Trenutno pregledavate Započeo je proces aktivacije trenerskih licenci za natjecateljsku sezonu 2023./2024.
Seminar trenera, Poreč, Croatia, 26.05.2023 Mandatory Credit © /Nebojša Tejić/Kolektiffimages

Započeo je proces aktivacije trenerskih licenci za natjecateljsku sezonu 2023./2024.

Poštovane kolegice i kolege treneri,

ususret novoj natjecateljskoj sezoni 2023./2024. u kojoj vas očekuje veliki angažman upoznajemo vas sa novostima i procedurama za aktivaciju trenerskih licenci. U bazi podataka trenutno se nalazi upisano 1364 trenera i nadamo se da ćemo po broju aktiviranih licenci nadmašiti prethodnu sezonu.

Upravni odbor HRS-a za ovu je natjecateljsku sezonu donio odluku da se aktiviranje trenerskih licenci ne naplaćuje, tako da klubovi nemaju nikakvih troškova u svezi licenciranja trenera. Navedena odluka  odnosi se na sve trenere koji se nalaze u Registru trenera, a bili su prisutni na svim predavanjima 46. Seminara trenera u Poreču 2023. te na sve one koji su u međuvremenu završili neki nivo trenerske izobrazbe sukladno Propisniku o licenciranju HRS-a.

Svi treneri koji nisu nazočili predavanjima na seminaru u Poreču dužni su poslati zamolbu za aktivacijom licence sa popratnom dokumentacijom (razlozima izostanka sa seminara) na email d.bojic@hrs.hr te će im se sukladno razlozima izostanka eventualno odrediti zakasnina.

Krenuli smo sa aktivacijom trenerskih licenci za natjecateljsku sezonu 2023./2024. pa će tako svim  trenerima biti aktivirana  licenca za rang natjecanja iz prijave za seminar.

Naravno, nivo ili vrsta licence je i dalje sukladna vašoj  završenoj trenerskoj izobrazbi i dijeli se u 4 nivoa sukladno EHF propisnicima:  EHF PRO licenca , A licenca , B licenca i  C  licenca. Najviši nivo licence u Europi je EHF PRO licenca  koji dobivaju treneri nakon završenog Master tečaja (160 sati). U bazi podataka je trenutno 64 trenera sa važećom EHF PRO licencom.

Sve aktivirane licence moći ćete pronaći na www.uhrt.hr pod popis licenciranih trenera te će se popis svakodnevno nadopunjavati sukladno aktiviranju licenci. Isto tako svi treneri i trenerice kojima nedostaje neki podatak ili dokument u Registru trenera HRS-a dobiti će obavijest na e-mail te ih molimo da nam dostave traženu dokumentaciju.

Naglašavamo da se licenca NE MOŽE aktivirati, ukoliko klub nije unio putem informacijskog sustava HRS-a potvrdu o nekažnjavanju koji svaki trener/trenerica može pronaći u sustavu e-Građanin i ne smije biti starije od mjesec dana u odnosu na datum učitavanja. Napominjemo da je navedeno uvjerenje svaki klub dužan unijeti za svakog pojedinačnog trenera/trenericu u sustav IS HRS-a do 10. 09. 2023. U protivnom navedenom treneru/trenerica se neće moći aktivirati licenca. Uvjerenje koje izdaje Ministarstvo pravosuđa i uprave možete unijeti nešto kasnije, tako da za sada ono neće biti prioritet da bi se produžila licenca, ali se navedeno uvjerenje treba unijeti u IS HRS najkasnije od 01. 11. 2023.  tj. u roku 24 sata kada ga dobijete na klupsku adresu.

Zakasnine

Hrvatski rukometni savez donio je odluku o visini naknada zakasnina za jedan ili više uzastopnih nedolazaka na obvezni seminar trenera. Ukratko su visine prikazane u tablici, a službeni dopis pogledajte dolje:

Zakasnine 2023-2024
Zakasnine 2023-2024
Zakasnine-2023-2024.pdf
213.7 KiB
75 Downloads
Detalji…

Povjerenstvo za trenersku struku Hrvatskog rukometnog saveza

Naknade za tzv. zakasnine za 2023.

Rang natjecanja –  mini rukomet, mlađe dobne skupine, međužupanijska, III. liga

Rang natjecanja – II. i Premijer/I. liga

1 nedolazak

130,00 €

200,00 €

2 uzastopna nedolaska

260,00 €

400,00 €

3 uzastopna nedolaska

530,00 €

660,00 €

Molimo vas NE ŠALJITE uvjerenja o nekažnjavanju na e-mail d.bojic@hrs.hr  jer ih samo klub može unijeti u sustav.

Napominjemo,  da se svake godine prilikom aktiviranja trenerske licence traže oba uvjerenja jer je to HRS dužan prikupiti sukladno Konvenciji Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja.

Pogledajte upute ovdje:

Svima vama koji predano radite u klubovima te na taj način pridonosite da hrvatski rukomet i dalje ostaje jedan od najtrofejnijih sportova u Hrvatskoj želimo puno sportskog uspjeha i dobrog zdravlja u predstojećoj natjecateljskoj sezoni.

Hvala vam na suradnji.