti talentiranih sportaša

Stoga smo zajednički napravili kriterije koje djeca trebaju zadovoljiti da bi bila uključena u ovaj projekt:

PREDLOŽENI KRITERIJI:

 1. Imovinski cenzus po članu obitelji

Imovinski cenzus određen je na način da se u obračun uzima 100% proračunske osnovice naknada, potpora i otpremnina za mirovinu koja za 2015. godinu iznosi 3.326 kn (čl. 21 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2015. NN 148/14)

Pod prihodom u smislu našeg Pravilnika podrazumijevaju se:

 1. prosječna mjesečna neto-plaća, odnosno naknada s osnova zaposlenja ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini odnosno u zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja zahtjeva ili prijave za dodjelu potpore;
 2. mirovina (s zaštitnim i drugim dodacima na mirovinu), naknada mirovine ili novčana naknada u prosječnom mjesečnom iznosu ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini odnosno u zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja zahtjeva ili prijave za dodjelu potpore;
 3. dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva), dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak utvrđen za poreznu osnovicu poreza na dohodak za prethodnu godinu odnosno u zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja zahtjeva ili prijave za dodjelu potpore;
 4. naknada plaće za vrijeme bolovanja te rodiljna i roditeljska novčana potpora ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini odnosno u zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja zahtjeva ili prijave za dodjelu potpore

Kod bodovanja mi ćemo koristimo razrede prema prihodu na sljedeći način te ih i bodovati:

–                     do 20% proračunske osnovice vrednuje se s 10 bodova,

–                     od 20,01% do 40% proračunske osnovice vrjednuje se s 9 bodova,

–                     od 40,01% do 60% proračunske osnovice vrjednuje se s 8 bodova,

–                     od 60,01% do 80% proračunske osnovice vrjednuje se s 7 boda i

–                     od 80,01% do 100% proračunske osnovice vrjednuje se s 6 boda.

Dokaz: Potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu i prihod zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave, te Izjava o sastavu kućanstva (ime, prezime, datum rođenja i OIB) kako bi mogli utvrditi prihod po članu. Izjava ne mora biti ovjerena kod Javnog bilježnika, nego samo napisana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

2. Ukoliko je jedan od roditelja nezaposlen – 5 bodova, oba roditelja nezaposlena 10 bodova.

Dokaz: Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili Izjava roditelja zajedno s Potvrdom HZZ-a da ne prima naknadu s burze.

3. Ukoliko dijete živi sa samohranim roditeljom ili je dijete bez jednog roditelja 10 bodova. Dijete bez oba roditelja – 20 bodova.

Dokazi:

Ukoliko je dijete samohranog roditelja –Rodni list djeteta ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da je dijete samohranog roditelja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi.

Ukoliko je dijete bez roditelja – Rodni list za dijete i Smrtni list za umrlog roditelja.

4. Ukoliko dijete dolazi iz višečlane obitelji – roditelji i troje ili više djece – po dva boda za treće i svako iduće dijete u obitelji (ako je četvero djece kandidat dobiva 4 boda, petero 6 bodova itd.)

Dokaz:

Izjava o sastavu kućanstva na kojoj je popis svih članova obitelji s datumom rođenja i OIB-om (ista izjava kao pod 1.)

Svaki sudionik treba donijeti i potvrdu od rukometnog kluba da je član kluba sa brojem igračke registracije te ispuniti Obrazac za prijavu u projekt.

Kada prikupimo svu dokumentaciju ( socijalna služba, HZZ , potvrda kluba itd) napraviti ćemo rang listu te na osnovi toga podijeliti djeci poklon pakete od Zaklade i HRS-a. Svaki roditelj će dobiti informaciju o mjestu i vremenu dodijele poklon paketa.

Članovi komisije su: Damir Poljak (gl. tajnik HRS), Lidija Bojić-Ćaćić

( voditeljica projekta) i Luka Panza (suradnik HRS-a za muški rukomet).

Roditelji su dokumentaciju dužni dostaviti najkasnije do 01.07.2015. na e-mail lidija@hrs.hr ili na adresu HRS, Metalčeva 5, 10000 Zagreb.

S poštLogotip_for_webovanjem.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Glavni tajnik HRS-a

Damir Poljak, dipl. iur