Trenutno pregledavate HRS u suradnji sa EHF-om organizira stručno usavršavanje – Master tečaj za EHF PRO licencu (IV NIVO)

HRS u suradnji sa EHF-om organizira stručno usavršavanje – Master tečaj za EHF PRO licencu (IV NIVO)

Zagreb, 24.08.2017.

HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ U SURADNJI SA EUROPSKOM RUKOMETNOM FEDERACIJOM (EHF) ORGANIZIRA STRUČNO USAVRŠAVANJE MASTER TEČAJ ZA EHF PRO LICENCU
( IV NIVO )

ORGANIZATOR
Hrvatski rukometni savez, Metalčeva 5, 10000 Zagreb
u su-organizaciji sa Europskom rukometnom federacijom (EHF) Metodska komisija i Kineziološkim fakultetom u Zagrebu.

TERMINI I MJESTO TEČAJA:
1. dio 22.-29.10.2017. ZAGREB
2. dio 10.-18.01.2018. POREČ- EURO 2018
3. dio 05.-13.05.2018. UMAG-FESTIVAL RUKOMETA
VODITELJICA TEČAJA mr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić,
e-mail lidija@hrs.hr Metalčeva 5/8 kat 10000 Zagreb
SUDIONICI Minimalan broj sudionika: 20
Maksimalni broj sudionika: 60
UVJETI PRIJAVE:
OPĆI KRITERIJI: Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće osnovne uvjete za prisustvovanje Master tečaju:
1. Dob: najmanje 30 godina,
2. Aktivno znanje engleskog jezika
3. A / III nivo trenerske licencu UT HRS-a sukladno Propisniku UT HRS-a ili neke od drugih udruga članica Rinck Convention:

OPĆI KRITERIJI- KANDIDATI TREBAJU ZADOVOLJITI JEDAN OD NAVEDENIH UVJETA:
• minimalno 4 godina rada kao trener ili pomoćni trener u PREMIER / I. HRL u Hrvatskoj ili nekoj od država u Rinck Conventionu
• minimalno 2 godine rada sa nacionalnom reprezentacijom (seniori, juniori, kadeti, ml. kadeti) kao izbornik, trener ili pomoćni trener
• minimalno 2 godina rada kao trener ili pomoćni trener kluba koji je nastupao u službenim natjecanjima EHF
POTPUNOM PRIJAVOM SE SMATRA:
1. Dostavljen službeni obrazac (PRIJAVNICA) za prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom (gore navedenom). Ukoliko se prijavi više od 60 kandidata imati ćemo listu čekanja sukladno postavljenim kriterijima.
POTREBNE POTVRDE: Kandidati trebaju poslati slijedeće skenirane ( pdf file) dokumente:

1. Kopiju diplome ili uvjerenja o usavršavanju (AKO NISU U BAZI PODATAKA UT HRS)
2. Kopiju osobne iskaznice ili putovnice
3. Potvrda matične Udruge trenera člana EHF da ima III nivo licence (ako ih nema u e-bazi UT HRS-a)
4. Potvrda od nacionalnog saveza ili kluba u svezi trenerskog iskustva (nacionalne reprezentacije, PREMIER/I HRL ili EHF natjecanja)
5. Sportski životopis trenera (hrvatski i engleski jezik)
KONTAKT OSOBA I DATUM PRIJAVE Prijavnicu i popratnu dokumentaciju kandidati trebaju poslati skenirane od 24.08.2017.- 20.09.2017. ne e-mail adresu lidija@hrs.hr
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirati Lidiju Bojić-Ćaćić na e-mail lidija@hrs.hr

UVJETI USAVRŠAVANJA: Prisustvovanje na predavanjima: obavezno je prisustvovanje na 80% predavanja teoretskih i praktičnih (uz pismenu ispičnicu) da bi se pristupilo završnom ispitu.
ISPITI: kandidati polažu ispite iz rukometnih skupina i to teoretski ili praktično.
Teoretski dio ispita sastoji se od izrade seminarska rada. Ispit iz praktičnog dijela je sastavljen od pripreme i realizacije treninga te će prezentacija trajati 20 minuta na rukometnom igralištu. Kandidati moraju završiti školovanje najkasnije dvije godine od završetka predavanje (3 dio), a završni ispit (diplomski) mogu polagati najviše 3 puta. Dodatna uputstva sudionici će dobiti nakon 1. dijela tečaja.
PRIJAVE:

Treba OBAVEZNO ispuniti formular PRIJAVNICA ZA MASTER TEČAJ koji ćemo vam dostaviti u prilogu ili ga možete naći na www.uhrt.hr.
TERMINI TEČAJA, MJESTO ODRŽAVANJA, IZNOS I KOTIZACIJE: 1. dio 23.-29.10.2017. ZAGREB. Kotizacija: 2.600,00 kn ili 350 Eura. HRS će organizirati smještaj ukoliko se za to ukaže potreba.

2. dio 10.-18.01.2018. POREČ. Kotizacija: 3.700,00 kn ili 500 Eura, NAPOMENA: ukoliko treneri ne koriste smještaj u organizaciji HRS-a kotizacija iznosi 5.200,00 kn ili 700,00 Eura

3. dio 06.-13.05.2018. UMAG. Kotizacija: 2.600,00 kn ili 350 Eura NAPOMENA:ukoliko treneri ne koriste smještaj u organizaciji HRS-a kotizacija iznosi 4.100,00 kn ili 550,00 Eura

UKUPNO 1., 2. I 3 DIO: 8.900,00 KN ILI 1.200,00 Eura (za strane državljane) i za trenere koji će koristiti smještaj u Poreču i Umagu u organizaciji HRS-a.

NAPOMENA: Treneri koji neće koristiti smještaj u organizaciji HRS-a plaćaju 1.500,00 kn ili 200 Eura veću kotizaciju u Poreču i Umagu.
Kotizacija se uplaćuje na račun HRS-a najkasnije 14 dana prije početka svakog dijela tečaja.

Kunski račun:
HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ
METALCEVA 5
10000 ZAGREB,CROATIA
ZAGREBAČKA BANKA
Trg bana Josipa Jelacica 10
Zagreb, CROATIA
IBAN HR6823600001500046528

Devizni račun:
HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ
METALCEVA 5
10000 ZAGREB,CROATIA
IBAN: HR6823600001500046528
Swift-Bic: ZABAHR2X
Bank address:
Zagrebacka banka
Trg bana Josipa Jelacica 10
Zagreb, CROATIA
POZIV NA BROJ: UPISATI OIB TRENERA ILI DATUM ROĐENJA
SVRHA UPLATE: IME I PREZIME TRENERA, KOTIZACIJA ZA 1. DIO ( ili 2. ili 3) MASTER TEČAJA
ZADAĆE I CILJ USAVRŠAVANJA TRENERA: Glavna zadaća ovog tečaja je da kandidati usavrše i nadograde svoja rukometna znanja koja su im potrebna za trenIranje i vođenje ekipa na najvišem nivou u klupskom i reprezentativnom rukometu.
CILJEVI SU:
1. upoznati kandidate sa urhunskim stručnim znanjima i zakonitostima značajnima za rukometnu igru
2. naučiti kandidate da analiziraju i urednuju morfološke i motoričke parametre kod rukometašica i rukometaša različitih dobnih skupina i nivoa znanja te ih upoznati sa različitim procesima i vrstama treninga u rukometu.
Usavršavanje odgovara zahtjevima Europske rukometne federacije za 4. Nivo trenera EHF PRO (Master) trener i u skladu je sa Rinck Konvencijom (HRS je član od 2004. godine).

DOBIVENE KOMPETENCIJE: Nakon završenog usavršavanja kandidati će dobiti 4. nivo licence pod nazivom EHF PRO TRENER (EHF PRO MASTER COACH) I DIPLOMU OD EHF. NAVEDENA LICENCA ĆE TREBATI SVIM TRENERIMA OD NATJ. SEZONE 2020./2021. za vođenje ekipa u muškoj i ženskoj ChL i EURO za seniorke i seniore. Svi treneri koji dobiju EHF PRO LICENCU trebaju se nastaviti educirati na nacionalnim Seminarima za trenere je im se u suprotome EHF PRO LICENCA može ukinuti sukladno EHF kriterijima.

VAŽNA NAPOMENA: TRENERIMA KOJI NEDOSTAJE ISKUSTVO U TRENIRAJU, SUKLADNO KRITERIJIMA IZ OVOGA DOPISA:
• minimalno 4 godina rada kao trener ili pomoćni trener u I. HRL u Hrvatskoj ili nekoj od država u Rinck Convention
• minimalno 2 godine rada sa nacionalnom reprezentacijom (seniori, juniori, kadeti, ml. kadeti) kao izbornik, trener ili pomoćni trener
• minimalno 2 godina rada kao trener ili pomoćni trener kluba koji je nastupao u službenim natjecanjima EHF

I POSJEDUJU »A« LICENCU MOGU SLUŠATI MASTER TEČAJ, ALI SEMINARSKI RAD ĆE MOĆI BRANITI TEK KADA BUDU IMALI ZADOVOLJEN JEDAN OD GORE NAVEDENIH UVJETA.
ZA SVE NAVEDENE TRENERE HRS će organizirati obranu Seminarskog rada u Hrvatskoj kada steknu potrebito iskustva u vođenju ekipa.

Predavanja će biti organizirana na hrvatskom i engleskom jeziku te će i obrana rada biti organizirana na hrvatskom i engleskom jeziku.
Točnu satnicu, teme predavanja te naziv hotela i cijenu punog pansiona u hotelu u organizaciji HRS-a za svaki dio tečaja dobiti ćete najkasnije 20 dana prije početka tečaja na vaše e-mail adrese.
Smještaj ćete plaćati direktno turističkoj agenciji Uniline. Sve informacije će biti objavljene na www.uhrt.hr i na FB Udruga trenera HRS-a.
HRS će organizirati smještajne kaapcitete za 2. I 3 dio tečaja u Poreču i Umagu te ukoliko se ukaže potreba i za 1. dio tečaja u Zagrebu.

Srdačan pozdrav,
Voditeljica Master tečaja
mr.sc. Lidija Bojić-Ćaćić

Prilog br. 1. –  Raspis za Master tečaj:

MC CRO TECAJ ZA TRENERE
MC CRO TECAJ ZA TRENERE
MC-CRO-TECAJ-ZA-TRENERE.pdf
811.4 KiB
763 Downloads
Detalji...

Prilog br. 2. –  Obrazac za prijavu:

Formular Za Master Tecaj Doc
Formular Za Master Tecaj Doc
Formular-za-master-tecaj.doc.docx
699.7 KiB
688 Downloads
Detalji...